Osvědčilo se nám

Při práci s lepidlem nezapomeňte na staré noviny, nemusíte pak umývat stoly.

Více...

Nejlepší hry

 1. Pejskové do boudiček
       
 2. Pane za mnou, pane proti mně
       
 3. Filmové ateliéry
       
 4. Zvonková
       
 5. Výroba kuláčů
       

Ptáček - Kreslím

Čas přípravy
2 hodiny
Čas realizace
1 hodina
Místo
místnost, klubovna
Roční období
zima
Počet účastníků
od 2
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
27. 8. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
7 let - 8 let
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Mláďátka a Zvířátka
Pracovní listy
Ano
Klíčové kompetence
Kompetence ke komunikaci
Kompetence občanská
Kompetence pracovní

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: ke komunikaci, občanská, pracovní.
Konkrétní cíl: Rozvoj jemné motoriky ruky, schopnosti vyjadřovat, zachycovat a sdělovat své prožitky kresbou.

Motivace

V mladším školním věku by měl být vývoj jemné motoriky již dokončen, dítě by tedy mělo správně zacházet s drobnými předměty, avšak je potřeba tuto schopnost různými způsoby podporovat, jedním ze způsobů může být kresba, při které se jedinci vyjadřují a rozvíjí zároveň svou fantazii…

Potřeby

Zmizík, lahvička inkoustu, širší ploché štětce, čtvrtky, nůžky, novinový papír nebo pracovní podložka, pravítko, tužka, lepidlo, (případně hotové rámečky obrázků); na ozdoby navíc: jehla, nit, smrkové větve, váza; obálky na novoročenky.
Zajistit: tichou reprodukovanou hudbu na podmalování vánoční či zimní atmosféry.
Vyrobit: ukázkové výrobky, připravit šablony (zvonků, koulí, případně domečků, kostelíku stromků apod.).
Přinést: ukázky vánočních přání a pohlednic se zimními motivy, případně reprodukci obrázků Josefa Lady: Vánoce, Zima. Máte doma opravdový textilní modrotisk? Přineste ho dětem ukázat!
K tomuto metodickému listu je pracovní list U1A.

Provedení

Zeptejte se dětí, co je na zimě hezké, na co se těší, co mají rády. Řekněte jim, že nakreslíte ptáčkovi zimní obrázek. Ukažte hotový výrobek a poraďte se, co s ním můžete udělat (vyzdobit klubovnu, věnovat jako dárek, apod.).
Zimní krajina
Vyberte si předem z různých variant:
Obrázek
Na novinovém papíru natřít inkoustem obdélníky či čtverce předem vystřižené ze čtvrtky a nechat zaschnout. (Práci urychlí a zjednoduší, připraví-li to předem instruktor.) Zmizíkem pokreslit celou plochu, téma – např. „Můj zážitek ze zimních prázdnin“ nebo „Těším se na zimu“, případně zdokumentovat oddílové hrátky na sněhu z minulého období.
Možnosti dokončení:

• Jednoduchý rámeček vytvoříte nalepením na čtvrtku, která má strany o 3—5 cm větší než nakreslený obrázek.

• Rámeček můžete vyříznout z bílého kartonu a nalepit na obrázek.

• Použijte hotový dřevěný rámeček nebo rámeček tvořený dvěma skly.

Novoročenka
Podobně, pouze menší velikost, případně i jednodušší „vánoční“ motivy: sněhulák, kapřík, stromek, sáňky, prasátko, podkova, betlémská hvězda, apod. Dokončit nalepením na kartičku ze čtvrtky formátu A5, kterou jste předem přeložili napůl. Na závěr vložte do obálky. Text přání mohou děti napsat až doma společně s rodiči nebo staršími sourozenci.
Metodická poznámka: Zmizíkem nebo naopak perem můžete dokreslit písmena PF a číslice nadcházejícího roku. Dětem vysvětlete, co znamenají (pocházejí z francouzštiny – Pour féliciter = pro štěstí). Zeptejte se, zda rodina dostává nějaká vánoční a novoroční přání nebo pohlednice. Můžete si chvíli povídat, co všechno lze našim blízkým a známým k novému roku přát. A co jim rozhodně přát vhodné není?
„Modrotiskové“ vánoční ozdoby
Na předem připravenou, inkoustem z obou stran nabarvenou polovinu čtvrtky si děti obkreslí několik šablon a vystřihnou je.
Vystřižené tvary ozdobí kresbou zmizíkem, nejprve obtáhnou obrys, poté dekorují vnitřní plochu. Lépe působí, je-li na obou stranách stejný motiv. Na závěr pověste ozdoby na nit a ozdobte jimi větev nebo stromeček.
Metodická poznámka: Ukázat dětem, jak šetřit místem – jak správně naskládat šablonky těsně vedle sebe, aby z jednoho papíru vystřihly co nejvíce ozdob (častá chyba i starších, že kladou šablony daleko od kraje, doprostřed, s velkými rozestupy).
Ukázat podobnost našeho výrobku s textilním modrotiskem (postup je však obrácený – nejprve kresby nebo tisk, pak obarvení).
Další varianty:
Prostorové ozdoby
Na vytvoření jedné prostorové ozdoby potřebujete dva stejné jednoduché tvary. Jeden podle osy nastřihnete v horní polovině, druhý v dolní a zasunete do sebe. Teprve potom kreslete, aby vzor na sebe správně navazoval.
Pohádková vesnička
Působí velmi půvabně. Jsou v ní různé domečky, kostelík, zvonice, stromky, apod. Zmizíkem obtáhnout obrys, nakreslit okna, dveře, roubení domků, zasněženou střechu i s rampouchy, atd. Ozdoby mohou být jednoduché i prostorové.
O nejpřesnějšího malíře
Připravte velký balicí papír s předkreslenou čtvercovou sítí. Nechte děti, aby z přílohy knihy vybraly obrázek jednoho z pěti zvířátek ve čtvercové síti. Ukažte jim, jak se může do velké prázdné čtvercové sítě na balicím papíře obrázek postupně po jednotlivých čtverečkách přenášet a tím zvětšovat. Kdo si to chce také zkusit, může si na pracovním listě překreslit do prázdné čtvercové sítě domek nebo rybku a vybarvit. Na příští schůzce si výtvory společně prohlédněte a vyhlaste vítěze.
Metodická poznámka: Vítězům můžeme natisknout čtvercovou síť na průhlednou fólii. Ukázkové zvířátko na balicí papír mohou děti dokreslovat postupně, jako kolektivní dílo, například při čekání na rodiče po schůzce, a může pak sloužit jako výzdoba klubovny.
Použitá a doporučená literatura:
ZDENKA MARKOVÁ Hry a nápady pro školáčky – Zima. Grada, 2003.
KOCIÁNOVÁ, NOVÁKOVÁ, ŠŤÁSTKOVÁ Nápady pro sváteční chvíle. Dita, 2002.

Aktivity navazují na nabídkový program Pionýra – Sedmikvítek v části výtvarné a rukodělné činnosti.

Pozor na

Při práci s nůžkami názorně předvést, jak budeme vystřihovat, povědět si, jak se nůžky drží a podávají druhému. Pozor! Většina lepidel patří mezi extrémně hořlavé materiály a jako k takovým se k nim musíme chovat. Vždy je nutné si přečíst příbalový leták, seznámit se se správným pracovním postupem, přečíst si, co dělat v případě zdravotních nesnází – a snažit se jim předcházet. Nikdy nepoužívat hořlavé materiály v blízkosti ohně, svíčky, zápalky! Větrat a dodržovat hygienu.
Pokud budou děti samy pracovat s inkoustem, je třeba je upozornit na opatrnost (špatné odstraňování skvrn). Zmizík nestrkat do pusy.
Můžete říci, že tu máte detektivy, kteří budou v průběhu schůzky správné zacházení s nástroji sledovat a v závěru schůzky dají všem, kdo si to zaslouží, třeba samolepku nebo nějakou drobnost či body do oddílového hodnocení.

Nabídková legenda

Náš ptáček …… nemá zimu moc rád, je mu chladno, zebou ho nožičky, není toho moc na sezobnutí. To my jsme na tom lépe, můžeme si obléknout teplé kabáty a boty, nasadit si čepici i rukavice a zima nám nevadí! Vzpomínáte, jak jsme byli posledně (na zimní vycházce, společně sáňkovat nebo bruslit,…)? Pojďme, řekneme ptáčkovi, co se nám líbilo.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Většina dětí se specifickými vzdělávacími potřebami bude mít problémy s kresbami (porucha visuomotoriky, dyspinxie atd.) – často mohou působit výtvory jako „čmáranice“, rovněž umisťování obrázků na střed rámečků bude dětem působit obtíže, proto je povzbuzujte pochvalou a v případě potřeby jim pomozte.