Osvědčilo se nám

Samonosný bazén s nafukovacím kruhem nahoře se nesmí naplnit „štrejch“ – celý vám vyteče.

Více...

Nejlepší hry

 1. Kolotoč
       
 2. Pejskové do boudiček
       
 3. Pane za mnou, pane proti mně
       
 4. Filmové ateliéry
       
 5. Bramboriáda
       

Medvídě - Vycházka na louku (rostliny, které léčí i potěší)

Čas přípravy
20 minut
Čas realizace
1 hodina
Místo
místnost, klubovna, venku
Roční období
jaro
Počet účastníků
od 2
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
17. 10. 2014
Upraveno
30. 3. 2015
Klíčová slova
rostliny, léčivé, pexeso, P6, Příroda, Medvídě, Mláďátka a Zvířátka
Věková kategorie
Typ aktivity
Poznávací
Oddílová schůzka
Náročnost na materiál
Malá
Výchovný program
Mláďátka a Zvířátka
Pracovní listy
Ano
Klíčové kompetence
Kompetence k učení
Kompetence ke komunikaci
Kompetence pracovní

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: k učení, ke komunikaci, pracovní.
Seznámit se s kytičkami, které na louce děti mohou najít. Seznámit se s tím, že některé rostliny jsou léčivé a jiné pouze okrasné.

Motivace

Děti jsou od narození zvídavé, využijeme jejich zvídavosti k tomu, aby objevily léčivé rostliny a naučily se něco o jejich užitečnosti.

Potřeby

Pastelky, nůžky s kulatou špičkou, atlas rostlin, herbář.
K tomuto metodickému listu je pracovní list P6A.

Provedení

Po převyprávění úvodní legendy rozdejte dětem pracovní list a zeptejte se, jaké z kytiček na obrázcích znají.
Pracovní list – Pexeso – rostliny
Úkoly:
1. Vybarvi správně květiny. Shodné vždy stejně.

2. Modrý puntík udělej u těch, které můžeš najít ve volné přírodě, a žlutý puntík u těch,
které rostou na záhoncích u domů.

3. Popovídejte si s dětmi o tom, které z rostlin jsou léčivé.
Léčivé rostliny si děti mohou v pexesu označit zeleným znaménkem plus (jako je znak pro lékárny).

4. Rozstříhejte kartičky a s dětmi si můžete zahrát pexeso.

Pexeso
Při hře nechte vždy děti vyslovit nahlas název rostliny, kterou právě otočily. Přispěje to k lepšímu zapamatování jejího názvu.
Pokud jste již pracovali s pexesem lesních plodů, můžete tato dvě spojit dohromady. U pexesa na PL P1A je možné na kartičky s lesními plody doplnit označení zeleným křížkem, jako je tomu u léčivých rostlin v pexesu na PL P6A k tomuto ML.
Je možné vytvořit i vlastní malý herbář z rostlin, které si nasbíráte například na výpravě.
Pokud tuto aktivitu provozujete na jaře a máte možnost jít ven na zahradu nebo louku, je možné s dětmi nasbírat například pampelišky a uvít věneček.
Tuto aktivitu lze navázat na akci Pionýrská Stezka.
Tato aktivita přibližuje Ideály Pionýra: Poznání a Příroda.

Pozor na

V případě sběru pampelišek a jiných rostlin může dojít k potřísnění a tím poškození oděvu, jež v některých případech může být trvalé.
Pozor na alergické děti, které mají alergie na jarní pyly.

Nabídková legenda

Ráno jednoho jarního dne se medvídě …… probudilo, protáhlo se a po vydatné snídani se vydalo na procházku. Šlo cestičkou, která ho dovedla až na louku. Tam bylo moc kytiček, které krásně voněly. Měly různé barvy, byly různě veliké a medvídě si hned začalo představovat, jak se asi která kytička jmenuje. Když po zimě nastupovalo jaro, rozkvetla u jejich brlohu sněženka – maminka mu řekla, že je to první jarní kytička. Ale kytičky na této louce nebyly sněženky. Medvídě se rozhodlo, že zjistí jejich jména. Rozběhlo se za sovíkem …… . Ten si ví vždy rady.
Sovík také hned našel ve své knihovně atlas rostlin a začali s medvídětem …… kytičky pojmenovávat. U pampelišky si sovík v atlasu všiml poznámky, že je léčivá. To samé pak bylo ještě s diviznou a sedmikráskou. Ze slunečnice se prý zase dělá olej. Medvídě jenom kroutilo hlavou: „To je zajímavé, ony jsou ty kytičky i takhle užitečné. To jsem nevědělo. Budu si muset dávat pozor, abych na nějakou nešláplo.“ A co vy, děti? Znáte také nějaké kytičky?

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Ověřte si, zda děti rozumějí zadání a zda správně rozlišují modrou, žlutou a zelenou barvu. Hyperaktivním dětem raději pomozte s vystřihováním pexesa.

Galerie

P6-Medvide-Vychazka-n.JPGP6-Medvide-Vychazka-1.JPG