Osvědčilo se nám

Do vybavení tábora se hodí pláštěnka „navíc“. Ne všichni vědí, že dlouhá pláštěnka ke kotníkům není nepromokavá bunda do pasu.

Více...

Nejlepší hry

 1. Pejskové do boudiček
       
 2. Pane za mnou, pane proti mně
       
 3. Filmové ateliéry
       
 4. Naučná stezka
       
 5. Péče o zdraví
       

Land Art

Čas přípravy
žádný
Čas realizace
2 hodiny
Místo
venku
Roční období
celý rok
Počet účastníků
od 2
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
17. 10. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
15 let - 18 let a více
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Osmá planeta
Pracovní listy
Ne
Klíčové kompetence
Kompetence k řešení problémů
Kompetence ke komunikaci
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská
Kompetence pracovní

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: k řešení problému, ke komunikaci, pracovní, sociální a personální, občanská.
Účastníci ve dvojicích nebo skupinkách tvoří tzv. relikty podle principů land-artu, poznávají přírodu v jejích detailech a konstrukčních zajímavostech. Skrze práci v přirozeném prostředí umocňují přátelskou atmosféru a vazby uvnitř sociální skupiny s dílčím cílem vytvoření společného díla – projektu.

Motivace

Umělecká díla vznikají za různých situací, okolností a pohnutek autorů. Velká část výtvarných děl vznikla jako momentální nápad výtvarníka nebo jeho bezprostřední reakce na okolí v určitém čase. Inspirací může být umělcům cokoli. Umělců, kteří tvoří přímo na ulici nebo v přírodě, můžeme v současné době potkat již mnoho. Vzpomeňme např. jen na sochy z ledu v zimě nebo na pískové sochy na plážích. V těchto oblastech sochařství se již také pořádají celosvětové výstavy a souteže.

Potřeby

Fotoaparát, popř. videokamera.

Provedení

Jde o přírodní skulpturní stavitelství s užitím materiálů a předmětů, které se nacházejí na místě tvorby. V praxi jde o ztvárnění a úpravu terénu, přírodních útvarů, kamenů a porostů do podoby kompozičně zajímavých celků. Smyslem land-artu je především nenuceně vybízet k zamyšlení při pohledu na krajinu, v níž se pozorovatel zrovna nachází.
Umělci – land-artisté záměrně pracují v přírodním prostředí. Chtěli vystavovat svá díla jinde než jen v prostorách galerií. Do galerií se však vracejí v podobě expozic svých kreseb, fotografií, videozáznamu, které pořídí během svých akcí v přírodě. Land-artisté pracují se zeminou, hlínou, pískem, kamením, slámou, senem, se suchými větvemi, listím nebo s vodou v různých podobách – led, sníh, déšť. Někteří z nich přinášejí do přírody i jiné prvky (lana, stuhy, plátna apod.). Pro land-artisty není důležitý výsledek tvorby, ale prožitek z ní. Již zmíněná fotodokumentace či videozáznam jsou trvalými důkazy toho, co se v přírodě událo. Výsledné dílo je nazýváno reliktem. Aktivitu zakončíme reflexí – necháme účastníky vypovídat se z toho, co cítili, co si mysleli, co se jim líbilo a co nelíbilo. Tvorba land-artu by měla být vždy příjemným a obohacujícím zážitkem!
Ještě před začátkem tvorby je vhodné seznámení s díly známých land-artistů, jako jsou např. Robert Smithson – http://www.robertsmithson.com/; Richard Long – http://www.richardlong.org/; Andy Goldsworthy – http://www.rwc.uc.edu/artcomm/web/w2005_2006/maria_Goldsworthy/TEST/index.html.
Zdroj: Petra Vondrová, Výtvarné techniky – land-art a empaketáž, www.rvp.cz Tato aktivita přibližuje Ideály Pionýra: Přátelství a Příroda.

Pozor na

Materiály, se kterými budete tvořit. Nemělo by docházet k lámání živých větví, či ničení porostu s vidinou „vyššího cíle“. Používat jen to, „co leží“. Pozor na možný nebezpečný odpad (sklo, kovy aj.).

Nabídková legenda

Planeta Příroda – viz příběh v úvodu metodiky.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Tato aktivita nevytváří bariéry pro jedince se speciálními vzdělávacími potřebami. Vedoucí musí dbát na individuální přístup k nim.