Osvědčilo se nám

Jezdíte na vodu? Mobily, toaletní papír a sirky patří do voděodolných vaků.

Více...


Ptáče - Divadlo

Čas přípravy
30 minut
Čas realizace
1 hodina
Místo
místnost, klubovna, divadelní sál
Roční období
celý rok
Počet účastníků
od 5
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
27. 8. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
7 let
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Mláďátka a Zvířátka
Pracovní listy
Ano
Klíčové kompetence
Kompetence ke komunikaci

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: ke komunikaci.
Konkrétní cíl: Podpořit dětskou fantazii v dramatizaci básničky či písničky. Podpořit rozvoj jejich mimoslovní komunikace.

Motivace

Vnímání divadla a herecké projevy jsou u dětí docela běžné. Některé se docela rády předvádějí i při běžné recitaci. Pokusme se jim dát prostor pro to, aby samy ztvárnily nějaké texty. Třeba nás překvapí, jak jsou nápady dospělých zbytečné. Pokud se tedy budeme pokoušet vnuknout něco nového, hledejme spíše novou dimenzi a nové pole působnosti, než vnucené nápady jak ztvárnit konkrétní situace.

Potřeby

Různé typy oděvů, šátky, drobné předměty jako rekvizity.
K tomuto metodickému listu jsou pracovní listy U3A, U3B.

Provedení

Vybereme jednoduchou básničku či písničku, která popisuje jednoduchý příběh či pohádku. Nejprve ji dětem pomalu a srozumitelně přečteme. Pak se dětí ptáme, jaké postavy v příběhu vystupují. U každé postavy zvlášť se pak doptáváme, co postava dělá, co je její hlavní úkol.
Poté přistoupíme k rozdělení rolí. Přitom musíme šetrně rozhodnout, kterým dětem budou postavy přiděleny.
V následujícím kroku opět znovu příběh čteme a necháme děti, aby volně tvořily pohybové projevy pro představení. Dětem, kterým nejsou přiděleny konkrétní role, je vhodné přidělit roli vhodného „křoví“. Kupříkladu sboru, který opakuje „refrén“ apod.
Nyní je vhodný čas pro přehrání celého „kusu“. Dále můžeme dětem nabídnout krabici s vhodnými rekvizitami a částmi oděvů, látek apod. Děti si rády vymyslí vhodné masky. Uvažovat také můžeme o tom, komu všemu předvedeme výsledek naší práce. Třeba si rodiče při vyzvedávání najdou chvilku času a počkají, až se děti předvedou. Ke ztvárnění se hodí pohádky F. Hrubína či jiné zjednodušené příběhy. Aktivitu můžeme doplnit vytvořením vhodných kulis a připravit ji jako projekt v podobě odpolední divadelní besídky pro rodiče.
Na aktivity navazuje nabídkový program Pionýrského Sedmikvítku v oblasti divadlo.

Nabídková legenda

Pomalu se stmívalo. Ptáček se rozhodl ještě jednou prolétnout nad městem. Den se chystal ke spánku, ale co to? Při svém letu zpozoroval, jak několik lidí mířilo do jedné velké budovy ve městě. Ti lidé byli všichni slavnostně oblečeni a tak velká budova? Ta měla na sobě velký nápis divadlo. A co vy, také jste někdy byli v divadle?

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Je důležité odhadnout, jestli dítě s určitou poruchou dramatizaci některé z rolí zvládne. Pokud ne, přidělíme dítěti roli alespoň „křoví“.
Neklidné děti máme neustále na očích, aby příliš „nedivočely“.
Moje poznámky: