Osvědčilo se nám

Pokud si půjčíte kolíky od stanu z jiného stanu, vždy je tam vraťte.

Více...

Nejlepší hry

 1. Pejskové do boudiček
       
 2. Pane za mnou, pane proti mně
       
 3. Filmové ateliéry
       
 4. Den planety
       
 5. Výlet do historie
       

Medvídě - Vycházka na louku (rostliny, které léčí i potěší)

Čas přípravy
20 minut
Čas realizace
1 hodina
Místo
místnost, klubovna, venku
Roční období
jaro
Počet účastníků
od 2
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
17. 10. 2014
Upraveno
30. 3. 2015
Klíčová slova
rostliny, léčivé, pexeso, P6, Příroda, Medvídě, Mláďátka a Zvířátka
Věková kategorie
Typ aktivity
Poznávací
Oddílová schůzka
Náročnost na materiál
Malá
Výchovný program
Mláďátka a Zvířátka
Pracovní listy
Ano
Klíčové kompetence
Kompetence k učení
Kompetence ke komunikaci
Kompetence pracovní

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: k učení, ke komunikaci, pracovní.
Seznámit se s kytičkami, které na louce děti mohou najít. Seznámit se s tím, že některé rostliny jsou léčivé a jiné pouze okrasné.

Motivace

Děti jsou od narození zvídavé, využijeme jejich zvídavosti k tomu, aby objevily léčivé rostliny a naučily se něco o jejich užitečnosti.

Potřeby

Pastelky, nůžky s kulatou špičkou, atlas rostlin, herbář.
K tomuto metodickému listu je pracovní list P6A.

Provedení

Po převyprávění úvodní legendy rozdejte dětem pracovní list a zeptejte se, jaké z kytiček na obrázcích znají.
Pracovní list – Pexeso – rostliny
Úkoly:
1. Vybarvi správně květiny. Shodné vždy stejně.

2. Modrý puntík udělej u těch, které můžeš najít ve volné přírodě, a žlutý puntík u těch,
které rostou na záhoncích u domů.

3. Popovídejte si s dětmi o tom, které z rostlin jsou léčivé.
Léčivé rostliny si děti mohou v pexesu označit zeleným znaménkem plus (jako je znak pro lékárny).

4. Rozstříhejte kartičky a s dětmi si můžete zahrát pexeso.

Pexeso
Při hře nechte vždy děti vyslovit nahlas název rostliny, kterou právě otočily. Přispěje to k lepšímu zapamatování jejího názvu.
Pokud jste již pracovali s pexesem lesních plodů, můžete tato dvě spojit dohromady. U pexesa na PL P1A je možné na kartičky s lesními plody doplnit označení zeleným křížkem, jako je tomu u léčivých rostlin v pexesu na PL P6A k tomuto ML.
Je možné vytvořit i vlastní malý herbář z rostlin, které si nasbíráte například na výpravě.
Pokud tuto aktivitu provozujete na jaře a máte možnost jít ven na zahradu nebo louku, je možné s dětmi nasbírat například pampelišky a uvít věneček.
Tuto aktivitu lze navázat na akci Pionýrská Stezka.
Tato aktivita přibližuje Ideály Pionýra: Poznání a Příroda.

Pozor na

V případě sběru pampelišek a jiných rostlin může dojít k potřísnění a tím poškození oděvu, jež v některých případech může být trvalé.
Pozor na alergické děti, které mají alergie na jarní pyly.

Nabídková legenda

Ráno jednoho jarního dne se medvídě …… probudilo, protáhlo se a po vydatné snídani se vydalo na procházku. Šlo cestičkou, která ho dovedla až na louku. Tam bylo moc kytiček, které krásně voněly. Měly různé barvy, byly různě veliké a medvídě si hned začalo představovat, jak se asi která kytička jmenuje. Když po zimě nastupovalo jaro, rozkvetla u jejich brlohu sněženka – maminka mu řekla, že je to první jarní kytička. Ale kytičky na této louce nebyly sněženky. Medvídě se rozhodlo, že zjistí jejich jména. Rozběhlo se za sovíkem …… . Ten si ví vždy rady.
Sovík také hned našel ve své knihovně atlas rostlin a začali s medvídětem …… kytičky pojmenovávat. U pampelišky si sovík v atlasu všiml poznámky, že je léčivá. To samé pak bylo ještě s diviznou a sedmikráskou. Ze slunečnice se prý zase dělá olej. Medvídě jenom kroutilo hlavou: „To je zajímavé, ony jsou ty kytičky i takhle užitečné. To jsem nevědělo. Budu si muset dávat pozor, abych na nějakou nešláplo.“ A co vy, děti? Znáte také nějaké kytičky?

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Ověřte si, zda děti rozumějí zadání a zda správně rozlišují modrou, žlutou a zelenou barvu. Hyperaktivním dětem raději pomozte s vystřihováním pexesa.

Galerie

P6-Medvide-Vychazka-n.JPGP6-Medvide-Vychazka-1.JPG