Osvědčilo se nám

Neberte si korálky jako rukodílo do přírody, ani na deku ne, nikdo je z té trávy nevysbírá.

Více...

Nejlepší hry

 1. Kolotoč
       
 2. Pejskové do boudiček
       
 3. Pane za mnou, pane proti mně
       
 4. Filmové ateliéry
       
 5. Sovík a Český stát
       

Bolaso

Čas přípravy
30 minut
Čas realizace
40 minut
Místo
hřiště
Roční období
léto
Počet účastníků
24 - 24
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
17. 10. 2014
Upraveno
8. 4. 2018
Klíčová slova
Tajemství staré truhly, Sport, S9, fyzická vytrvalost, méně známé hry, koordinace pohybů, spolupráce
Věková kategorie
12 let - 14 let
Typ aktivity
Sportovní
Pohybová
Náročnost na materiál
Velká
Výchovný program
Tajemství staré truhly
Pracovní listy
Ne
Klíčové kompetence
Kompetence k učení
Kompetence ke komunikaci
Kompetence sociální a personální
Kompetence pracovní

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: k učení, ke komunikaci, sociální a personální, pracovní.


Seznámení se s novou, ne příliš známou hrou, rozvoj fyzické vytrvalosti, koordinace pohybů a týmové spolupráce. Důraz na dodržování pravidel.

Motivace

Láká vás vyzkoušet si starou indiánskou hru a ještě k tomu si udělat vše, co k ní potřebujete, sami? Udělat si kožené váčky, hole na hraní, naučit se něco, co asi většina kamarádů nezná? Tak pojďte, zahrajeme si Bolaso.

Potřeby

Sportovní hra, která je podobná lakrosu, ale s jednoduššími pravidly i vybavením. Nejprve vyrobíme vše nutné ke hře, tj. váčky z kůže, hole a branky o rozměru 1×1 m.


Hřiště a hráči:

Základní hrací plochou je fotbalové hřiště, kde se hraje v sestavě dvanácti hráčů, ale lze hrát i na hřišti menším, kde se počet hráčů může omezit. Ve středu kratších stran hrací plochy jsou postaveny branky o rozměrech 1×1 m a před nimi je vyznačeno brankoviště 4×4 m. Je vhodné označit alespoň část půlicí čáry.


Výzbroj:

Hraje se holemi se zakulacenými konci a viditelně označeným středem (barvou, leukoplastí apod.). „Míček“ tvoří dva kožené váčky ve tvaru kužele, naplněné pískem, spojené kůží.


Čas:


Hraje se 2×20 minut hrubého času, stopky se zastavují jen při ztrátě váčků, zranění hráče a podobných situacích.


Rozhodčí:


Je jeden hlavní s píšťalkou, dva pomezní s praporky.


K tomuto metodickému listu není k dispozici žádný pracovní list.

Provedení

Vlastní hra:

Základní postavení všech hráčů na začátcích poločasu je na vlastní brankové čáře. Odtud vybíhají na povel rozhodčího a snaží se získat váčky, postavené na půlicí čáře. V okamžiku, kdy se nejrychlejší hráč váčků dotkne, hra začíná.


Cíl hry: Vhodit váčky do branky tak, aby překonaly brankovou čáru v letu (tj. při přechodu přes brankovou čáru nesmějí být na holi) a hráč přitom nestál v brankovišti.


Povolené bránění:
1. Shodit soupeři váčky úderem hole o hůl a po pádu je nabrat či odhodit dříve než on.

2. Zachytit v letu holí soupeřovu přihrávku.

3. Zabránit proniknutí hráče tělem, pouze však zastoupením předpokládané cesty, tj. v okamžiku střetu obránce stojí (není v pohybu). Je to zcela stejný způsob jako povolené bránění v košíkové.

Nedovolené bránění:


Při hře je zakázáno: nesení váčků na bližší polovině hole, hraní vleže, dotýkání se váčku jakoukoli částí těla (zvláště pak zašlápnutí nohou), úder holí přes ruce, bránění protihráči v pohybu holí i tělem (mimo výjimku popsanou v předchozím bodě), hraní i pohyb v brankovišti, sevření útočícího hráče dvěma obránci (tzv. pres), házení holí.


Běžná situace:

Při zjištění jakéhokoli přestupku rozhodčí zastaví hru a dá tak možnost týmu, jehož hráč se neprovinil, zahrát trestný hod, jehož provedení je následující: váčky se postaví vedle sebe na zem a na pokyn rozhodčího je rozehrávající hráč hozením holí za spojovací kůže uvede do hry.


Rohový a autový hod se provádí stejným způsobem jako hod trestný. Při obdržení gólu zahrává tým, který gól obdržel, zahajovací hod z půlicí čáry, a to stejným způsobem jako u předchozích hodů, pouze s jedinou výjimkou. Kromě hodu může rozehrávající hráč rozvinout hru i přímo nesením váčků na holi.


Rozhoz se provádí v okamžiku, kdy se hráč dotkne „váčků“ rukou, případně když je hned nevrátí na vzdálenější polovinu hole, když se do situace zvané mlýn (váčky se snaží na zemi získat několik hráčů obou týmů a nastává tak přetlačování, shluk hráčů, tj. situace podobná mlýnu v ragby) zapojí více než pět hráčů, či v okamžiku, kdy rozhodčí nedokáže posoudit, který tým porušil pravidla.


Rozhozu se účastní jeden hráč z každého družstva. Základní postavení je proti sobě, hole opřené druhým koncem o zem. Po vyhození váčků rozhodčím do vzduchu se je oba snaží zachytit na svou hůl. Rozhoz se považuje za provedený, pokud se alespoň jeden hráč dotkne holí váčků.


Pokutový hod se provádí za faul ve vyložené pozici či za hru v brankovišti, která zabránila gólu, a to ve vzdálenosti sedmi kroků od branky. Způsob provedení je shodný s trestným hodem. Všichni hráči stojí v okamžiku zahrání 1 m za vykonavatelem. Dorážet může kdokoli mimo hráče zahrávajícího pokutový hod.


Poznámka: Při zahrávaní jakéhokoli hodu jsou hráči soupeře (u rozhozu hráči obou stran mimo vybrané dvojice) povinni dodržet vzdálenost minimálně 3 metry od místa zahrávání. Na velkém hřišti se doporučuje 5 metrů.


Další ustanovení:

Dotýkání váčků je povoleno pouze holí.

Kožené váčky a další vybavení musíme vytvořit nebo koupit v dostatečném předstihu.

Použitá literatura: www.gothique.sweb.cz/pravidla.html.

Tato aktivita přibližuje Ideály Pionýra: Poznání a Překonání.

Pozor na

Pitný režim. Zajištění hřiště. Pokud budeme hrát rekreačně, není nutné, když hrajeme v přírodě např. na louce.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Aktivita umožňuje začlenění dětí do kolektivu a nevytváří bariéry pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami.


Pro názornost je dobré zachytit základní pravidla v jednoduché podobě, nechat děti, aby samy hru vysvětlily ostatním, tak se nejlépe přesvědčíme o tom, že děti pravidla chápou. Platí zejména pro děti s poruchou pozornosti, neboť při dlouhém vysvětlování mohou přestat vnímat naše sdělení, nevyslechnou vše.