Osvědčilo se nám

Půjčíte-li někomu něco, napište si to. Není to otázka nedůvěry. Paměť je prevít.

Více...


Ptáče - Malování a kreslení

Čas přípravy
10 - 15 minut
Čas realizace
1 - 1,3 hodiny
Místo
místnost, klubovna
Roční období
celý rok
Počet účastníků
od 2
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
27. 8. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
7 let
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Mláďátka a Zvířátka
Pracovní listy
Ne
Klíčové kompetence
Kompetence sociální a personální
Kompetence pracovní

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: sociální a personální, pracovní.
Konkrétní cíl: Nakreslit postavu člověka na velký papír. Podpora spolupráce při společné činnosti. Vyzkoušet si práci s barvami.

Motivace

Předškoláci kreslí rádi. Vyjádření vlastních myšlenek pomocí obrázků je pro ně přirozenější a srozumitelnější, než pomocí písmen. Ačkoliv nám někdy jejich kresby mohou připomínat abstraktní umění, pro ně to jsou výtvory velmi konkrétní.

Potřeby

Zakrývací fólie, balicí papír, vodové barvy – sada pro každou skupinu, sada štětců, tužky – měkčí.

K tomuto metodickému listu není žádný pracovní list.

Provedení

Rozhodneme se, v kolika skupinách budou děti pracovat. Vhodné jsou dvě až čtyři děti ve skupině.
Zakryjeme velký kus podlahy zakrývací fólií a položíme na zem pro každou skupinu velký kus balicího papíru. Z každé skupiny si jeden dobrovolník lehne zády na papír a ostatní děti tužkou obkreslí jeho obrys.
Nyní je už čas na to začít barvit postavu. Pečlivě namalovat obličej, vymalovat oblečení, ruce apod. Můžeme přitom dětem ukázat, jak je možné barvy míchat a zapouštět. Pomáháme dětem, aby si práci rozdělovaly. Dáváme ale pozor na to, abychom neužili příliš velké množství vody.
Až malba zaschne – to ale bude asi až do příští schůzky, můžeme postavu podle obrysu vystřihnout nůžkami.
Dalšími náměty, které mohou děti ve skupinkách namalovat, jsou třeba: • zvířata na našem dvoře; • zvířata v lese (či v zoo); • naše klubovna; • naše městečko…
Děti opět mohou pracovat společně, ale přitom může každý pracovat sám. Vedoucí mohou dětem pomoci s předkreslováním složitějších obrysů (zvířat apod.).
Na aktivitu navazuje v rámci pionýrských akcí a soutěží přehlídka Pionýrského Sedmikvítku v oblasti výtvarné a rukodělné činnosti.

Pozor na

Pozor na zabarvení oděvů dětí barvami – je potřeba mít raději staré oblečení.

Nabídková legenda

Toho dne ptáček kroužil vysoko nad městem. Pozoroval, jak se příroda probouzí a lidé si uklízejí svoje domečky. Jeden z domečků během posledních dnů získal krásný nový žlutý nátěr. Snesl se tedy dolů, aby se na tu nádheru podíval. Co to ale? U zdi domku stojí kluk, v ruce drží sprej a už se chystá, že začne na dům kreslit nějaký svůj výtvor. To se přece nedělá!!! Jestli chceš kreslit – ty kluku jeden – vezmi si třeba velký papír a zkus to na něj. Na zdi se může kreslit, až nám to někdo dovolí…

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Děti s dysgrafickou poruchou chvalte i přesto, že jejich malba není „nejkrásnější“.
Neklidné děti (hyperaktivní) nenechte „řádit“ s vodou a barvami, mohlo by dojít k úrazu či ke znečištění oděvů. Ani tyto děti raději nenechte samotné vystřihávat dokončené obrysy postav – tuto činnost přenechejte zručnějším dětem.