Osvědčilo se nám

Chcete ušetřit a kupujete korálky v mixu? Pak musíte mít dost dětí na třídění.

Více...

Náhodná hra

Hmyzí hotel

Více...

Nejlepší hry

 1. Kolotoč
       
 2. Pejskové do boudiček
       
 3. Pane za mnou, pane proti mně
       
 4. Filmové ateliéry
       
 5. Malování na trička
       

Slackline

Čas přípravy
20 minut
Čas realizace
žádný
Místo
venku, tělocvična
Roční období
celý rok
Počet účastníků
1 - 1
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
17. 10. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
15 let - 18 let a více
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Osmá planeta
Pracovní listy
Ano
Klíčové kompetence
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská
Kompetence pracovní

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: občanská, sociální a personální, pracovní.
Konkrétní cíl: Posílení stability a rovnováhy, procvičení fyzické kondice a odvahy, překonání sám sebe.

Motivace

SLACKLINE je nový rychle se rozšiřující sport. Jde o moderní provazochodectví na popruhu, kterému se říká LAJNA. Tento sport má v oblibě stále více lidí, kteří propadli kouzlu balancování na lajně, ať už krátké a natažené jen pár centimetrů nad zemí nebo dlouhé či natažené nad vodou, příp. už v adrenalinových výškách. Procvičením rovnováhy získává člověk elegantnější pohyby na laně, ale i mimo něj. SLACKLINE se může stát inspirací pro každého, od úplného začátečníka až po skalního lajnera, kterému se SLACKLINE stal životním stylem.

Potřeby

Slackline set, 2 m dlouhá pevná tyč. Pro hodnocení účastníků lze použít přílohu S7A.

Provedení

Každý jedinec se snaží na natáhnutém slacklinu – ploché pevné pásce mezi stromy (v tělocvičně sloupy na síť) projít z jedné strany na druhou a zpět co nejrychleji za pomocí opěry – tyče. Kdo z pásky spadne musí na začátek a snaží se projít pásku znova. Pro ztížení lze na pásce udělat uprostřed dřep. Dbejte na čistotu prostředí pod páskou kvůli možnému pádu a zranění. Terén by měl být rovný, bez kamínků, větví a výmolů. V případě, že jednotlivci procházejí po pásce v botách, dbejte čistoty bot. Tato aktivita vyžaduje častý trénink. Jedinci jsou s každým pokusem odvážnější, získávají na slacklinu stále větší jistotu. Po určité době již dokáží nastoupit na slackline bez opory a projít pásku bez tyče.
Tato aktivita přibližuje Ideály Pionýra: Poznání a Překonání.

Pozor na

Slackline může být max. ve výšce jeden metr na zemí, prohlédnout dostatečně terén okolo. Upozorněte na nebezpečí „napíchnutí na tyč“, případně zajistěte v blízkosti „záchranu“ z dalších účastníků při pádu pro jeho zmírnění.

Nabídková legenda

Planeta Příroda – viz příběh v úvodu metodiky

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Zrakově postižení – nevhodné.
Sluchově postižení – dát pozor na to, aby účastník byl poblíž při vysvětlování a měl možnost odezírat ze rtů vedoucího, vysvětlování krok za krokem. Předložit zjednodušený návod v textové podobě, mluvit nahlas, srozumitelně, pomalu, výraznější gestikulace.
Pohybově postižení – nevhodné, tyto účastníky lze zapojit jako „časomíru“.
Mentálně postižení – srozumitelné vysvětlení aktivity v jednoduchých krátkých větách, vhodná názorná ukázka.
Řečově postižení – bez omezení. Jen dát dostatečný prostor na komunikaci s vedoucím při vysvětlování hry.
Obtížně vychovatelní – stanovit striktní hranice a pravidla.
Jedinci se specifickými poruchami učení a chování – bez omezení.