Osvědčilo se nám

Máte doma ponožky, které nechcete zašívat? Naplňte je starými hadry a můžete hrát ponožkovou bitvu.

Více...

Nejlepší hry

 1. Kolotoč
       
 2. Pejskové do boudiček
       
 3. Pane za mnou, pane proti mně
       
 4. Filmové ateliéry
       
 5. Vyprošťovaná
       

Komiks nebo leporelo

Čas přípravy
15 - 30 minut
Čas realizace
45 minut - 1,5 hodiny
Místo
místnost, klubovna
Roční období
celý rok
Počet účastníků
žádný
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
17. 10. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
9 let - 11 let
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Putování se psem
Pracovní listy
Ne
Klíčové kompetence
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: občanská, sociální a personální.

Zvládne vybranou výtvarnou techniku. Umí zachytit výtvarně zážitek z oddílové činnosti

Motivace

Zážitky z naší činnosti se učíme zachycovat videokamerou, fotoaparátem, ale můžeme vyzkoušet i tu nejstarší činnost a naše zážitky zachytit štětcem nebo pastelkami. Výsledkem nemusí být jen prostý obrázek, ale třeba leporelo nebo oddílový komix.

Potřeby

Výkresy, pastelky, voskovky, tempery, vodové barvy, plakátové barvy – podle věku dětí a vlastního výběru vedoucího.

Provedení

Výtvarnou činnost nezařazujeme nahodile nebo jen tak, abychom „zalepili“ místo v programu.
Ilustrace do kroniky, oddílové leporelo
Měla by navazovat na společný oddílový zážitek – návštěva kina, výstavy, kulturní památky, ale klidně i terénní hry na víkendovce nebo sportovní činnosti na předchozí schůzce.
V úvodu činnosti uvedeme děti do tématu společným vyprávěním o tom,co má být následně předmětem obrázku. Necháme děti vyprávět o tom, co je zaujalo, co se jim líbilo a pak jim rozdáme výtvarné potřeby. Výtvarnou techniku volíme podle věku dětí – nejmladším dáme pastelky, starší (čtvrtá a pátá třída) použijí voskovky nebo barvy.
Zachycení situací pak můžeme seřadit, laminovat a složit do leporela. Nebo můžeme v další činnosti nechat děti, aby do obrázků dokreslily bubliny a společně tak ze všech obrázků vytvořily komix.
Variantou může být i společný obrázek družinky dětí.
Malování tělem
Pokud zařadíme tuto činnost na letní měsíce a do přírody, můžeme zpestřit výtvarnou činnost i malováním tělem: družinka se dohodne na výjevu, který ztvární, dostane arch papíru – nejlépe formát A 1 a pak si každý malíř zvolí, jakou částí těla bude malovat. Někdo tak maluje nosem, jiný palcem u levé nohy… Děti se v družinové práci musí shodnout na námětu, dohodnout koordinaci činnosti (nemůžou otiskovat barvu všichni najednou), u mladších dětí nebo tam, kde chybí výrazné vůdčí typy, by měli na činnost družinek dohlížet instruktoři, kteří pomohou radou a současně eliminují možné konflikty.
Po vlastním malování uspořádáme podle prostorových možností výstavku dětských prací a znovu si povídáme o tom, co kdo nakreslil, jak výjev zachytil. Můžeme také body nebo jinou formou oddílové odměny ocenit ty „lepší“, dbáme ale na to, abychom ocenili nejen ty, kdo umí pěkně malovat, ale také ty, kteří nejsou tak zdatní, ale výrazně se snažili.
Obrázky můžeme následně využít v soutěži rukodělných prací v rámci Pionýrského Sedmikvítku nebo poslat do regionálních soutěží (nejčastěji je vyhlašují knihovny). Nejzdařilejší práce můžeme dát do oddílové kroniky nebo použít jako dlouhodobou výzdobu klubovny.
Tato aktivita přibližuje Ideály Pionýra Přátelství, Paměť a Poznání.

Pozor na

Pořádek v klubovně – pokud děti pracují s barvami, musí pomůcky odpovídat vybavení klubovny (omyvatelnosti stolů).

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

U dětí s autismem doporučuji použít většího formátu výkresu — A3. Těmto dětem vyhovuje samostatná tvůrčí práce, nejsou schopny spolupracovat s ostatními dětmi.