Osvědčilo se nám

Máte tupé mini nůžky? Stačí párkrát střihnout do alobalu.

Více...


Malířství

Čas přípravy
30 minut
Čas realizace
1 hodina
Místo
místnost, klubovna, venku
Roční období
celý rok
Počet účastníků
15 - 15
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
17. 10. 2014
Upraveno
8. 4. 2018
Klíčová slova
Tajemství staré truhly, Umění, U23, jemná motorika, estetické cítění, tvořivost, malba, barvy, vědomosti, plošná představivost, kresba
Věková kategorie
12 let - 14 let
Typ aktivity
Poznávací
Rukodělná
Oddílová schůzka
Náročnost na materiál
Střední
Výchovný program
Tajemství staré truhly
Pracovní listy
Ano
Klíčové kompetence
Kompetence k učení
Kompetence ke komunikaci
Kompetence sociální a personální
Kompetence pracovní

Cíle

 

Rozvoj těchto kompetencí: k učení, sociální a personální, komunikativní a pracovní.

Děti se naučí orientovat se v malířství, prohlubují si estetické cítění.

 

Motivace

Chtěl bys umět malovat jako opravdový malíř? Umíš poznat nějaké malířské dílo? Znáš ve svém okolí nějakého malíře?

Potřeby

 

Plátna, štětce, obrázky malířů, reprodukce známých malířských děl.


K tomuto metodickému listu je pracovní list U24A, na který děti doplní, že se zúčastnily výstavy.

 

Provedení

 

Oddílový vedoucí s dětmi uspořádá diskusi o malířství světovém i českém. Naučí děti základní pojmy v malování, kresbě… Seznámí děti s nejznámějšími malíři, k tomu může uskutečnit návštěvu výstavy, a to kdekoliv. Malíři jsou v každém koutu republiky, jsou známí celonárodně nebo jen místně. Vedoucí se musí na schůzku předem připravit zodpovědně, zvlášť v případech, kdy o místním malíři třeba děti nevědí.

Vedoucí může s dětmi a s místním malířem naplánovat diskuzsi no kresbách či malbách dětí, aby jim malíř řekl, kde dělají chyby, co mají správně, jak dále pokračovat. Vysvětlit si, že ne každý umí malovat.

Tento metodický list může být velmi obdobný metodickému listu Foto, video – protože i v této části si můžeme udělat s dětmi povídání nad jejich vlastními výrobky, můžeme kreslit na schůzce všichni společně, a to v klubovně nebo můžeme vyrazit na procházku do přírody a malovat přímo tam. Dneska se dají např. na www.brydova.cz koupit plátna už napnutá na rámu, taktéž i akvarelové, akrylové nebo olejové barvy, které jsou pro malbu na plátně nejlepší.

Takto zakoupená hotová plátna mají velmi praktický význam, protože je kdykoliv můžete kamkoliv přenést, ať už do přírody nebo na tábor, kde je na takovouto aktivitu více času. Pokud vedoucí k této činnosti přistoupí, doporučujeme nastudovat si základy malby, aby mohli dětem poradit, jak malbu na plátno začít, pokud nebudou mít odborný výklad od profesionálního malíře.

Dále vedoucí může udělat s dětmi a z jejich kreseb či maleb výstavku, která může být oddílová nebo i pro veřejnost. Můžete takovou výstavu spojit s oddílovou akcí pro veřejnost.

Vedoucí může s dětmi také dělat různé kvízy, přiřazovat malíře a jeho nejznámější dílo, nebo jen jméno malíře a k tomu správné příjmení, jako například:

Alfons Mucha – Slovenská epopej;
Mikoláš Aleš – maloval hodně fresky a sgrafity na domech, cykly Živly a Smysly;
Josef Lada – ilustrace pohádek, zimní krajina…

Přiřazování malířů a jejich děl se může uskutečnit také jako „běhačka“ v lese, kdy na startu mají děti obrázky děl s čísly a po volném prostoru jsou rozházené obrázky malířů s písmenky a děti vybíhají ze startu a snaží se najít autory s písmeny, aby si mohly doplnit kartičku a získaly tak tajenku. Po prostoru se mohou pohybovat vedoucí a děti chytat, popřípadě jim můžou sbírat „životy“.

Vedoucí si najde na internetových stránkách vše, co by jeho děti mohlo zajímat.

Můžete použít hru na malíře, která je již obsažena v oblasti člověk a společnost – ML C10.


Tato aktivita přibližuje Ideály Pionýra: Poznání, Pomoc, Paměť, Překonání.

 

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

 

Aktivita umožňuje začlenění dětí do kolektivu a nevytváří bariéry pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami. Vedoucí musí dbát na individuální přístup k těmto dětem a respektovat obecná doporučení v úvodní části metodiky. Upozornění na vývojové zvláštnosti staršího školního věku, kdy výrazně stoupá kritičnost ke svým výtvorům. Pokud nejsou děti na malování šikovné, většinou tuto činnost odmítají. Snáze přijmou abstraktní tvorbu nebo kresbu či malbu dle předlohy.