Osvědčilo se nám

Pokud stavíte stany bez podsady, dejte pod ložnici igelit, lépe se pak stan myje.

Více...

Nejlepší hry

 1. Kolotoč
       
 2. Pejskové do boudiček
       
 3. Pane za mnou, pane proti mně
       
 4. Filmové ateliéry
       
 5. Homepage
       

Vodní klouzačka

Čas přípravy
20 minut
Čas realizace
žádný
Místo
venku, louka
Roční období
jaro - léto
Počet účastníků
žádný
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
17. 10. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
15 let - 18 let a více
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Osmá planeta
Pracovní listy
Ne
Klíčové kompetence
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská
Kompetence pracovní

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: občanská, sociální a personální, pracovní.
Zábava, odreagování, posílení odvahy, procvičení koordinace pohybu, reflexu, postřehu.

Motivace

Sport je pro mnohé mladé vítanou změnou v době, kdy musí „vysedávat“ ve škole dlouhé hodiny a poté doma většinou hodně času stráví u počítače. Pohyb sám o sobě patří ke zdravému životnímu stylu, který by měl být nedílnou součástí života, zejména v dnešní uspěchané době. Sportem je možno eliminovat u mladých stresové situace nebo také negativní ovlivňování jedinců partami. Sport poskytuje v mnoha oblastech možnost seberealizace. Diskutujte s mladými o jejich názoru na sport, zda jsou alespoň rekreačními sportovci a který sport je nejvíce baví a proč.

Potřeby

Vodní klouzačka (http://eshop.mojeterasa.cz/603-skluzavka-vodni.html), tři šátky, hadice s přívodem vody nebo kbelíky či jiné nádoby s vodou, tekuté mýdlo.

Provedení

Na rovnou travnatou plochu se rozloží klouzačka, která se stále během užívání skrápí vodou z hadice nebo z kbelíků. Je vhodné položit klouzačku na měkkou podložku (např. karimatky, staré deky apod.). Lépe to bude klouzat s použitím tekutého mýdla. Účastník aktivity se rozběhne a jakýmkoliv způsobem se sklouzne na konec klouzačky (po břiše, po zadku, po nohách…). Poté, co klouzání účastníci zvládají, lze aktivitu ztížit sbíráním šátků při klouzání, přičemž šátky jsou rozmístěné vedle klouzačky na zemi střídavě na levé, pravé a levé straně. Pro větší obtížnost lze určit předem způsob klouzání (po nohách, na břiše apod.).
Alternativy:
• bez sběru šátků, sjezd na čas • lze si vyrobit i vlastní klouzačku, pokud máte k dispozici příslušný materiál.

Tato aktivita přibližuje Ideály Pionýra: Poznání a Překonání.

Pozor na

• Náraz těla na mokrou klouzačku může být nebezpečný, proto je vhodné klouzačku podložit nějakým měkkým materiálem.

• Klouzačka uvedená v odkazu je délky 6 m, lze ji prodloužit např. pevnějším igelitem, ale je nutno zajistit skrápění vodou.

• Pro aktivitu lze využít i mírný kopeček v terénu ke sjezdu na klouzačce, ale je pak nutné upravit měkký dojezd.

• Dbát na bezpečnost – dalšího jezdce pustit na trasu až po opuštění klouzačky předchozím jezdcem.

• Skrápění klouzačky vodou před každým jezdcem, aby nedošlo ke spáleninám na kůži.

Nabídková legenda

Planeta Příroda – viz příběh v úvodu metodiky.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Zrakově postižení – záleží na typu postižení. Lehčí stupeň – dobře viditelné frisbee a označení hráčů (výrazné barvy). Těžší stupeň postižení – nevhodné.
Sluchově postižení – dát si pozor na to, aby účastník byl poblíž a měl možnost při vysvětlování odezírat ze rtů vedoucího, vysvětlování krok za krokem. Předložit zjednodušený návod v textové podobě. Při řešení střetu hráčů mluvit nahlas, srozumitelně, pomalu, výraznější gestikulace.
Pohybově postižení – záleží na typu postižení, možné zapojení jedince jako rozhodčího u zadních čar.
Mentálně postižení – srozumitelné vysvětlení hry v jednoduchých krátkých větách. Vhodná názorná ukázka.
Řečově postižení – bez omezení. Jen dát dostatečný prostor na komunikaci mezi hráči před hrou pro dohodnutí taktiky.
Obtížně vychovatelní – stanovit striktní hranice a pravidla při hře.
Jedinci se specifickými poruchami učení a chování – bez omezení.