Osvědčilo se nám

Pečete s dětmi perníčky a lepí se vám těsto na váleček? Použijte na vyválení potravinářskou folii.

Více...

Náhodná hra

Art - invest

Více...

Nejlepší hry

 1. Kolotoč
       
 2. Pejskové do boudiček
       
 3. Pane za mnou, pane proti mně
       
 4. Filmové ateliéry
       
 5. Hmyzí hotel
       

Camera obscura I.

Čas přípravy
2 hodiny
Čas realizace
30 minut
Místo
místnost, klubovna
Roční období
léto
Počet účastníků
žádný
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
27. 8. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
15 let - 18 let a více
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Osmá planeta
Pracovní listy
Ne
Klíčové kompetence
Kompetence k řešení problémů
Kompetence ke komunikaci
Kompetence pracovní

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: k řešení problémů, ke komunikaci, pracovní.
Konkrétní cíl: Účastníci budou rozumět základním principům přenosu obrazu.

Motivace

Fotografie pomáhá zachytit určitý okamžik, který se již nemusí opakovat. Mnohdy se jedná o nezapomenutelné okamžiky ze života, které stojí za to uchovat. Jak se vlastně dostane obraz, který vidíme před sebou na papír, jak dojde k jeho zmenšení a proč? Jaký vliv na toto má dopad a odraz světla? Tato aktivita může napomoci objasnit uvedené skutečnosti.

Potřeby

Zatemňovací prostředky, lepenka, nůž, nůžky, hliníková fólie (alobal), lepicí páska, tužka, papír, příp. promítací plátno.

Provedení

Pro kvalitní realizaci aktivity je nutné využít přímé sluneční záření (slunný den). Místnost, ve které aktivitu budeme provádět musí mít alespoň jedno okno, nejlépe uprostřed jedné ze stěn místnosti. Naproti ní musí být stěna bez oken. Provedeme co nejdokonalejší zatemnění místnosti, poté ve vybraném zatemněném okně vytvoříme otvor o průměru cca 15 cm tak, aby jeho vzdálenost od stropu a zároveň od podlahy místnosti byla přibližně stejná. Otvor pak zatemníme alobalovou vyrovnanou fólií. Protilehlá stěna, která slouží jako promítací plocha, by měla být hodně světlá, nejlépe bílá (co nejvíce odrazová). Pokud toto nelze zajistit, umístíme na ní promítací plátno nebo zajistíme jiný odrazový povrch (materiál) obdobných rozměrů jako stěna. Poté vytvoříme v hliníkové fólii otvor o průměru 3 mm a ten za stálého sledování promítací plochy zvětšujeme, dokud obraz na protilehlé stěně není optimální (hledáme kompromis mezi kontrastem a jasem; čím větší otvor, tím menší kontrast a větší jas a opačně). Výsledný obraz je zrcadlově obrácen k horizontální i vertikální ose. Po přiložení papíru na promítací plochu lze obkreslením a převrácením vytvořit obraz, který však nebude perspektivně úplně v pořádku. Dokonalého výsledku lze dosáhnout promítnutím na kulovou plochu, jejíž poloměr je vzdálenost mezi otvorem a promítací plochou. Prodiskutujte celý experiment a pokuste se dovodit, jak došlo k promítnutí obrazu na stěnu.
Tato aktivita přibližuje Ideály Pionýra: Pravda a Poznání.

Pozor na

Při zatemnění místnosti dbát na bezpečnost účastníků v místnosti (hrany nábytku, schody apod.)

Nabídková legenda

Planeta Paměť – viz příběh v úvodu metodiky.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Zrakově postižení – záleží na typu postižení. Lehčí stupeň – pomoc druhého při úkonech po zatemnění. Těžší stupeň postižení – nevhodné.
Sluchově postižení – umožnit účastníkům odezírat ze rtů vedoucího při vysvětlování aktivity. Lze předložit zjednodušený postup v textové podobě.
Pohybově postižení a mentálně postižení – záleží na postižení. Lze zadat jednodušší úkony za dozoru další osoby.
Řečově postižení – bez omezení. Jen dát dostatečný prostor na dotazy a komunikaci.
Obtížně vychovatelní – striktní hranice a pravidla při práci. Důsledná kontrola činnosti.
Jedinci se specifickými poruchami učení a chování – bez omezení.