Osvědčilo se nám

Neberte si korálky jako rukodílo do přírody, ani na deku ne, nikdo je z té trávy nevysbírá.

Více...

Nejlepší hry

 1. Kolotoč
       
 2. Pejskové do boudiček
       
 3. Pane za mnou, pane proti mně
       
 4. Filmové ateliéry
       
 5. Třídíme odpad
       

Komiks

Čas přípravy
30 minut
Čas realizace
2 hodiny
Místo
místnost, klubovna
Roční období
celý rok
Počet účastníků
od 3
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
27. 8. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
15 let - 18 let a více
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Osmá planeta
Pracovní listy
Ne
Klíčové kompetence
Kompetence ke komunikaci
Kompetence pracovní

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: pracovní a ke komunikaci.
Konkrétní cíl: Účastníci se seznámí s historií a druhy komiksů. Porozumí základním pojmům, např. panel, strip, bublina, karikatura, atd. Budou schopni vytvořit vlastní komiks s cílem propagace vlastní pionýrské akce, oddílu nebo skupiny.

Motivace

Už ve starověkém Egyptě byly důležité momenty historie tehdejší společnosti zvěčňovány do kamene v podobě obrazů a krátkých popisů událostí. Komiks je zkrátka neobvyklým a přesto přirozeným žánrem, který nás doprovází v reálném životě v mnoha podobách.
V pionýrské skupině může sloužit nejen ke zpopularizování některých literárních příběhů, ale také propagaci skupiny a vytváření jejího vztahu s veřejností.
Pomocí komiksu je možné velmi jednoduše a přesto poutavě vyobrazit děje, situace a informace, které chceme předat cílové skupině, resp. návštěvníkům akce, rodičům, dětem a dodat vlastním plakátům, prezentacím a videím správný náboj. Víte, že Pionýr vydal formou komiksu i celou Výroční zprávu?

Potřeby

Ukázky komiksů, papíry, kreslicí potřeby, příp. počítač nebo notebook.

Provedení

Seznámení s neobvyklým a přesto dobře známým uměleckým žánrem. Krátké povídání o historii komiksu s následným rozborem některých příkladů. Velmi důležité je mít k dispozici ukázky komiksů, ať už časopisů nebo i knižních vydání. Tento žánr je velmi poutavý a je velkou výhodou, když se účastníci ještě před aktivitou do skutečného komiksu alespoň začtou. Základní informace naleznete na http://cs.wikipedia.org/wiki/Komiks, ale mnohem lépe uděláte, když necháte do příští schůzky nebo setkání účastníky vypracovat malý projekt tak, jak jej znají ze školy, na téma komiks. Zadání nemusí být složité a hotový projekt může být pouze výběrem informací a grafiky na velkém kusu papíru či v počítači. Samotná prezentace bude také mnohem rychlejší, neboť se účastníci samostatně a nenuceně seznámili se základními fakty ještě před schůzkou.
Následně si lze na několika příkladech ukázat, jakým způsobem může být komiks strukturován a s jakým cílem byl vlastně vytvořen.
Další úkol povede k vytvoření komiksu a jeho zakomponování do propagačních materiálů skupiny nebo oddílu s cílem zaujmout cílovou skupinu. Nemusí jít nutně o plakát nebo pozvánku, ale např. o ozvláštnění skupinového časopisu nebo příspěvku do regionálních novin či pionýrské Mozaiky. V případě velkého nadšení lze vydávat pouze komiksy jako samostatný celek.
Tato aktivita přibližuje Ideály Pionýra: Paměť, Poznání a Pravda.

Pozor na

Důležité je rozvržení rolí a definice následných kroků v projektu. Ne každý je vyloženě malíř, ale ne každý malíř má důvtip a smysl pro tvorbu příběhu. Role a užití týmové práce je zde zcela na místě.

Nabídková legenda

Planeta Paměť – viz příběh v úvodu metodiky.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Zrakově postižení – záleží na typu postižení. Lehčí stupeň – aktivitu dělat v dobře osvětleném prostoru, větší komikové archy. Těžší stupeň postižení – nevhodné.
Sluchově postižení – dohlédnout na to, aby účastník měl možnost při vysvětlování odezírat ze rtů vedoucího, vysvětlování krok za krokem. Mluvit zřetelně, nahlas, pomalu.
Pohybově postižení – bez omezení.
Mentálně postižení – nevhodné.
Řečově postižení – bez omezení. Jen dát dostatečný prostor pro vzájemnou komunikaci.
Obtížně vychovatelní – nastavit striktní hranice a pravidla.
Jedinci se specifickými poruchami učení a chování – dostatek času pro zpracování podkladů.
Výjimečně nadaní a geniální – zadání složitějšího komiksu např. pro nábor dětí do oddílu nebo propagaci akce v Mozaice Pionýra.