Osvědčilo se nám

Koupili jste si úžasný hlavolam z mnoha dílků? Jděte si koupit ještě jeden na náhradní díly.

Více...

Nejlepší hry

 1. Kolotoč
       
 2. Pejskové do boudiček
       
 3. Pane za mnou, pane proti mně
       
 4. Filmové ateliéry
       
 5. Malířství
       

Talířovaná

Čas přípravy
10 minut
Čas realizace
do 1 hodina
Místo
tělocvična, hřiště
Roční období
celý rok
Počet účastníků
12 - 12
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
17. 10. 2014
Upraveno
31. 3. 2018
Klíčová slova
Tajemství staré truhly, Sport, S16, fyzická vytrvalost, méně známé hry, koordinace pohybů, spolupráce
Věková kategorie
12 let - 14 let
Typ aktivity
Sportovní
Pohybová
Náročnost na materiál
Střední
Výchovný program
Tajemství staré truhly
Pracovní listy
Ne
Klíčové kompetence
Kompetence k učení
Kompetence sociální a personální
Kompetence pracovní

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: k učení, sociální a personální, pracovní.


Děti účinně spolupracují ve skupině, podílejí se na utváření příjemné atmosféry v týmu,vytvářejí si pozitivní představu o sobě samém.
Podpora týmové spolupráce, rozvoj pohybových dovedností a vytrvalosti, nácvik a využití bezkontaktních prvků ve hře.

Motivace

Už nás moc nebavilo házet si s létajícím talířem nebo freesbíčkem jenom tak. Ani nevím, koho to z oddílu napadlo zahrát si něco jako talířový „fotbálek“.

Potřeby

K tomuto metodickému listu není k dispozici žádný pracovní list.

Provedení

Hrají proti sobě dvě družstva o 6 hráčích (3 chlapci/3 děvčata). Hřiště je vyznačeno pouze dvěma obdélníky (brankami) o rozměru 3×7 m naproti sobě vzdálenými 20 m. Dále hřiště není vymezeno, hráči se smí pohybovat po celém prostoru. Hraje se s létajícím talířem.


Vlastní hra

Na začátku hry družstva losují o talíř. Družstva se postaví každý ke svému obdélníku, který budou bránit. Poté na pokyn rozhodčího družstvo, které si vylosovalo jako první létající talíř, vyhodí talíř co nejdále od svého obdélníku směrem k obdélníku soupeře. Druhé družstvo, až dopadne na zem, talíř sebere a hraje směrem na soupeřův obdélník.

Hráči s talířem nesmějí dělat žádné kroky; povolen je nákrok a pohyb na jedné noze (jako v basketbalu). Povolené jsou také tři doběhové kroky při chytání jak dozadu, tak dopředu.

Družstvo se smí pohybovat pouze pomocí přihrávek. Hráči si nesmějí podávat talíř z ruky do ruky. V případě, že družstvu talíř upadne na zem, získává talíř druhé družstvo, a to i v případě, že se ho jako poslední dotklo (bránící hráči můžou talíř pouze srazit na zem, aby ho získali). Přihrávky smí směřovat do stran, dopředu i dozadu.

K získání bodu stačí, když se družstvu podaří odkudkoliv umístit talíř do soupeřova obdélníku. Talíř v obdélníku musí zůstat, nesmí se vykutálet. Počítá se pouze, když je talíř v obdélníku celý. Do obdélníku nesmí ani bránící, ani útočící hráči vstoupit. Po dosažení bodu se začíná jako na začátku s tím, že talíř vyhazuje družstvo, které bod získalo.

Ve hře není povolen jakýkoliv dotyk s protihráčem.

Hra končí po dosažení 15 bodů jedním z družstev.


Použitá literatura: www.orel.cz/sporty.


Tyto aktivity přibližují Ideály Pionýra: Přátelství a Pravda.

Pozor na

Hlídat, aby hra měla spád a nebyla zdlouhavá.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Aktivita umožňuje začlenění dětí do kolektivu a nevytváří bariéry pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami. Vedoucí musí dbát na individuální přístup k těmto dětem a respektovat obecná doporučení v úvodní části metodiky. Je vhodné zařadit do týmu instruktora či vedoucího, který může usměrňovat hru v tom smyslu, že cíleně nahrává i dětem méně obratným, méně průbojným, které by se jinak ke hře nedostaly. Vedoucí by však neměl brát hru jako ukázku svého umění.