Víte, že?

Slovo pionýr pochází z francouzštiny (pionnier) a dnes se užívá především ve významu průkopník. V minulosti označovalo i pěší vojáky a sapéry (dnešní ženisty).

Webmaster

Tato část webu pro členy je určena zejména správcům webů pobočných spolků na doméně Pionýra. Jedná se o weby na doménách 3. řádu (xxx.pionyr.cz) a weby na tzv. šabloně Pionýra (pionyr.cz/xxx). Další cílovou skupinou této oblasti webu jsou pobočné spolky se zájmem o založení webu na doméně Pionýra.

Nový web

V únoru 2018 došlo k zásadní, i když navenek celkem nepatrné změně, která se týká hlavně chodu systému, rychlosti a správy obsahu. Kromě toho přinesla také jednu opravdu velkou změnu. Starý Servis Pionýra byl nahrazen novým Servisem, říkáme mu Web pro členy. Cílem tedy nebylo změnit vzhled, uskupení a hierarchii stránek, ale naopak, ustálit vzhled všech dostupných pionýrských nástrojů a stránek a přinést více informací pro členy. Zároveň bylo sjednoceno přihlašování do systémů Pionýra, tedy přes RISP.

Systém

Web Pionýra byl zcela převeden na redakční systém WordPress, který velmi zjednodušuje práci s obsahem webu. Je upravený podle potřeb stávající šablony webu. Po migraci běží celý systém na Linuxovém serveru, v tuto chvíli s PHP 7.1. Databáze běží na MySQL5.

Šablona webu

Šablona zůstala samozřejmě stejná. Změnou je, že přibyla možnost hostovat stránky pobočných spolků a jednotek přímo pod webem Pionýra, čímž je docíleno použití stávající šablony webu Pionýra i pro weby spolků, což přináší i jednodušší správu obsahu přes WordPress, avšak limituje možnosti pro webmastery, mezi nimi např. neexistující možnost tvorby databází či změny v šabloně.

Více o šabloně webu zde >>

Domény 3. řádu

Stejně, jako to bylo vždy, si můžete zažádat o přidělení domény třetího řádu na pionyr.cz. Ta samozřejmě obnáší některé výhody. Mezi nimi je např. možnost vytváření databází, vlastní FTP server (s omezeným prostorem), vlastní e-mailové adresy nebo možnost vybrat si třeba WordPress, Drupal či jiný redakční systém, nebo si zařídit systém webu úplně vlastní, např. statické HTML a CSS. To je jen na vás. Nevýhodou je, že nebudete mít k dispozici šablonu webu. K dispozici bude IT podpora pracovníků Ústředí Pionýra.

Více o doménách 3. řádu zde >>

Žádosti o zřízení webu

Všechny informace a žádosti pro poskytnutí prostoru jsou popsány ve Směrnici pro poskytování prostoru pro webovou prezentaci pobočných spolků Pionýra, jejíž přílohou je formulář, který je potřeba vyplnit a odeslat na Ústředí Pionýra.