Osvědčilo se nám

Samonosný bazén s nafukovacím kruhem nahoře se nesmí naplnit „štrejch“ – celý vám vyteče.

Více...

Nejlepší hry

 1. Kolotoč
       
 2. Pejskové do boudiček
       
 3. Pane za mnou, pane proti mně
       
 4. Filmové ateliéry
       
 5. Tragédie obecní pastviny
       

Telefon, Internet

Čas přípravy
10 minut
Čas realizace
45 minut - 1,5 hodiny
Místo
místnost, klubovna
Roční období
celý rok
Počet účastníků
20 - 20
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
17. 10. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
9 let - 11 let
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Putování se psem
Pracovní listy
Ne
Klíčové kompetence
Kompetence k učení
Kompetence ke komunikaci

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: ke komunikaci a k učení.

Zvládne jednoduchou práci s mobilním telefonem a internetem.

Motivace

Dnešní děti jsou počítačová generace, nejčastěji ale na mobilních telefonech nebo PC používají hry. My si ukážeme, jak důležitý, ale i zneužitelný, může být mobil i internet v životě člověka.

Potřeby

Mobilní telefon, PC ideálně s připojením na internet.
K tomuto metodickému listu není k dispozici žádný pracovní list.

Provedení

Mobilní telefon
Má jej snad každé dítě, my si vyzkoušíme, jak by měl vypadat „rychlý řetěz“ – spojení mezi jednotlivými členy oddílu. Může kdykoli nastat situace, kdy nějakou „horkou“ zprávu potřebujeme předat všem členům oddílu a můžeme k ní využít „horký řetěz“. Členové si informace předávají od jednoho ke druhému. Samozřejmě může vedoucí použít funkci odeslat zprávu všem, ale připusťme pro tuto chvíli, že výše popsaná situace může nastat.
Děti se spolu s vedoucím naučí vložit si nový kontakt do mobilního telefonu a případně jej zařadit do skupiny „oddíl“. Starší členové oddílu mohou ke skupině přiřadit i zvláštní vyzvánění.
Na činnost se musí vedoucí předem připravit, zjistíme si, kolik dětí z našeho oddílu má vlastní mobilní telefon. Nemá smysl činnost zařazovat tam, kde většina dětí vlastní mobil nemá. Nicméně níže uvedené činnosti můžeme do programu zařadit i v případě, kdy výše uvedené činnosti neděláme.
Při práci s mobilním telefonem se vrátíme i k důležitým telefonním číslům, vysvětlíme dětem, že tzv. tísňové volání a čísla policie, záchranné služby a hasiče fungují i tehdy, když nemají kredit. Povídáme si o nebezpečí zneužívání těchto čísel (někdo jiný může vážně čekat na volnou linku), zopakujeme si důležitá čísla 150 – hasiči, 155 – záchranná služba, 158 – policie a 112 – společné číslo na integrovaný záchranný systém.
Dále dětem vysvětlíme, že když budou nuceny na tato čísla zavolat, musí dodržovat určitá pravidla: 1. Představit se;
2. popsat polohu!! (mohou se dovolat do úplně jiného kraje);
3. sdělit příčinu telefonátu;
4. vyčkat, až příslušný člověk zavolá zpět pro ověření situace.
Internet
Dnešní děti jsou počítačově gramotnější než mnohý dospělý.
My můžeme počítač využít k mnohým aktivitám. Samozřejmě je výhodné, je-li PC v klubovně a děti k němu mají přístup.
S malými dětmi zkusíme vytvořit zvadlo na oddílovou akci – základní práce s textovým dokumentem a případně vkládání obrázků, různé druhy písma.
Starší mohou na internetu vyhledat dopravní spoj do místa, kam jedeme na výlet, vedoucí pak samozřejmě ověří správnost údajů.
Pokud má skupina nebo oddíl vlastní webové stránky, ukážeme všem dětem, jak se na ně dostanou, jaké informace tu můžou najít a jak třeba přispívat do diskuze nebo se on-line přihlásit na akci.
Upozorníme děti také na skutečnost, že existují webové stránky sdružení Pionýr, a pokud máme v klubovně možnost, ukážeme jim, jak vypadají.
Upozornění : v souvislosti s nízkou čtenářskou gramotností mají dnešní děti i větší potíže s vyhledávání na internetu, můžeme se tedy zaměřit i na procvičování vyhledávání zadaných informací formou soutěže nebo hry.
Příklad : kdo první najde zeměpisné či historické informace o místě, kam se chystáme na výpravu, vlakové či autobusové spojení na výlet, turistické zajímavosti, ale třeba také informace o historické osobě, oblíbené knížce apod.
Můžeme pak společně napsat článek na skupinový, krajský či republikový web o naší činnosti nebo vydařené akci.
Celá práce s internetem a PC je zaměřena na jeho praktické užití, turnaje v počítačových hrách nejsou úplně tím správným, čím bychom se měli v oddíle zabývat. Velmi vhodné je zmínit problematiku kyberšikany – natáčení kritických situací na mobilní telefon a následné zveřejnění na internetu.
Tato aktivita přibližuje Ideály Pionýra: Pomoc, Přátelství a Poznání.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

U této činnosti je třeba brát na zřetel jistá omezení u dětí s diagnózou dyslexie, dysgrafie... (přesmyky písmen, slabik, pomalejší čtení, porozumění textu...). Při aktivitě jim musíme dát dostatek času, aby zadané úkoly byly splněny. V kolektivu /týmu/ mohou zastávat pozice myslitelů, návrhářů, nemusejí se tedy podílet přímo na psaní textu.