Víte, že?

V roce 1990 byla obnovena činnost Pionýra jako samostatného sdružení bez vazeb na politické či náboženské ideologie.

Šablony

Není třeba vytvářet všechny dokumenty od nuly. Zde najdeš řadu šablon, které můžeš využít tak, jak jsou, nebo si je upravit pro potřeby oddílu. Materiály jsou doplňovací.