Osvědčilo se nám

Zlomili jste jehlu na plstění ovčího rouna? Nezoufejte. Použijte zbytek na protlačování zaschlé barvy ve window color barvičkách.

Více...

Nejlepší hry

 1. Kolotoč
       
 2. Pejskové do boudiček
       
 3. Pane za mnou, pane proti mně
       
 4. Filmové ateliéry
       
 5. Právobingo
       

Ptáče - Hudba

Čas přípravy
15 minut
Čas realizace
45 minut
Místo
místnost, klubovna
Roční období
celý rok
Počet účastníků
od 2
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
27. 8. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
7 let
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Mláďátka a Zvířátka
Pracovní listy
Ano
Klíčové kompetence
Kompetence k řešení problémů
Kompetence ke komunikaci

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: k řešení problémů, ke komunikaci.
Konkrétní cíl: Objevit princip hraní na hudební nástroj, vyzkoušet si přehrání jednoduché známé melodie.

Motivace

Když dáme dětem do ruky jednoduchý hudební nástroj, zkoušejí hned vyloudit nějaký zvuk. Pokud není vytvoření zvuku technicky náročné, mohou se pokusit poskládat nějakou jednoduchou melodii.

Potřeby

Nejlépe nám poslouží dětský xylofon s barevně označenými „plíšky“. Pokud máme k dispozici klavír, je možné dočasně označit barevně klávesy nabarvenými papírky – post-ity. Dechové nástroje nejsou z hlediska hygieny vhodné (děti si je střídavě budou chtít dávat do pusy…).
Dále budeme potřebovat notový zápis (mnohdy bývá přiložen k dětskému hudebnímu nástroji).
Nebo si jej budeme muset vyrobit sami. Jiná alternativa je označit jednotlivé tóny písmeny C, D, E, F, G, A, H, C.
K tomuto metodickému listu jsou pracovní listy U4A, U4B.

Provedení

Pokud nemáme k dispozici jednoduchý barevný „notový“ zápis, musíme si jej vyrobit sami.
Postačí nám obyčejný papír, na kterém vytvoříme barevné puntíky v řadě podle melodie a podle barev plíšků na xylofonu. Bohužel není možné připravit takový podklad pro všechny, protože výrobci se v barevném označování tónů liší.
Do kroužku dětí přineseme 1—2 xylofony. Jeden xylofon je ale pro práci jednodušší.
• Necháme děti, aby si vyzkoušely zahrát tón a sled tónů.

• Třeba někdo vyloudí melodii, která bude někomu povědomá – necháme děti hádat melodii.

• Pak se nástroje chopí vedoucí, a zahraje jeden tón – řekne přitom dětem, že se jedná o jeden tón (jeden zvuk).

Kolik tónů
• Vedoucí hraje 1—5 tónů a děti přitom na prstech ukazují, kolik tónů slyšely.

• Na závěr může zahrát 2 či 3 tóny najednou a nechá je opět hádat (může přidat informaci, že se jedná o akord).

Melodie
• Vedoucí se pokusí zahrát jednoduchou melodii a děti hádají, která je to písnička.

• Kupříkladu Ovčáci, čtveráci: C, E, G, C, E, G, E, E, D, E, F, D, E, E, D, E, F, D, E, D, C.

• Pak může vedoucí zahrát melodii i se správným rytmem.

• Na závěr může děti nechat zahrát melodii podle barevného předpisu.

Navazovat mohou pokusy o další melodie
• Zelení hájové, bejvali jste vy moje.

• Travička zelená.

• Maličká su.

Pracovní list – bBludiště

V pracovním listu děti zřejmě samy odhalí cesty od hudebních nástrojů k ptáčeti. Pro pořádek ještě uveďme názvy hudebních nástrojů (od levého horního rohu po směru hodinových ručiček) buben, trumpeta, harfa, flétna, kytara, klavír, housle, kontrabas.

Muzicírovat pak děti mohou podle libosti. Na závěr bychom si mohli nějakou písničku zazpívat všichni společně. Třeba ji můžeme ukázat prvním rodičům, kteří si děti přijdou vyzvednout. Doporučit můžeme také záznam některé z uvedených písniček na audiokazetě či digitálním formátu (mp3 apod).
Aktivity navazují na nabídkový program Pionýra – Sedmikvítek v části hudba.

Nabídková legenda

Jednoho krásného odpoledne, a byla to tuším zrovna neděle, si ptáček všiml nezvyklého ruchu v parku. Z různých stran se k takovému velkému dřevěnému schůdku začali scházet lidé. Každý si přitom pod paží nesl nějaký tvarovaný kufřík a každý přitom trochu jiný. Přilétl se podívat blíž, co se to tam chystá? Co to tam každý přináší? Když se kufříky začaly otevírat, objevil se v každém hudební nástroj. Jak se asi na všechny hraje

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Ujistěte se, zda všechny děti správně rozlišují barvy. Dovednost rozlišovat je podpořte prakticky: ukazujte na libovolné předměty a děti určují správně zabarvení. Dětem, které mají problémy s rytmem, věnujte při nácviku melodií individuální péči a za každý správně „vylouzený“ tón je náležitě pochvalte. Děti s poruchou prostorového vnímání mohou mít problémy i se čtením v notových zápisech, proto jim pomáhejte.
Hyperaktivní děti kroťte, aby příliš nevyváděly. Můžete mezi jednotlivými aktivitami využít i relaxační hry, únava a oslabení pozornosti dětí pak opadne.