Brambory trochu jinak

Čas přípravy
30 minut
Čas realizace
1,5 hodiny
Místo
místnost, klubovna, venku
Roční období
podzim
Počet účastníků
10 - 15
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
17. 10. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
9 let - 11 let
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Putování se psem
Pracovní listy
Ne
Klíčové kompetence
Kompetence k učení
Kompetence občanská
Kompetence pracovní

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: k učení, občanská, pracovní.

Seznámí se blíže se surovinou – bramborem. Pozná rostlinu bramboru v reálu i na obrázku. Dokáže připravit pokrm z brambor.

Motivace

Život člověka se mění se změnou doby. Dříve žili lidé skromněji. Využívali především plodin, které si sami vypěstovali na svých políčkách. My si vyzkoušíme, co všechno víme o velmi známé a u nás pěstované plodině – bramborách. Zkusíme si uvařit základní jídlo z brambor – bramborovou polévku.

Potřeby

Různé druhy brambor (tvary, barvy, odrůdy…) Obrázky rostliny bramboru, špejle, přírodniny, suroviny a potřeby k výrobě bramborové polívky, kuchařka.

K tomuto metodickému listu není k dispozici žádný pracovní list.

Provedení

V klubovně nebo na louce, u pole s bramborami si děti a vedoucí povídají o této rostlině. Tato činnost je vhodná pro jakoukoliv věkovou kategorii, neboť každé dítě pojme informace podle věkových a individuálních zvláštností. Nerozhoduje zde tedy věk dítěte. Nejideálnější místo k této činnosti by skutečně bylo pole s bramborami, abychom si všechno mohli ukázat na reálné rostlině. Doporučení k realizaci této činnosti je konec léta. Pokud tomu tak není, pak doporučuji několik obrázků rostlin brambor. V dřívějších dobách šlo o základní potravinu všech domácností. Vysvětlíme dětem, že brambora je hlíza, nikoliv plod. Plod rostliny bramboru je jedovatý! V krajích naší vlasti se bramborám říká různými názvy – bandory, erteple, zemčata, koroptve střílené motykou, zemojablíčka, čertova jablka...
Během rozhovoru s dětmi je třeba ukázat reálné brambory (hlízy) – jejich odrůdy, které se liší tvarem, barvou... Pokud máme brambor dostatek, mohou si děti, zejména děti 3. třídy, poskládat bramborového skřítka. Fantazii se meze nekladou a necháme děti tvořivě pracovat. Mohou si k postavičce vymyslet i legendu nebo krátkou pohádku.
Děti 4. a 5. třídy budou mít za úkol vyhledat v kuchařce recept na výrobu bramborové polévky. Některé děti vyhledávají, jiné přejdou do kuchyňky nebo ke kotlíku na ohni a připraví si suroviny k vaření tohoto pokrmu. Kromě polévky mohou děti vyzkoušet ještě jiné pochutiny z brambor (brambory vařené — oškrabané, brambory vařené ve slupce, brambory pečené v popelu, hranolky…). Pokud máme dostatek prostoru, nádobí a dalších možností, mohou být děti rozděleny do skupinek a každá skupinka může vyzkoušet něco jiného. Závěr této činnosti by měl být věnován ochutnání připravených pokrmů z brambor. Pokud jsme ve cvičné kuchyňce, pak bychom měli dbát na zásady stolování, pokud pracujeme a jíme v přírodě, pak dodržujeme bezpečnostní předpisy/sedíme dál od ohně, při ochutnávání z jednoho kotlíku dáváme pozor na vylití obsahu nebo popálení…
Nesmíme také zapomenout na vyhodnocení bramborových skřítků a legend.
Tato aktivita přibližuje Ideály Pionýra: Příroda, Poznání, Pomoc, Přátelství.

Pozor na

Bezpečnost při vaření (práce s nožem) nebo při manipulaci s ohněm.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Aktivita umožňuje začlenění dětí do kolektivu a nevytváří bariéry pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami. Vedoucí musí dbát na individuální přístup k těmto dětem a respektovat obecná doporučení v úvodní části metodiky.