Osvědčilo se nám

Chcete zažehlovat korálky? Nestačí si koupit korálky. Jde to jen tam, kde je elektřina a nesmíte si zapomenout doma žehličku a pečící papír.

Více...

Náhodná hra

Jedeme do zoo

Více...

Nejlepší hry

 1. Kolotoč
       
 2. Pejskové do boudiček
       
 3. Pane za mnou, pane proti mně
       
 4. Filmové ateliéry
       
 5. Homepage
       

Dejme o sobě vědět, aneb malí redaktoři

Čas přípravy
1 hodina
Čas realizace
4 - 8 hodin
Místo
místnost, klubovna
Roční období
celý rok
Počet účastníků
do 20
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
17. 10. 2014
Upraveno
8. 4. 2018
Klíčová slova
Tajemství staré truhly, Člověk a společnost, C21, prezentace sdružení, rozvoj slovní zásoby, rozvoj mediální gramotnosti, místo kde žiji
Věková kategorie
12 let - 14 let
Typ aktivity
Poznávací
Náročnost na materiál
Malá
Výchovný program
Tajemství staré truhly
Pracovní listy
Ano
Klíčové kompetence
Kompetence k učení
Kompetence ke komunikaci
Kompetence občanská

Cíle

 

Rozvoj těchto kompetencí: občanská, k učení, komunikativní.

Zjistit něco o práci novináře. Mít přehled o tom, jaké místní/regionální noviny v místě existují. Naučit se propagovat svou činnost v novinách.

 

Motivace

Jaké to asi je, být novinářem? Pojďme si to vyzkoušet.

Potřeby

Psací potřeby.


K tomuto metodickému listu je k dispozici pracovní list C21A.

Provedení

 

Vedoucí přinese na schůzku výstřižky z různých regionálních novin – články o akcích z okolí.


Společně s dětmi je čtou. Poté následuje krátká debata: Líbilo by se vám, kdyby se i o našich akcích psalo v novinách? Máme se čím pochlubit? A víte, jak to zařídit?


Samostatný úkol pro děti (skupinky asi po třech):

1. Zjistit, jaké regionální noviny v místě vycházejí, jak často.
2. Kde je jejich redakce?
3. Mají tyto noviny nějaké internetové stránky?
4. Zjisti kontakt na někoho z redakce – šéfredaktor, redaktor.

Podle možností pak vedoucí zprostředkuje dětem besedu s redaktorem – pozvou ho do klubovny, kde si s ním povídají o práci novináře – jaké to je, jak noviny vznikají, jaké články jsou pro ně zajímavé, co se v nich může psát, co ne (skrytá reklama), kdo může do novin přispívat atd. Je možné také zajistit exkurzi do redakce, aby děti na vlastní oči viděly, jak takové noviny vznikají a co práce novináře obnáší.


Na závěr se s redaktorem domluví na publikaci článku z příští akce oddílu.


MOZAIKA – vedoucí dětem ukáže časopis Mozaika Pionýra, ve kterém je rubrika Sami o sobě, do které mohou posílat příspěvky všechny oddíly. Domluví se, že z příští akce pošlou příspěvek i tam.


Pokud téma děti zaujme, je možné na výše uvedené aktivity navázat v širším okruhu – vliv médií, reklama, bulvár atd.


Tyto aktivity jsou popsány v ML č. C14 (Mediální gramotnost).

 

Pozor na

 

Do této aktivity je vhodné zapojit i členy z kategorie 15+, kteří se na propagaci činnosti oddílu či skupiny mohou velkou měrou podílet.

 

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

 

U dětí se specifickou poruchou učení (dysgrafie, dysortografie) je potřebné dopomáhat s korekturou textu, který bude vyvěšen v klubovně, případně bude v jiné psané podobě. Vhodné je např. ustanovit nějakého korektora textu, jak je to běžné v tisku. Vedoucí by neměl „dopustit“ chyby, protože při čtení textu s chybami se chyba fixuje. Mozek má tendenci si ji pamatovat jako správný tvar, naopak čtením správně napsaných slov si jejich tvar dítě zapamatovává a potom je snáze automaticky použije.
U dětí, které obtížně čtou, je vhodné, aby četly kratší sdělení, případně aby si sami vybraly kousek textu. Není vhodné je z této činnosti „vyloučit“.
U dětí s poruchou pozornosti je vhodnější, aby četly spíše na začátku článku (udrží snáz pozornost).