Osvědčilo se nám

Chcete přilákat k ručním pracem i kluky? Začněte kytičkami z organzy, protože opalovat látku nad svíčkou baví i ty největší zlobiče.

Více...

Náhodná hra

Svíčky

Více...

Nejlepší hry

 1. Kolotoč
       
 2. Pejskové do boudiček
       
 3. Pane za mnou, pane proti mně
       
 4. Filmové ateliéry
       
 5. Brambory trochu jinak
       

Stopmotion

Čas přípravy
4 - 8 hodin
Čas realizace
12 hodin - 1 den
Místo
místnost, klubovna, venku
Roční období
celý rok
Počet účastníků
od 3
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
17. 10. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
15 let - 18 let a více
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Osmá planeta
Pracovní listy
Ne
Klíčové kompetence
Kompetence ke komunikaci
Kompetence pracovní

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: ke komunikaci a pracovní.
Teambuilding, rozvíjení tvořivosti, brainstorming, rozvíjení trpělivosti, trénink koncentrace na úkol, práce na společném projektu.

Motivace

Jak jistě víte, každý film je sestaven z mnoha malých jednotlivých obrázků, jež se střídají tak rychle, že matou lidské oči a mozek. Člověk ve výsledku vidí plynulý pohyb, i když to není pravda. Snímků na jednu sekundu záběru je v běžném filmu potřeba 25 fps (fps = frame per sekond = „rámečků za sekundu“). Pro stopmotion videa není potřeba vytvářet naprosto dokonalou imitaci plynulého pohybu, je spíše žádoucí, aby výsledný pohyb vypadal trochu sekaně. Proto se pro stopmotion videa používá formát 12 fps (12 snímků za sekundu). Jednotlivé snímky budeme pořizovat fotoaparátem a poté je spojíme ve film pomocí počítačových programů. Účastníci využijí znalosti s tvorbou a úpravou fotografií, ze kterých pak vytvoří film. Ten lze použít k prezentaci oddílu či pionýrské skupiny či k pobavení ostatních při různých příležitostech. Tento ML navazuje na ML U4 – úprava fotek.

Potřeby

fotoaparát, stativ, počítač, program picasa, nebo jiný na tvorbu videí.

Provedení

Tuto aktivitu je třeba s účastníky probrat předem, aby si mohli vymyslet vlastní nápady k vytvoření filmu z fotek, proto vyžaduje mnoho času na přípravu. Na počátku bychom měli dát účastníkům aktivity rozdělených do 3–4členných týmů dostatek prostoru k vyjádření vlastního nápadu, žádný nápad nevynechat nebo jej nezavrhovat, protože stopmotion video dává dostatek možností i pro normálně nenatočitelné věci. K této části aktivity lze využít metodu brainstormingu. Po vybrání tématu je potřeba zpracovat scénář. Alespoň sepsat názvy jednotlivých scén, co k nim bude potřeba a jak dlouho budou trvat.
Vytváření stopmotion videa z jednotlivých fotografií za použití počítačových programů pak už není složitá věc. Důležité je si uvědomit, že na záběr, jenž má ve videu trvat 1 minutu, je potřeba 60krát 12 snímků, což ve výsledku dělá 720 fotografií. Není to málo, proto jeden z týmu bude neustále obsluhovat fotoaparát. Je lepší, když máte fotoaparát s nastavitelnou clonou, časem závěrky a citlivostí (ISO), u plného automatu se může stát, že vám každou fotografii načte jinak, v jiných barvách s různým časem. Není to však nutné, i s malým „foťáčkem“ lze vytvořit krásné video. Stativ je naprostou nutností, scéna se vám nebude při jednotlivých snímcích pohybovat, poskakovat, v celém videu je stativ nejdůležitější. Kolem něj se pohybují věci, kdežto on je stálý. Dále je třeba promyslet prudkost pohybu, neboli velikost maximální odchylky mezi dvěma snímky. Například chceme-li, aby aktér ve videu zamával rukou, víte o kolik centimetrů má rukou pohnout, aby video vypadalo plynule, nebo aby nemával příliš rychle? Lze to spočítat, a tento výpočet jistě najdete na různých stránkách věnujících se této tematice. Stačí si to ale dvakrát zkusit, a bude vám jasno. Nafoťte pár krátkých záběrů s tímto máváním či chůzí a podívejte se na fotoaparátu, jestli to odpovídá vaší představě. Pak pořídíte fotografie a upravíte je v počítačovém programu. Výsledek často připomíná staré grotesky, zvlášť když jde o černobílé fotky.
Nyní shrnutí tvorby videa do jednotlivých kroků: 1. Tvorba návrhu a scénáře s rozepsanými časy (spočítejte i kolik snímků je potřeba na daný záběr).
2. Příprava prostředí, kulisy, úpravy, osvětlení (pokud používáte osvětlení slunce, uvědomte si že se vám scéna bude měnit, pohybující se stíny, nasvícení a podobně). Pro začátek lze doporučit vnitřní prostory se stálým zdrojem světla.

3. Samotné focení jednotlivých scén. Tato fáze může trvat i mnoho hodin, máte-li velké ambice na délku filmu.

4. Spojení fotografií do videa. K tomuto má vynikající vlastnost program Picasa 3 (ke stažení). Přímo v tomto programu lze nalézt možnost vytvořit stopmotion video z daných fotografií a program vám jej sám vygeneruje. Další úpravy však již musíte dělat v jiných programech, například střihy, hudbu, přechody a titulky – lze použít např. Pinnacle studio.

5. Představte svůj výtvor ostatním skupinám a nezapomeňte se pochválit a ocenit dobré nápady.

Několik vytvořených ukázek (další jistě najdete na youtube.com sami).
• http://www.youtube.com/watch?v=pr05xqwBDk8
• http://www.youtube.com/watch?v=30nBiYxX6A0
• http://www.youtube.com/watch?v=stmBtuuMwhI
Tato aktivita přibližuje Ideály Pionýra: Paměť, Poznání a Pravda.

Pozor na

Vytváření týmů – účastníci by měli být schopni déle spolupracovat, protože pokud to jeden vzdá, může to znamenat i nedokončení projektu.

Nabídková legenda

Planeta Paměť – viz příběh v úvodu metodiky.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Zrakově postižení – záleží na typu postižení. Lehčí stupeň – aktivitu dělat v dobře osvětleném prostoru. Těžší stupeň postižení – nevhodné.
Sluchově postižení – dohlédnout na to, aby účastník měl možnost při vysvětlování odezírat ze rtů vedoucího, vysvětlování krok za krokem. Mluvit zřetelně, nahlas, pomalu.
Pohybově postižení – aktivita většinou znemožňuje účastníkům být aktéry ve videu, pokud neudrží stálou pozici po dobu alespoň 30 sekund. Mohou pak spolupracovat na samotném vytváření videa.
Mentálně postižení – nevhodné.
Řečově postižení – bez omezení. Jen dát dostatečný prostor pro vzájemnou komunikaci.
Obtížně vychovatelní – nastavit striktní hranice a pravidla, důsledná kontrola činnosti.
Jedinci se specifickými poruchami učení a chování – dostatek času pro zpracování podkladů.
Výjimečně nadaní a geniální – zadání složitějšího projektu.