Osvědčilo se nám

Chcete přilákat k ručním pracem i kluky? Začněte kytičkami z organzy, protože opalovat látku nad svíčkou baví i ty největší zlobiče.

Více...

Nejlepší hry

 1. Kolotoč
       
 2. Pejskové do boudiček
       
 3. Pane za mnou, pane proti mně
       
 4. Filmové ateliéry
       
 5. Faraonovi hadi
       

Cyklista

Čas přípravy
20 minut
Čas realizace
1 hodina
Místo
místnost, klubovna
Roční období
celý rok
Počet účastníků
7 - 15
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
17. 10. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
10 let - 11 let
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Putování se psem
Pracovní listy
Ano
Klíčové kompetence
Kompetence k učení

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: k učení.
Prokáže znalost pravidel silničního provozu. Ví, jak se má chovat cyklista v silničním provozu. Zná dopravní značky.

Motivace

Dopravní ruch na vozovkách a na ulicích nemůže být nepřehledný zmatek. Musí mít určitý řád. Ten zabezpečují především dopravní značky. Jsou podél vozovek všude, kde je třeba. Nám, účastníkům silničního provozu chtějí něco sdělit. Každý z nás je má znát a má se jimi řídit. To, že jim budeme rozumět a ovládat je, nám pomůže k bezpečné jízdě.

Potřeby

Dopravní značky (sada značek na kartách nebo pexeso), pracovní listy, psací potřeby.
K tomuto metodickému listu je k dispozici pracovní list S24A.

Provedení

Kruh otázek a odpovědí Vedoucí si sedne s dětmi do kruhu. Vedoucí bude klást otázky a děti budou společně odpovídat.
1. úkol: Co potřebuje znát cyklista? Dokončete větu.
• Je-li zřízen jízdní pruh pro cyklisty nebo stezka pro cyklisty, je cyklista povinen.............

• Cyklista mladší patnácti let musí mít na hlavě...................

• Dítě mladší deseti let smí na silnici jet na kole jen pod dohledem......................

• Na kole se nesmí jezdit po chodníku, aby nebyli..........................

• Na pozemní komunikaci jezdíme na kole vždy jednotlivě za sebou při.............................

• Změnu směru jízdy oznamujeme...........................

2. úkol: Zopakujme si, co má vědět cyklista.
Kdy se dává znamení o změně směru jízdy? Je to vždy: • při odbočování vlevo nebo vpravo;

• při vyjíždění od okraje vozovky;

• při zajíždění k okraji vozovky;

• při objíždění překážky;

• při předjíždění;

• při vybočování ze směru jízdy.

Kde nesmíš zastavit a stát?
• v blízkosti železničního přejezdu;

• v blízkosti zastávky tramvaje, autobusu, trolejbusu; • v blízkosti křižovatky;

• na mostě, v podjezdu, v tunelu;

• na přechodu pro chodce;

• před nepřehledným vrcholem stoupání, na něm a za ním.

Kdy nesmíš předjíždět?
• Na nebezpečných a nepřehledných místech (zatáčka, stoupání atd.); • na křižovatce a v těsné blízkosti před ní; • na železničním přejezdu a v těsné blízkosti před ním.

Jaká jsou pravidla při jízdě přes křižovatku?
• Před křižovatkou se musím správně zařadit; • přednost v jízdě musím dát vozidlům přijíždějícím po hlavní silnici; • přednost musím dát vozidlům přijíždějícím zprava; • jestliže odbočuji vlevo, musím dát přednost v jízdě protijedoucím vozidlům a tramvajím v obou směrech.

Kdy nesmíš ohrozit chodce?
• Na přechodu pro chodce;

• při odbočování;

• při vyjíždění od okraje vozovky;

• při vjíždění na pozemní komunikaci;

• v obytné zóně;

• při jízdě po krajnici;

• při vedení jízdního kola po chodníku.

3. úkol: Poznej dopravní značky.
Vedoucí ukazuje vybrané dopravní značky. Děti se hlásí k odpovědi a kdo správně odpoví, získává žeton. Vítězí ten, který získává nejvíce žetonů.
Děti vyplňují pracovní list A. Vedoucí zkontroluje pracovní listy a vyhodnotí správné odpovědi: 1B, 2B, 3A, 4C, 5B, 6C, 7A, 8C, 9C, 10A, 11C, 12B, 13C.
Další náměty k činnosti s dopravní tematikou najdete na internetových stránkách BESIP, případně na www.skolahrou.cz (kvízy, hry, testy).
Tato aktivita přibližuje Ideál Pionýra: Poznání, Překonání, Přátelství.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Autistickým dětem pokládáme jednoduché otázky, aby je pochopily. Je dobré, když otázka je doplněna obrázky.
Tato aktivita umožňuje začlenění dětí do kolektivu a nevytváří bariéry pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami.