Osvědčilo se nám

Máte super deskovku? Zalaminujte si pomocné kartičky, déle vydrží.

Více...

Nejlepší hry

 1. Kolotoč
       
 2. Pejskové do boudiček
       
 3. Pane za mnou, pane proti mně
       
 4. Filmové ateliéry
       
 5. Divadlo
       

Mravenec - Poradím si a pomáhám

Čas přípravy
20 - 30 minut
Čas realizace
40 minut - 1 hodina
Místo
místnost, klubovna
Roční období
zima
Počet účastníků
5 - 20
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
27. 8. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
7 let - 8 let
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Mláďátka a Zvířátka
Pracovní listy
Ano
Klíčové kompetence
Kompetence ke komunikaci
Kompetence sociální a personální
Kompetence pracovní

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: ke komunikaci, sociální a personální, pracovní.
Konkrétní cíl: Zdůraznit správné = bezpečné, uvážlivé a promyšlené zacházení s přístroji a jejich pečlivé vypnutí po práci, pozor na nepozornost, nedbalost.
Vést děti k pravidelné drobné pomoci doma, převzetí zodpovědnosti za správné plnění svěřeného úkolu.

Motivace

Děti milují čas Vánoc – cukroví voní, vánoční ozdoby září na stromečku a pod ním se skrývají dárečky…jde o čas plný klidu a pohody, ale předtím předchází hodně práce a obstarávání, naučme tedy děti pomáhat rodičům v přípravách nejen vánočních svátků…

Potřeby

K tomuto metodickému listu je pracovní list T3A.
Přinést na schůzku některé domácí „pomocníky“ = strojky a drobnější spotřebiče (např. fén, ruční šlehač, mlýnek na maso nebo strouhání pečiva, lepicí pistole…) a návody k nim; obrázky/názvy ke hře Hledáme dvojice (nůž/vidlička, mýdlo/umyvadlo, ramínko/šaty, poklička/hrnec…) věci potřebné k ukázkovému prostření stolu, je dobré si připravit i úryvky z knihy např. Velká kniha etiky od Ladislava Špačka.

Provedení

Hledáme dvojice
Vedoucí hry jmenuje první slovo (nebo ukáže obrázek), děti hledají k němu druhé, vhodné do dvojice. Kdo první řekne vhodné slovo, získá bod. Slova se vztahují k domovu – domácnosti a věcem, které v něm používáme, např. nůž – vidlička, žárovka – lampa, mýdlo – žínka, mýdlo – umyvadlo, skříň – šaty, poklička – hrnec, apod.
Pomáhám
Děti pracují ve skupinkách 3–5členných. Prvňáci nakreslí, druháci mohou i napsat: co dělají doma, jak doma pomáhají rodičům. Ve skupince si vzájemně prohlédnou své obrázky a odpovědi a poradí se, s čím by mohli doma pomoci. Potom společná diskuse – co kdo už dělá? Co by konkrétně mohl zkusit? Co by mamince udělalo radost?
Metodická poznámka: Nemusí toho být mnoho, stačí třeba uklidit po jídle všechno špinavé nádobí ze stolu, každý den zamést předsíň a srovnat boty, zalévat kytky… zapište různé návrhy dětí na „svitek“ papíru a umístěte na nástěnku. Povzbuďte děti, podněcujte, snažte se rozvíjet vztahy k jejich blízkým. Na příštích schůzkách se k tématu opět vraťte – co se konkrétně komu podařilo?
Pracovní list – Poradím si, pomáhám
1. Pomocí šipek označit a dopsat, s čím kdo doma pomáhá.

2. Úkol, který má na starosti trvale a pravidelně, za který zodpovídá, zapsat do řádku na boku stránky.

Metodická poznámka: Společně můžeme na jednotlivých obrázcích červeně označit tu část, která je nebezpečná (např. u rychlovarné konvice: zástrčka – pozor na elektriku, hubice – pozor při vylévání vařící vody, poklice a hubice – pozor na unikání páry).

Naši pomocníci
Cíl: bezpečné zacházení s přístroji.
Rozdělíme děti do družstev. Družstva budou střídavě jmenovat, jaké znají přístroje, které se používají v domácnosti. Družstvo, které jich uvede nejvíce, vítězí. Připravíme pro něj drobnou odměnu.
Ve druhé části si ukážeme některé přinesené drobnější domácí strojky, přístroje a spotřebiče. Ukážeme si, že každý přístroj má svůj „rodný list“ – záruční list a návod k používání. Na ukázku z nich můžeme přečíst některá bezpečnostní upozornění.
Metodická poznámka: S kluky můžeme zkusit rozebrat a zase složit například mlýnek na maso, s děvčátky třeba ruční šlehač nebo fén na vlasy s různými nástavci.
Poté se zkusíme společně zamyslet nad tím, na co je nutné dávat pozor a proč, necháme děti mluvit a nakonec si zopakujeme základní pravidla bezpečného zacházení:
• S elektrickými přístroji manipulujeme jen v přítomnosti dospělého (nejlépe rodiče), nebo na jeho výslovné povolení.

• Nikdy nesaháme na otáčející se části.

• Přístroje se čistí vždy až po odpojení od elektriky.

• S ostrými nástroji manipulujeme opatrně, odkládáme je tak, abychom se o ně nezranili, přenášíme je ostrou částí dolů.
Všechny strojky a zařízení používáme jen k tomu účelu, pro který jsou určeny.

Metodický list je možno provázat s metodickým listem C5A Sova – Vím si rady (tísňová volání).
Ubrousku, prostři se
Motivace: Mamince můžeme pomoci nejlépe tím, že bude vědět, že se na nás může vždycky spolehnout. Že se sama nemusí starat… a věc bude přesto hotová. Jak to udělat?
Převezmeme nějaký úkol jen na sebe a zkusíme se o něj starat jenom my… Zkusíme na něj pravidelně myslet a zkontrolovat si, jestli už není potřeba ho udělat (třeba vynést plný odpadkový koš). Maminka nám pak nebude muset vždy znovu říkat a opakovaně nám připomínat – prosím tě, už to udělej. Uděláme to sami. Je to tedy docela těžké… Troufneme si na to?
Jednou z takových věcí, kterou bychom mohli dělat, je například pravidelné prostírání stolu.
Pojďte se, děti, podívat, jak můžete překvapit maminku a pomoci jí — ukázka hezky prostřeného stolu a vysvětlení dětem, kde má být co položené, jak je možné stůl dozdobit (např. ukázka ozdobného skládání ubrousků). Zkusíme si to teď také tak? Soutěží několik družstev.
Metodická poznámka: Vysvětlíme dětem, že na schůzce používáme plastové nádobí proto, abychom je při soutěžení nerozbili. Na běžné a zvláště slavnostní stolování se nehodí. Jeho použití je jednorázové – zahradní, k ohni, grilu.
Poradíme dětem, aby se s maminkou o své pravidelné pomoci domluvily, aby jim maminka řekla, jak si to či ono představuje. V každé rodině to může být trochu jiné. Děláme pak jen to, co si maminka přeje. Aby se nestalo, že s dobrým úmyslem vznikne nějaká škoda (např. chceme prostřít krásný hrníček po babičce – a ten se rozbije).
Ukončení schůzky:
Krátce si zopakujeme, že s elektrickými přístroji můžeme zacházet pouze v přítomnosti dospělého.

Tato aktivita přibližuje Ideály Pionýra: Poznání a Pomoc.

Pozor na

Přineseme-li na ukázku různé pracovní nástroje, nesmíme je nechat volně a bez dozoru, musíme děti předem upozornit, že s nimi dnes nebudeme pracovat, že jde jen o výstavu.

Nabídková legenda

Děti, kdepak bydlí náš mravenec Šikula, který si ví se vším rady? Viděli jste někdy mraveniště zblízka? Co se tam děje? (hemžení, pohyb) Co tam mravenci dělají? (Přenášejí a táhnou břemena, spěchají, pracují, uklízí.) Jsou sehraní, každý má na starosti nějaký úkol. Vše jim jde hezky od ruky, vzájemně si pomáhají, tvoří opravdové společenství. Nejlepší na tom je, že v mraveništi téměř nikdy nedochází k úrazům, a to proto, že každý poslouchá pokyny zkušenějších a řídí se jimi.
U nás doma naše rodina tvoří také takové společenství, na různých pracích pro druhé se podílejí všichni její členové – každý tím, co je mu blízké, co umí, na co má dost sil a zkušeností… Že to dělá maminka a tatínek, to víme, ale co my děti?
K motivaci dětí můžeme využít několik období roku, kdy se tradičně více zabýváme vzájemnou pomocí, klademe větší důraz na mezilidské vztahy. Je to především období Adventu a Vánoc (využít můžeme i např. svátek maminek – druhá květnová neděle). Všude je plno ruchu a shonu, maminky pečou a uklízejí, mají hodně práce, protože chtějí, aby bylo doma všechno pěkné a čisté. Vánoce se rychle blíží, ale maminky už jsou ze všeho moc unavené. Jak bychom jim mohli pomoci?

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Písemné záznamy dysgrafiků budou kostrbaté a málo čitelné, nechte si proto raději vykonávané domácí práce zopakovat ústně.
Dyslektiky rozhodně nevyvolávejte k hlasitému předčítání návodů k použití – mohou se stát terčem posměchu.
Zásady bezpečného zacházení s elektrickými přístroji vytiskněte na barevný papír bezpatkovým písmem (Comic Sans) a dejte dětem na nástěnku. I pro dyslektiky se tak stanou čitelnější.