Osvědčilo se nám

Chcete ušetřit a kupujete korálky v mixu? Pak musíte mít dost dětí na třídění.

Více...

Nejlepší hry

 1. Kolotoč
       
 2. Pejskové do boudiček
       
 3. Pane za mnou, pane proti mně
       
 4. Filmové ateliéry
       
 5. Zvířata
       

Jedeme do zoo

Čas přípravy
1 hodina
Čas realizace
5 hodin
Místo
zoo
Roční období
jaro - podzim
Počet účastníků
žádný
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
17. 10. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
9 let - 11 let
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Putování se psem
Pracovní listy
Ne
Klíčové kompetence
Kompetence k učení
Kompetence sociální a personální

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: k učení, sociální a personální.
Poznává zoologické zahrady, jejich obyvatele.

Motivace

Jsou zvířata, která žijí u nás po celý rok – můžeme je pozorovat ve volné přírodě, jsou taková, která ve volné přírodě žijí pouze část roku a pak podstoupí dlouhou cestu do svých zimovišť. Jsou však i zvířata, která u nás svůj domov našla v zoologických zahradách a jejich pozorování je pro nás vlastně výjimečnou možností, jak se s nimi alespoň trochu seznámit.

Potřeby

Pracovní listy pro děti, psací potřeby, zajištění návštěvy zoo.
K tomuto metodickému listu není k dispozici žádný pracovní list, je třeba si jej vytvořit podle konkrétní situace.

Provedení

Vedoucí si předem zjistí možnost návštěvy některé z blízkých zoologických zahrad, případně využije víkendového pobytu k návštěvě zahrad vzdálenějších. Je dobré si předem zjistit možnosti, které daná zoo nabízí (můžete využít výukových programů, připravených pracovních listů, průvodce…).
Vedoucí s dětmi pohovoří o tom, že ne všechna zvířata jsou u nás doma. „Znáte některá zvířata, která u nás ve volné přírodě nemůžete potkat? Proč tomu tak je? Odkud tato zvířata pocházejí? Kde je můžete vidět? …“ Při plánování výletu nezapomeneme na možnost zhoršeného počasí – mějte vždy pro tento případ připravenou doplňkovou aktivitu, ale samozřejmě především vhodné oblečení.
Vedoucí pozve děti na malé putování za zvířaty celého světa. Cestou do zoo si můžeme připomenout, ze kterých světadílů pocházejí zvířata v zoo, případně i základní dělení zvířat formou hry „Kdo jsem?“ Vedoucí nebo instruktor popisuje některé z cizokrajných zvířat a děti se snaží uhodnout, o koho se jedná. Tuto roli může převzít i kterékoliv dítě a vedoucí se stává pouze pomocníkem a pozorovatelem.
V zoo děti rozdělíme do skupinek a rozdáme jim pracovní listy. Po skupinkách se pak v doprovodu instruktora vydají objevovat známá – neznámá zvířata. Předem se domluvíme na místě a čase společného setkání. (Můžeme zvolit i mezisetkání např. na některém z odpočívadel při společném občerstvení a pak v objevování pokračovat.) Pracovní listy buď předem připraví vedoucí spolu s instruktory, nebo můžeme využít pracovních listů (případně jejich částí), které už mnohé zoo nabízejí.
Máte-li možnost, může být každá skupinka vybavena i fotoaparátem a snažit se zdokumentovat jednání některého z pozorovaných zvířat. Případně je možné pokusit se některé ze zvířat co nejlépe nakreslit přímo v zoo.
Náměty na úkoly k tvorbě pracovního listu pro děti (úkoly je třeba přizpůsobit navštívené zoo):
1. Vyhledej zvíře, které … např. patří mezi sudokopytníky, pochází z Afriky... atd.
2. Zjisti, kolik druhů kočkovitých šelem je chováno v zoo.
3. Která z kočkovitých šelem dokáže běhat nejrychleji? Dovedeš zjistit, jak rychle běhá?
4. Čím se živí gorila?
5. Odkud pochází živočich s názvem „tapír“ ?
6. Víš, kde bys ve volné přírodě mohl potkat „okapi“ ?
7. Jaké rozpětí křídel má…
8. Hledej zvířata, která známe z některých pohádek. Napiš vždy zvíře (pokus se je i zařadit) a pohádku, odkud je znáš. (např. vlk – šelma psovitá, pohádka – Červená Karkulka).
9. Spočítej a napiš, kdo je těžší. Na jednu misku vah si sednou všichni členové vaší skupinky i s instruktorem a na druhou se posadí medvěd hnědý.
10. Nakresli, jakou stopu bys mohl najít v místech, kde se procházel medvěd lední.
atd.

Tato aktivita přibližuje Ideály Pionýra: Příroda, Poznání a Přátelství. Aktivitou lze navázat na akci Pionýrská stezka.

Pozor na

Bezpečnost dětí při pohybu v zoo – je dobré poučit děti o chování v zoologické zahradě, upozornit na možnosti hygienických zastávek apod.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Tato činnost nevyžaduje zvláštní specifika k dětem se specifickými vzdělávacími potřebami. Upozornění na děti s ADHD, neboť jejich hyperaktivní chování je důležité usměrňovat vzhledem k bezpečnosti dětí.