Osvědčilo se nám

Půjčíte-li někomu něco, napište si to. Není to otázka nedůvěry. Paměť je prevít.

Více...

Náhodná hra

Plán výletu

Více...


Cyklista

Čas přípravy
20 minut
Čas realizace
1 hodina
Místo
místnost, klubovna
Roční období
celý rok
Počet účastníků
7 - 15
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
17. 10. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
10 let - 11 let
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Putování se psem
Pracovní listy
Ano
Klíčové kompetence
Kompetence k učení

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: k učení.
Prokáže znalost pravidel silničního provozu. Ví, jak se má chovat cyklista v silničním provozu. Zná dopravní značky.

Motivace

Dopravní ruch na vozovkách a na ulicích nemůže být nepřehledný zmatek. Musí mít určitý řád. Ten zabezpečují především dopravní značky. Jsou podél vozovek všude, kde je třeba. Nám, účastníkům silničního provozu chtějí něco sdělit. Každý z nás je má znát a má se jimi řídit. To, že jim budeme rozumět a ovládat je, nám pomůže k bezpečné jízdě.

Potřeby

Dopravní značky (sada značek na kartách nebo pexeso), pracovní listy, psací potřeby.
K tomuto metodickému listu je k dispozici pracovní list S24A.

Provedení

Kruh otázek a odpovědí Vedoucí si sedne s dětmi do kruhu. Vedoucí bude klást otázky a děti budou společně odpovídat.
1. úkol: Co potřebuje znát cyklista? Dokončete větu.
• Je-li zřízen jízdní pruh pro cyklisty nebo stezka pro cyklisty, je cyklista povinen.............

• Cyklista mladší patnácti let musí mít na hlavě...................

• Dítě mladší deseti let smí na silnici jet na kole jen pod dohledem......................

• Na kole se nesmí jezdit po chodníku, aby nebyli..........................

• Na pozemní komunikaci jezdíme na kole vždy jednotlivě za sebou při.............................

• Změnu směru jízdy oznamujeme...........................

2. úkol: Zopakujme si, co má vědět cyklista.
Kdy se dává znamení o změně směru jízdy? Je to vždy: • při odbočování vlevo nebo vpravo;

• při vyjíždění od okraje vozovky;

• při zajíždění k okraji vozovky;

• při objíždění překážky;

• při předjíždění;

• při vybočování ze směru jízdy.

Kde nesmíš zastavit a stát?
• v blízkosti železničního přejezdu;

• v blízkosti zastávky tramvaje, autobusu, trolejbusu; • v blízkosti křižovatky;

• na mostě, v podjezdu, v tunelu;

• na přechodu pro chodce;

• před nepřehledným vrcholem stoupání, na něm a za ním.

Kdy nesmíš předjíždět?
• Na nebezpečných a nepřehledných místech (zatáčka, stoupání atd.); • na křižovatce a v těsné blízkosti před ní; • na železničním přejezdu a v těsné blízkosti před ním.

Jaká jsou pravidla při jízdě přes křižovatku?
• Před křižovatkou se musím správně zařadit; • přednost v jízdě musím dát vozidlům přijíždějícím po hlavní silnici; • přednost musím dát vozidlům přijíždějícím zprava; • jestliže odbočuji vlevo, musím dát přednost v jízdě protijedoucím vozidlům a tramvajím v obou směrech.

Kdy nesmíš ohrozit chodce?
• Na přechodu pro chodce;

• při odbočování;

• při vyjíždění od okraje vozovky;

• při vjíždění na pozemní komunikaci;

• v obytné zóně;

• při jízdě po krajnici;

• při vedení jízdního kola po chodníku.

3. úkol: Poznej dopravní značky.
Vedoucí ukazuje vybrané dopravní značky. Děti se hlásí k odpovědi a kdo správně odpoví, získává žeton. Vítězí ten, který získává nejvíce žetonů.
Děti vyplňují pracovní list A. Vedoucí zkontroluje pracovní listy a vyhodnotí správné odpovědi: 1B, 2B, 3A, 4C, 5B, 6C, 7A, 8C, 9C, 10A, 11C, 12B, 13C.
Další náměty k činnosti s dopravní tematikou najdete na internetových stránkách BESIP, případně na www.skolahrou.cz (kvízy, hry, testy).
Tato aktivita přibližuje Ideál Pionýra: Poznání, Překonání, Přátelství.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Autistickým dětem pokládáme jednoduché otázky, aby je pochopily. Je dobré, když otázka je doplněna obrázky.
Tato aktivita umožňuje začlenění dětí do kolektivu a nevytváří bariéry pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami.