Osvědčilo se nám

Máte super deskovku? Zalaminujte si pomocné kartičky, déle vydrží.

Více...


Rodina - Pionýrská

Čas přípravy
15 minut
Čas realizace
1,5 hodiny
Místo
místnost, klubovna, venku, tělocvična, voda, bazén, divadelní sál, hřiště, park, les, louka, fitcentrum, tábořiště, zoo
Roční období
celý rok
Počet účastníků
žádný
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
27. 8. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
10 let
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Putování se psem
Pracovní listy
Ne
Klíčové kompetence
Kompetence k řešení problémů
Kompetence ke komunikaci

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: k řešení problémů, ke komunikaci.
Konkrétní cíl: Posiluje toleranci, je schopen spolupracovat, učí se vcítit do druhého člověka.

Motivace

Rodina je malé seskupení lidí, kteří k sobě patří a všichni se k sobě pěkně chovají. Tam se cítíme velmi dobře a vracíme se tam rádi. Kromě této rodiny můžeme mít i rodinu pionýrskou – utvořenou ze členů pionýrského oddílu. Tam se také rádi vracíme a máme zde pěkné vztahy. Prožíváme spolu nezapomenutelné zážitky a dobrodružství.

Potřeby

Fotografie dětí, balicí papír, obrázky, letáky, časopisy, barvy, štětce, barevná tuš, fixy.
K tomuto metodickému listu není k dispozici žádný pracovní list.

Provedení

Děti si donesou své vlastní fotografie. Rozdělí se do menších pracovních skupinek, nejlépe podle vlastního uvážení a výběru. Děti si tvoří skupinky podle vztahů, s kým se nejlépe cítí. Vedoucí pouze koriguje, usměrňuje, napomáhá. Sleduje výběr rodin a nedovolí, aby některé z dětí bylo stranou, mimo pionýrskou rodinu. Každá skupinka tvoří „pionýrskou rodinu“, která si buduje a vytváří si svůj dům, vybavení, místo, kde by chtěli všichni členové bydlet. Může to být ostrov, krásný dům s vybavením, hrad, stanový tábor… Mohou si vybrat také zemi, místo nebo dobu, ve které by chtěli s pionýrskou rodinou žít.
Na přidělený velký arch balicího papíru si malují, kreslí, vystřihují, dolepují krajinu nebo místo, na kterém by se všichni dobře cítili. Své fotografie používají jako poslední – umístí je v prostoru, který si děti vybudovaly díky své fantazii a svým představám. Mohou použít pouze obličej z fotografie a tělo dokreslit nebo dolepit podle toho, o jakou rodinu jde. Může to být i zvířecí rodina s lidským obličejem nebo rodina skřítků, fantazii se meze nekladou. Jedná se o formu zpracování – tablo, mozaika, komiks… Vedoucí může sledovat – s jakým zvířetem se dítě ztotožňuje, v okruhu kterých dětí se objevují na papíře při aktivitě.
Necháme dětem prostor pro jejich fantazii a představivosti. Ničím je neomezujeme, nepřemlouváme. Výsledný „obrázek“ rodiny si děti vzájemně představí a vyprávějí o své vytvořené rodině a o místu, kde společně žijí. Ostatní naslouchají.
Tabla, komiksy, mozaiky rodin si můžeme vyvěsit v klubovně na stěny.
Tato aktivita přibližuje Ideál Pionýra: Přátelství, Pravda, Poznání a Překonání.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Zapojení do této aktivity je pro všechny děti bez jakýchkoliv omezení. Každé dítě se může zapojit do této činnosti podle svých možností a schopností. Pokud bychom měli v oddíle dítě s tělesným hendikepem, musíme dbát na to, aby mělo stejné podmínky k výtvarnému zapojení. Ve skupině může takové dítě plnit funkci myslitele – chrlí nápady.
U dětí s autismem je třeba mít na paměti, že jejich fantazie je omezená. Je třeba jim dílčí úkol vysvětlit velmi jednoduše.