Osvědčilo se nám

Do lodě vždy všechno přivažte, hlavně houbičku, neuplave.

Více...

Nejlepší hry

 1. Kolotoč
       
 2. Pejskové do boudiček
       
 3. Pane za mnou, pane proti mně
       
 4. Filmové ateliéry
       
 5. Ptáče - Rytmus
       

Brambory trochu jinak

Čas přípravy
30 minut
Čas realizace
1,5 hodiny
Místo
místnost, klubovna, venku
Roční období
podzim
Počet účastníků
10 - 15
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
17. 10. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
9 let - 11 let
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Putování se psem
Pracovní listy
Ne
Klíčové kompetence
Kompetence k učení
Kompetence občanská
Kompetence pracovní

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: k učení, občanská, pracovní.

Seznámí se blíže se surovinou – bramborem. Pozná rostlinu bramboru v reálu i na obrázku. Dokáže připravit pokrm z brambor.

Motivace

Život člověka se mění se změnou doby. Dříve žili lidé skromněji. Využívali především plodin, které si sami vypěstovali na svých políčkách. My si vyzkoušíme, co všechno víme o velmi známé a u nás pěstované plodině – bramborách. Zkusíme si uvařit základní jídlo z brambor – bramborovou polévku.

Potřeby

Různé druhy brambor (tvary, barvy, odrůdy…) Obrázky rostliny bramboru, špejle, přírodniny, suroviny a potřeby k výrobě bramborové polívky, kuchařka.

K tomuto metodickému listu není k dispozici žádný pracovní list.

Provedení

V klubovně nebo na louce, u pole s bramborami si děti a vedoucí povídají o této rostlině. Tato činnost je vhodná pro jakoukoliv věkovou kategorii, neboť každé dítě pojme informace podle věkových a individuálních zvláštností. Nerozhoduje zde tedy věk dítěte. Nejideálnější místo k této činnosti by skutečně bylo pole s bramborami, abychom si všechno mohli ukázat na reálné rostlině. Doporučení k realizaci této činnosti je konec léta. Pokud tomu tak není, pak doporučuji několik obrázků rostlin brambor. V dřívějších dobách šlo o základní potravinu všech domácností. Vysvětlíme dětem, že brambora je hlíza, nikoliv plod. Plod rostliny bramboru je jedovatý! V krajích naší vlasti se bramborám říká různými názvy – bandory, erteple, zemčata, koroptve střílené motykou, zemojablíčka, čertova jablka...
Během rozhovoru s dětmi je třeba ukázat reálné brambory (hlízy) – jejich odrůdy, které se liší tvarem, barvou... Pokud máme brambor dostatek, mohou si děti, zejména děti 3. třídy, poskládat bramborového skřítka. Fantazii se meze nekladou a necháme děti tvořivě pracovat. Mohou si k postavičce vymyslet i legendu nebo krátkou pohádku.
Děti 4. a 5. třídy budou mít za úkol vyhledat v kuchařce recept na výrobu bramborové polévky. Některé děti vyhledávají, jiné přejdou do kuchyňky nebo ke kotlíku na ohni a připraví si suroviny k vaření tohoto pokrmu. Kromě polévky mohou děti vyzkoušet ještě jiné pochutiny z brambor (brambory vařené — oškrabané, brambory vařené ve slupce, brambory pečené v popelu, hranolky…). Pokud máme dostatek prostoru, nádobí a dalších možností, mohou být děti rozděleny do skupinek a každá skupinka může vyzkoušet něco jiného. Závěr této činnosti by měl být věnován ochutnání připravených pokrmů z brambor. Pokud jsme ve cvičné kuchyňce, pak bychom měli dbát na zásady stolování, pokud pracujeme a jíme v přírodě, pak dodržujeme bezpečnostní předpisy/sedíme dál od ohně, při ochutnávání z jednoho kotlíku dáváme pozor na vylití obsahu nebo popálení…
Nesmíme také zapomenout na vyhodnocení bramborových skřítků a legend.
Tato aktivita přibližuje Ideály Pionýra: Příroda, Poznání, Pomoc, Přátelství.

Pozor na

Bezpečnost při vaření (práce s nožem) nebo při manipulaci s ohněm.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Aktivita umožňuje začlenění dětí do kolektivu a nevytváří bariéry pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami. Vedoucí musí dbát na individuální přístup k těmto dětem a respektovat obecná doporučení v úvodní části metodiky.