Stadion

Čas přípravy
30 minut
Čas realizace
1 hodina
Místo
venku
Roční období
zima
Počet účastníků
od 10
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
17. 10. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
15 let - 18 let a více
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Osmá planeta
Pracovní listy
Ne
Klíčové kompetence
Kompetence k řešení problémů
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: občanská, k řešení problému, sociální a personální.
Zvažovat vztahy mezi osobními zájmy, zájmy širší skupiny a zájmy veřejnými, rozhodovat se a jednat vyváženě, o chodu společnosti a civilizace uvažovat z hlediska udržitelnosti života, rozhodovat se a jednat tak, aby nebyla ohrožena příroda a životní prostředí, efektivně využívat různé strategie, navrhovat postupné kroky, zvažovat využití různých postupů při řešení problému, uplatňovat proaktivní přístup, odhadovat důsledky vlastního jednání a chování v nejrůznějších situacích, své jednání a chování podle toho korigovat.
Prosadit bojového ducha, propagovat vlastní cíl uvědomit si riziko nebezpečnosti chování, možnost ovlivnění jednání ostatních v týmu, spolupráce a koordinace při postupu.

Motivace

Ochrana vodních zdrojů je pro planetu jedním z prvořadých úkolů, neboť bez vody by život nebyl možný. Prodiskutujte ve skupině, jak je zajišťována ochrana vodních zdrojů u nás, v České republice (legislativa – vodní zákon, možnosti ochrany, úprava vody, hospodaření s ní).

Potřeby

Sníh.

Provedení

Ke hře samotné je nezbytně nutná silně zasněžená stráň s jasným zlomem (nejlepší je cesta ve stráni) a vyznačeným územím (šířka pásu na stráni, kde se bude hrát). Hráči se rozdělí na dva týmy. Jeden tým představuje ochranku stadionu a druhý rozvášněné fanoušky, na které nezbyl lístek a chtějí se dostat na stadion za každou cenu. Ochranka obsadí zlom zasněžené stráně a fanoušci se shromáždí pod strání. Úkolem fanoušků je dostat se na stadion tedy za ochranku a to skoro jakýmkoli způsobem. Úkolem ochranky je nepustit na stadion (za sebe) žádného fanouška – ochranka brání stadion tím, že fanoušky odstrkuje směrem ze stráně zpět dolů. Žádné oběhnutí mimo vymezený prostor se nepočítá. Na obou stranách jsou zakázány jakékoli údery a páky. Je možné jen chytat a „strhávat“ druhou stranu ze stráně dolů. Pokud je některý fanoušek za ochrankou, počítá si úspěšný průnik a může se pokusit projít znovu – začíná znova pod strání. Po uplynutí určeného časového limitu si týmy role vymění.
Alternativa k ochraně vody: Hra se hraje stejně, jen motivačně jsou týmy označeny jako „ochránci vodního zdroje“ a jeho „likvidátoři“ s tím, že za hranicí – zlomem, kde se pohybují ochránci, je umístěna meta (např. šátek) a pokud se jí likvidátoři zmocní, hra končí a likvidátoři vyhráli. Hra je omezena časově, poté si týmy role vymění.
Tato aktivita přibližuje Ideály Pionýra: Pomoc a Překonání.

Pozor na

Nedoporučuje se hrát aktivitu bez sněhu z důvodu větší pravděpodobnosti úrazu.
První hry jsou nejzajímavější, protože účastníci ještě neznají taktiku, nedomlouvají se. Po jedné sérii je dobré promíchat družstva.

Nabídková legenda

Planeta Poznání – viz příběh v úvodu metodiky

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Zrakově postižení – hra pouze pro lehčí stupeň postižení. Důležité je, aby si účastníci dobře zmapovali terén před hrou, upozornit je na případné nerovnosti.
Sluchově postižení – dát si pozor na to, aby účastník byl poblíž a měl možnost při vysvětlování odezírat ze rtů vedoucího. Názorná ukázka.
Pohybově postižení – záleží na stupni postižení, těžší postižení nevhodné.
Mentálně postižení – srozumitelné vysvětlení hry v jednoduchých krátkých větách. Názorná ukázka.
Řečově postižení – bez omezení. Jen dát dostatečný prostor na dotazy a komunikaci.
Obtížně vychovatelní – pozor na agresivitu jedinců, striktní hranice a pravidla, důrazný rozhodčí.
Jedinci se specifickými poruchami učení a chování – bez omezení, záleží na typu postižení.