Komiks

Čas přípravy
30 minut
Čas realizace
2 hodiny
Místo
místnost, klubovna
Roční období
celý rok
Počet účastníků
od 3
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
27. 8. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
15 let - 18 let a více
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Osmá planeta
Pracovní listy
Ne
Klíčové kompetence
Kompetence ke komunikaci
Kompetence pracovní

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: pracovní a ke komunikaci.
Konkrétní cíl: Účastníci se seznámí s historií a druhy komiksů. Porozumí základním pojmům, např. panel, strip, bublina, karikatura, atd. Budou schopni vytvořit vlastní komiks s cílem propagace vlastní pionýrské akce, oddílu nebo skupiny.

Motivace

Už ve starověkém Egyptě byly důležité momenty historie tehdejší společnosti zvěčňovány do kamene v podobě obrazů a krátkých popisů událostí. Komiks je zkrátka neobvyklým a přesto přirozeným žánrem, který nás doprovází v reálném životě v mnoha podobách.
V pionýrské skupině může sloužit nejen ke zpopularizování některých literárních příběhů, ale také propagaci skupiny a vytváření jejího vztahu s veřejností.
Pomocí komiksu je možné velmi jednoduše a přesto poutavě vyobrazit děje, situace a informace, které chceme předat cílové skupině, resp. návštěvníkům akce, rodičům, dětem a dodat vlastním plakátům, prezentacím a videím správný náboj. Víte, že Pionýr vydal formou komiksu i celou Výroční zprávu?

Potřeby

Ukázky komiksů, papíry, kreslicí potřeby, příp. počítač nebo notebook.

Provedení

Seznámení s neobvyklým a přesto dobře známým uměleckým žánrem. Krátké povídání o historii komiksu s následným rozborem některých příkladů. Velmi důležité je mít k dispozici ukázky komiksů, ať už časopisů nebo i knižních vydání. Tento žánr je velmi poutavý a je velkou výhodou, když se účastníci ještě před aktivitou do skutečného komiksu alespoň začtou. Základní informace naleznete na http://cs.wikipedia.org/wiki/Komiks, ale mnohem lépe uděláte, když necháte do příští schůzky nebo setkání účastníky vypracovat malý projekt tak, jak jej znají ze školy, na téma komiks. Zadání nemusí být složité a hotový projekt může být pouze výběrem informací a grafiky na velkém kusu papíru či v počítači. Samotná prezentace bude také mnohem rychlejší, neboť se účastníci samostatně a nenuceně seznámili se základními fakty ještě před schůzkou.
Následně si lze na několika příkladech ukázat, jakým způsobem může být komiks strukturován a s jakým cílem byl vlastně vytvořen.
Další úkol povede k vytvoření komiksu a jeho zakomponování do propagačních materiálů skupiny nebo oddílu s cílem zaujmout cílovou skupinu. Nemusí jít nutně o plakát nebo pozvánku, ale např. o ozvláštnění skupinového časopisu nebo příspěvku do regionálních novin či pionýrské Mozaiky. V případě velkého nadšení lze vydávat pouze komiksy jako samostatný celek.
Tato aktivita přibližuje Ideály Pionýra: Paměť, Poznání a Pravda.

Pozor na

Důležité je rozvržení rolí a definice následných kroků v projektu. Ne každý je vyloženě malíř, ale ne každý malíř má důvtip a smysl pro tvorbu příběhu. Role a užití týmové práce je zde zcela na místě.

Nabídková legenda

Planeta Paměť – viz příběh v úvodu metodiky.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Zrakově postižení – záleží na typu postižení. Lehčí stupeň – aktivitu dělat v dobře osvětleném prostoru, větší komikové archy. Těžší stupeň postižení – nevhodné.
Sluchově postižení – dohlédnout na to, aby účastník měl možnost při vysvětlování odezírat ze rtů vedoucího, vysvětlování krok za krokem. Mluvit zřetelně, nahlas, pomalu.
Pohybově postižení – bez omezení.
Mentálně postižení – nevhodné.
Řečově postižení – bez omezení. Jen dát dostatečný prostor pro vzájemnou komunikaci.
Obtížně vychovatelní – nastavit striktní hranice a pravidla.
Jedinci se specifickými poruchami učení a chování – dostatek času pro zpracování podkladů.
Výjimečně nadaní a geniální – zadání složitějšího komiksu např. pro nábor dětí do oddílu nebo propagaci akce v Mozaice Pionýra.