Osvědčilo se nám

Do lodě vždy všechno přivažte, hlavně houbičku, neuplave.

Více...

Nejlepší hry

 1. Kolotoč
       
 2. Pejskové do boudiček
       
 3. Pane za mnou, pane proti mně
       
 4. Filmové ateliéry
       
 5. Kyvadlo smrti
       

Dabing ABC

Čas přípravy
5 minut
Čas realizace
20 minut
Místo
místnost, klubovna, venku, tělocvična, voda, bazén, divadelní sál, hřiště, park, les, louka, fitcentrum, tábořiště, zoo
Roční období
celý rok
Počet účastníků
6 - 18
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
17. 10. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
15 let - 18 let a více
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Osmá planeta
Pracovní listy
Ne
Klíčové kompetence
Kompetence ke komunikaci
Kompetence sociální a personální

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: ke komunikaci, sociální a personální.
Naučit se pružně reagovat na změny v dané situaci, rozvíjet empatii, umět se konkrétně vyjádřit, zbavit se ostychu, zbavit se obav z vlastního jednání.

Motivace

V poslední době je hodně populární televizní pořad – improvizační show „Partička“. Improvizace je lidská činnost konaná bez náležité přípravy. Vyskytuje se prakticky v každém oboru lidské činnosti. Nejčastěji se s improvizací setkáváme v umění a veřejném životě. Každý z nás občas v životě improvizuje. Někomu to jde lépe, jiný s tím má větší problémy, ale vše se dá trénovat. V životě je důležité, aby se člověk dokázal uvolnit a zbavil se studu. Je důležité si ze sebe samého umět udělat legraci. Také je přitom důležité umět naslouchat ostatním.

Potřeby

Témata, která si vymyslí samotní účastníci, popřípadě vedoucí aktivity.

Provedení

Dabing ABC je jednou z kategorií zápasů v improvizaci. Bližší informace o improvizačních zápasech a o improshow naleznete také na webových stránkách: www.improliga.cz Dabing ABC patří k jedné z technicky náročnějších kategorií. Utvoříme skupinku tří lidí a těm zadáme nějaké téma, prostředí. První hráč (nazveme ho hráčem A) rozehrává improvizaci v daném prostředí, ale nemluví u toho, poněvadž ho dabuje hráč B. Hráč B se postupně přidá do improvizace a dabuje ho hráč C, který je zase dabován hráčem A.
Jsou-li hráči zkušení nebo trénují-li, vzniká zde dobrý základ pro rozvíjející se komické situace.
Videa z improvizačních zápasů a další kategorie naleznete na výše uvedené webové adrese nebo také na www.ostruziny.eu Tato aktivita přibližuje Ideály Pionýra: Překonání, Poznání, Přátelství a Pomoc.

Pozor na

Používání vulgárních nebo jiných nepatřičných výrazů a dodržování daného tématu.

Nabídková legenda

Planeta Pomoc – viz příběh v úvodu metodiky.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Zrakově postižení – záleží na typu postižení. Lehčí stupeň – aktivitu realizovat v dobře osvětleném prostoru. Pro těžší stupeň nevhodné.
Sluchově postižení – nevhodné.
Pohybově postižení – bez omezení.
Mentálně postižení – nevhodné.
Řečově postižení – dát dostatečný prostor na vyjadřování.
Obtížně vychovatelní – striktní hranice a pravidla.
Jedinci se specifickými poruchami učení a chování – bez omezení.