Osvědčilo se nám

Zbývají vám na táboře po dětech jednoponožky a nikdo je nechce? Nevyhazujte, vyperte a vytvoříte z nich ponožkové maňásky.

Více...

Nejlepší hry

 1. Kolotoč
       
 2. Pejskové do boudiček
       
 3. Pane za mnou, pane proti mně
       
 4. Filmové ateliéry
       
 5. Komiks
       

Sova - Moje vlast

Čas přípravy
1 hodina
Čas realizace
1 hodina
Místo
místnost, klubovna
Roční období
podzim - zima
Počet účastníků
od 2
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
27. 8. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
7 let - 8 let
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Mláďátka a Zvířátka
Pracovní listy
Ano
Klíčové kompetence
Kompetence k učení
Kompetence ke komunikaci
Kompetence občanská

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: k učení, ke komunikaci, občanská.
Konkrétní cíl: Uvědomit si vlastenecké cítění, pocit sounáležitosti k národu. Uvědomit si jazykové odlišnosti národů a podpořit národní vnímání.

Motivace

Patřit někam je jednou ze základních lidských potřeb. Vlast a území, kde žijeme, je poměrně abstraktní pojem. Pokusme se dětem pomoci vnímat pojem vlast – jako domov národa.

Potřeby

Připravíme si nápisy v různých jazycích, využít můžeme například jednoduchého návodu instantní polévky či šampónu. Papír A4 rozřízneme podélně na podlouhlý pruh – doporučujeme využít papírů různých barev. Dále můžete připravit barevné obrázky státních vlajek dalších evropských zemí.
Připravíme vždy jeden krátký nápis či sousloví. Vhodné je připravit si také mapu České republiky či alespoň nákres (obrys na formát A4 – lze realizovat i jako puzzle).
K tomuto metodickému listu je pracovní list C1A.

Provedení

Tento metodický list je možné realizovat v den některého z našich státních svátků, podpoříte tím u dětí hlubší souvislost s daným tématem.
Využijeme připravených nápisů v různých jazycích (slovenština, polština, němčina, angličtina…). Vedoucí hry se pokouší co nejvěrněji předčítat věty v cizích jazycích a děti se pokouší uhodnout, o jaký jazyk se jedná. Můžeme přitom rozdávat body (nejlépe ztvárněné kupříkladu kuličkami, kolečky či míčky) a vítěze odměnit.
Pokusíme se s dětmi odpovědět na následující otázky:
• Kdo slyší nějaká podobná slova?

• Dokáže někdo uhodnout, o jakou řeč by mohlo jít?

• Papíry s nápisy můžeme umístit kolem mapy ČR na stěně –
jiná varianta: položit nákres na zem a nápisy pokládat kolem nákresu.

V další části se pokusíme s dětmi zodpovědět některé otázky. Opět můžeme za správné odpovědi rozdávat body.
Pokuste se pokládat dětem otázky:
• Jaké je naše hlavní město?

• Jak se jmenuje naše republika?

• Jak se jmenuje část republiky, ve které se nachází hlavní město?

• Má někdo příbuzného v jiné části naší vlasti? Kde to je?

• Jsou ještě nějaké jiné části naší vlasti?

• Kdo ze sousedních zemí mluví jazykem, který je tomu našemu nejbližší?

• Který jazyk je ještě podobný?

• Jak se mluví v Německu a Rakousku?

• Ví někdo, jak se jmenuje náš prezident?

Práce s pracovním listem Moje vlast:
Úkoly:
1. Doplň chybějící nápisy.

2. Do rámečku domaluj naši státní vlajku.

Pro nadané: poznávání státních vlajek našich sousedů či dalších evropských zemí.

Slovní fotbal
Děti si sednou do kruhu. První řekne slovo, druhý naváže slovem, které bude začínat písmenem, jímž předchozí slovo skončilo. Děti při hře můžeme rozdělit do týmů a soutěžit do časového limitu.
Další hry pro inspiraci: „pevnost Boyard“, „Fantom“ (Bonaparte).
Tato aktivita přibližuje Ideál Pionýra: Poznání a Paměť.

Pozor na

Hyperaktivní jedince kroťte, aby při jednotlivých činnostech „nedivočeli“.

Nabídková legenda

Naše zvířátka se spolu potřebují dorozumívat. I když každé „hovoří” jinou řečí, musí se spolu domluvit. Někdy si rozumějí, někdy třeba zase ne. Přesto žijí v jednom společném lese – světě. Podobné je tomu i u lidí. Všichni žijeme vedle sebe. I když mluvíme třeba jinými jazyky, stává se často, že si porozumíme. Jakými jazyky tedy vlastně hovoříme?

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Ohodnoťte pozitivně veškeré snahy o správné zodpovězení otázek o České republice – přednost dejte nadaným dětem, které mohou ostatním sdělit i další fakta k naší vlasti.
Rozhodně neočekávejte, že děti s poruchou prostorové orientace zvládnou správně ukazovat na mapě vytyčené body – raději ať jim hranice našich sousedů naznačí zdatnější.
Dysgrafikům tolerujte kostrbaté a neupravené písmo – soustřeďte se spíše na obsah: pokud bude vyplněno v pracovním listu správně, ihned oceňte slovní pochvalou.
A jakékoliv snahy grafomotoriků o nakreslení naší státní vlajky oceňte!