Osvědčilo se nám

Chcete ušetřit a kupujete korálky v mixu? Pak musíte mít dost dětí na třídění.

Více...

Nejlepší hry

 1. Kolotoč
       
 2. Pejskové do boudiček
       
 3. Pane za mnou, pane proti mně
       
 4. Filmové ateliéry
       
 5. Stadion
       

Umíme pomáhat II.

Čas přípravy
30 minut
Čas realizace
4 - 8 hodin
Místo
místnost, klubovna
Roční období
celý rok
Počet účastníků
do 25
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
17. 10. 2014
Upraveno
4. 4. 2018
Klíčová slova
Tajemství staré truhly, Člověk a společnost, C19, rozvoj komunikace, pomoc ostatním
Věková kategorie
12 let - 14 let
Typ aktivity
Poznávací
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Tajemství staré truhly
Pracovní listy
Ne
Klíčové kompetence
Kompetence ke komunikaci
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: sociální a personální, komunikativní, občanská.

Naučit se pracovat s pojmy charita, solidarita. Uvědomit si, že ne všichni lidé mají k životu stejné podmínky. Naučit se myslet na druhé, obětovat něco ze svého času nebo pohodlí v jejich prospěch.

Motivace

Kolem nás žije spousta lidí, kteří jsou odkázáni na pomoc ostatních. Jsou nemocní, staří, opuštění, hendikepovaní – zkrátka bez pomoci druhých by se jim žilo mnohem hůř. Umíme jim pomoci? Můžeme být prospěšní, i když jsme jenom děti?

Potřeby

Žádné.


K tomuto metodickému listu je k dispozici pracovní list C19A.

Provedení

Tuto aktivitu je opět dobré rozdělit do delšího časového období, do několika schůzek.

1. část

Vedoucí zprostředkuje dětem exkurzi do nějakého charitativního zařízení v okolí nebo besedu s člověkem, který v takové organizaci působí — např. krizové centrum, psychologická poradna, linka bezpečí, centrum pro prevenci a léčbu závislostí, nějaké nadace (vozíčkáři, postižení), domov seniorů, chráněná dílna, středisko pro výcvik psů pro nevidomé apod.

Cílem takové besedy či exkurze je ukázat dětem, že jsou mezi námi lidé, kterým ostatní musejí pomáhat, protože oni jsou díky své životní situaci na jejich pomoc odkázáni. Povídáme si s dětmi o tom, že nejen zdravotně postižení, ale například i staří a opuštění lidé pomoc ostatních potřebují.


2. část

Na další schůzce se k tématu vrátíme. Nejprve vedoucí s dětmi diskutuje o jejich dojmech z minulé akce. Na závěr se ptá – můžete i vy, i když jste zatím jen děti, potřebným lidem pomáhat? Máte nějaký nápad, jak byste mohly?

Po krátké diskusi jim představí charitativní projekty, do nichž se Pionýr zapojuje:

• Květinový den – o. s. Liga proti rakovině – charitativní sbírka jednou ročně

• Srdíčkový den – o. s. Život dětem – charitativní sbírka třikrát ročně

• Zdravá pionýrská krev – pro starší 18 let – dárcovství krve

 

Mohou samozřejmě vymyslet i další způsoby pomoci:

• Adopce na dálku = financování dětí z chudých zemí – aby mohly chodit do školy.

• Možnost spolupráce s nějakou místní nadací, občanským sdružením, domovem seniorů atd.

3. část

Děti si vyberou nějaký způsob pomoci a aktivně se zapojí do konkrétního projektu.


Tato aktivita přibližuje Ideály Pionýra: Přátelství, Pomoc, Překonání.

Pozor na

Na tuto aktivitu se musí dobře připravit zejména vedoucí – sehnat si informace, zjistit, jaké organizace v okolí působí, na co se zaměřují, osobně domluvit exkurzi, popř. možnosti pomoci v konkrétních případech.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Aktivita umožňuje začlenění dětí do kolektivu a nevytváří bariéry pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami. Vedoucí musí dbát na individuální přístup k těmto dětem a respektovat obecná doporučení v úvodní části metodiky.