Osvědčilo se nám

Chcete zažehlovat korálky? Nestačí si koupit korálky. Jde to jen tam, kde je elektřina a nesmíte si zapomenout doma žehličku a pečící papír.

Více...

Nejlepší hry

 1. Kolotoč
       
 2. Pejskové do boudiček
       
 3. Pane za mnou, pane proti mně
       
 4. Filmové ateliéry
       
 5. Svíčky
       

Protichúdné zprávy

Čas přípravy
15 minut
Čas realizace
1,1 hodiny
Místo
místnost, klubovna, venku
Roční období
celý rok
Počet účastníků
od 20
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
17. 10. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
15 let - 18 let a více
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Osmá planeta
Pracovní listy
Ano
Klíčové kompetence
Kompetence k řešení problémů
Kompetence ke komunikaci
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: k řešení problémů, ke komunikaci, sociální a personální, občanská.
Uvědomit si, jak reklamní průmysl používá obrazy kombinované se slovy k ovlivnění lidí, rozvoj tvořivosti, umět prezentovat své návrhy.

Motivace

Reklama a reklamní předměty dnes již neodmyslitelně patří k výstupům všech médií. S reklamními spoty a upoutávkami se setkáváme denně v tisku, rozhlase, televizi, nejvíce je reklama užívána na internetu. Poutače a billboardy jsou umístěny ve velkém počtu na frekventovaných místech ve městech a obcích, kolem komunikací, kde si jich téměř nelze nevšimnout. V dnešní době představuje reklamní průmysl jeden z nejvýznamnějších vlivů na obchodování ve všech oblastech. Dobrá a poutavá reklama společně s propagací výrobku zcela určitě ovlivní jeho následnou prodejnost.
Každý z nás se jistě již setkal s odlišnými názory na stejnou reklamu. Je zřejmé, že každý může vnímat stejnou reklamu různě podle toho, jak je např. informován o daném zboží, jak je pro něj potřebné nebo podle toho, jak je zboží zrovna populární. Někteří mohou vnímat určitou reklamu pozitivně a jiní naopak negativně. Těchto a dalších skutečností využívají lidé v reklamním průmyslu k ovlivnění prodeje výrobku.

Potřeby

Sady karet s textem (příloha C6B), velké obrázky (příloha C6A) hamburgerů, zoologické zahrady, sněžného skútru, limonády, osoby oblečené v kožichu (vše dvakrát), pro každou skupinu fixy, barvy, arch balicího papíru, barevné papíry, nůžky, lepidlo.

Provedení

Účastníky rozdělíme do 10 skupin. Každá skupina dostane obrázek a příslušnou kartu k danému obrázku. Je vhodné, aby skupinky navzájem neviděly obrázky ani zadání ostatních. Úkolem každé skupiny je vytvořit reklamu pomocí obrázku, který dostala, a podle zadaného textu. Po dokončení se všechny skupinky sejdou a prezentují své reklamy. Ve vhodné chvíli přečtou jednotlivé skupiny svá zadání.
Po prezentaci všech skupinek následuje diskuse o tom, jak lze jeden stejný obrázek (výrobek) využít odlišným způsobem a jaká může být odlišnost názorů na danou věc.
Tato aktivita přibližuje Ideály Pionýra: Poznání, Pravda a Příroda.

Pozor na

Upozornit na nepoužívání vulgarismů či jiných nevhodných slovních spojení.

Nabídková legenda

Planeta Překonání – viz příběh v úvodu metodiky.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Zrakově postižení – záleží na typu postižení. Lehčí stupeň – dobré rozlišení obrázků, aktivitu dělat v dobře osvětleném prostoru. Těžší stupeň postižení – podrobný slovní popis obrázku.
Sluchově postižení – dát si pozor na to, aby účastník byl poblíž a měl možnost při vysvětlování odezírat ze rtů vedoucího. Vysvětlit krok za krokem. Zjednodušený návod v textové podobě. Prezentující účastníci by měli mluvit nahlas, srozumitelně a pomalu.
Pohybově postižení – bez omezení.
Mentálně postižení – nevhodné.
Řečově postižení – bez omezení. Jen dát dětem dostatečný prostor na dotazy a komunikaci.
Obtížně vychovatelní – striktní hranice a pravidla při hře.
Jedinci se specifickými poruchami učení a chování – dostatek času na zpracování podkladů. Pro děti s ADHD mít připraveny další úkoly, než se pokročí k dalším kroku.