Osvědčilo se nám

Pokud máte přebrané korálky, je lepší je skladovat v zipových pytlíkách, kolem krásné a praktické krabičky se vejde jen málo dětí.

Více...

Nejlepší hry

 1. Kolotoč
       
 2. Pejskové do boudiček
       
 3. Pane za mnou, pane proti mně
       
 4. Filmové ateliéry
       
 5. Koťátko v komoře
       

Výsadek

Čas přípravy
6 hodin
Čas realizace
3 - 5 hodin
Místo
venku
Roční období
jaro - podzim
Počet účastníků
od 5
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
17. 10. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
15 let - 18 let a více
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Osmá planeta
Pracovní listy
Ne
Klíčové kompetence
Kompetence k řešení problémů
Kompetence sociální a personální

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: k řešení problémů, sociální a personální.
Ověření vlastních fyzických i psychických hranic, překonání sebe sama, posílení orientačního smyslu, překonání strachu, rozhodování ve vypjatých situacích.

Motivace

Při výletech do neznámých míst je vhodné, aby si každý zjistil o místě potřebné informace. Při plánování cest se zajímáme zejména o dopravu na místo a zpět, příp. o ubytování, zjišťujeme možnost stravování, zajímavosti v místě, historické památky, přírodní úkazy apod. Někteří více zodpovědní se také zajímají o to, zda je v místě možnost lékařského ošetření, zda je v blízkosti možnost výběru financí, a to hlavně v případě, že na místě setrvají déle. Mnohým z nás se také jistě již stalo to, že jsme na výletě zabloudili a museli jsme tuto situaci řešit. V současné době mobilních telefonů není žádný problém zjistit svou polohu. Ale co dělat, když zabloudíme do místa, které není pokryto signálem našeho operátora nebo se vybije baterie mobilu? Ve dne je tato situace zvládnutelná podstatně lépe, neboť se můžeme na cestu doptat, pokud jsme někde na horách, lze se zorientovat podle terénu nebo v místě rozhledu lze zjistit nejbližší civilizaci. V noci je to poněkud obtížnější, protože většina osob se již venku nepohybuje, všude je zavřeno, rozhled do okolí je tmou omezen apod. Jak tedy tuto situaci řešit?

Potřeby

Nabitý mobil s kreditem, příp. GPS, kartička s instrukcemi v případě mimořádné události, mapa s označeným místem výsadku a cíle, baterka – to vše v zapečetěné obálce pro každého účastníka či skupinu; dále auto pro rozvoz účastníků a v kritických případech, a pro každého účastníka nebo skupinu – základní zdravotní balíčky (obvaz, náplast, dezinfekce), krabička poslední záchrany – KPZ, reflexní vesty, papír, tužka; případně léky, které účastníci pravidelně užívají nebo je mohou potřebovat (např. „foukátka“ u astmatiků apod.).

Provedení

Před aktivitou je potřeba si vytipovat místa, na která v noci do terénu rozvezeme a vysadíme jednotlivce, případně skupiny po maximálně 4 osobách. Mělo by se jednat o místo, kde účastníci nikdy nebyli. Jejich úkolem je dostat se pomocí svého orientačního smyslu a znalostí zpátky „domů“. Přitom nesmí použít žádnou vlastní mapu, GPS, mobil nebo internet. Důležitou informací pro účastníka je místo, kam se má dostat a dokdy nejpozději musí dorazit (čas určit dle největší vzdálenosti výsadku), dále musí být upozorněn, jak se pohybovat bezpečně po pozemních komunikacích, příp. na další úskalí (zvláštní místa, kam nechodit, zvláštnosti v území). Proto s sebou musí mít účastníci mobil a GPS pro případ, že se opravdu ztratí a nebudou si vědět rady nebo v případě nouze. K řešení této situace mají v zapečetěné obálce také k dispozici písemné pokyny, co mají dělat, pro ošetření drobných úrazů účastníci mohou použít základní zdravotní balíček. Při této aktivitě lze soutěžit v tom, kdo se nejdříve dostane do cíle, ale pouze za předpokladu, že účastníci byli „vysazeni“ ve stejné vzdálenosti od místa, kam se mají dostat. Je rovněž vhodné upozornit účastníky aktivity, že pokud nedorazí do místa v určeném čase nejpozdějšího návratu, budou zkontrolováni mobilem, příp. bude vyslán záchranný tým jejich směrem.
Tato aktivita přibližuje Ideály Pionýra: Překonání, Poznání a Pravda.

Pozor na

Místa by měla být vytipována tak, aby hráč okamžitě nezjistil, kde se nachází. Před výsadkem musí být účastníci bezpodmínečně upozorněni na bezpečnost a na řešení v případě nouze (použít mobil), na to, že se nemají přeceňovat. V době hry je nutné být připraven na různé situace (lékárnička, auto, záchranný tým).

Nabídková legenda

Planeta Překonání – viz příběh v úvodu metodiky.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Zrakově postižení – využít variantu bez sběru šátků. Těžší stupeň postižení – nevhodné.
Sluchově postižení – bez omezení, doporučena názorná ukázka.
Pohybově postižení – záleží na druhu postižení.
Mentálně postižení – využít variantu bez sběru šátků, doporučena názorná ukázka. Těžší stupeň postižení – nevhodné.
Řečově postižení – bez omezení.
Obtížně vychovatelní – striktní hranice a pravidla při práci, důraz na bezpečnost.
Jedinci se specifickými poruchami učení a chování – bez omezení.