Osvědčilo se nám

Půjčíte-li někomu něco, napište si to. Není to otázka nedůvěry. Paměť je prevít.

Více...

Nejlepší hry

 1. Pejskové do boudiček
       
 2. Pane za mnou, pane proti mně
       
 3. Filmové ateliéry
       
 4. Hvězdná mapa
       
 5. Itinerář cesty
       

Kouřové signály II.

Čas přípravy
2 hodiny
Čas realizace
1 hodina
Místo
venku
Roční období
jaro - podzim
Počet účastníků
žádný
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
17. 10. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
15 let - 18 let a více
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Osmá planeta
Pracovní listy
Ano
Klíčové kompetence
Kompetence k řešení problémů
Kompetence ke komunikaci
Kompetence pracovní

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: k řešení problémů, ke komunikaci a pracovní.
Využití fyziky v praxi, zejména k zábavě, vyzkoušet netradiční pradávný způsob dorozumívání či signalizace bez přístrojů.

Motivace

Prastarý způsob dorozumívání mezi indiánskými kmeny lze využít i dnes ke zpestření her a k zábavě.

Potřeby

Kouřové dělo dle Metodického listu T2, plastové kelímky, oheň – kouř nebo generátor mlhy.

Provedení

1. – Na vyvýšený podstavec (např. stůl) rozestavte 10 plastových kelímků vedle sebe a ve vzdálenosti cca 4 m od stolu vyznačte na zemi startovní čáru. Údery do membrány kouřového děla naplněného kouřem, resp. vypuštěnými kroužky, se pak pokuste ze startovní čáry shodit co největší počet kelímků – můžete účastníky omezit počtem úderů nebo časem.
2. Kelímky si další účastníci nasadí na hlavy a budou se velmi pomalu pohybovat ve vymezeném prostoru tak, aby si neshodili kelímek z hlavy sami pohybem. Střelec musí kouřovým dělem sestřelit co nejvíce kelímků z hlav ostatních účastníků. Počítají se všechny spadlé kelímky, tedy i ty, které spadnou vlivem pohybu hráčů.
3. Kelímky na stole očíslujte. Číslo shozeného kelímku určuje počet získaných bodů. Kelímky s vysokými hodnotami střídejte hodnotami nižšími, aby vysoký počet bodů bylo obtížnější získat. K sestřelování stanovte časový limit. Každému střelci pak sečtěte body – čísla na spadlých kelímcích.
Poznámka: Velmi hezky kouřové kroužky vypadají na barevně osvětlené diskotéce.
Tato aktivita přibližuje Ideály Pionýra: Poznání, Paměť a Přátelství.

Pozor na

Bezpečnost, zejména v místnostech dbát zvýšené opatrnosti při pohybu s kouřovým dělem.
Aktivity realizujte venku. Pokud zůstanete v uzavřeném prostoru, zajistěte důkladné větrání.

Nabídková legenda

Planeta Pomoc – viz příběh v úvodu metodiky.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Zrakově postižení – záleží na typu postižení. U lehčích forem postižení jsou aktivity realizovatelné. Použít větší a barevnější kelímky.
Sluchově postižení – dát si pozor na to, aby účastník byl poblíž a měl možnost při vysvětlování odezírat ze rtů vedoucího. Ověřit si, že rozumí zadaným úkolům.
Pohybově postižení – záleží na typu postižení. U lehčích forem postižení jsou aktivity realizovatelné, lze prodloužit čas, použít méně kelímků.
Mentálně postižení – srozumitelné vysvětlení v jednoduchých krátkých větách, vysvětlovat pomalu, krok za krokem. Použít názornou ukázku.
Řečově postižení – bez omezení. Jen dát dostatečný prostor na dotazy, vyslyšet je.
Obtížně vychovatelní – striktní hranice a pravidla při hře.
Jedinci se specifickými poruchami učení a chování – bez omezení.