Osvědčilo se nám

Chcete zažehlovat korálky? Nestačí si koupit korálky. Jde to jen tam, kde je elektřina a nesmíte si zapomenout doma žehličku a pečící papír.

Více...


Plachtovaná

Čas přípravy
20 minut
Čas realizace
žádný
Místo
venku, tělocvična
Roční období
celý rok
Počet účastníků
od 8
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
17. 10. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
15 let - 18 let a více
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Osmá planeta
Pracovní listy
Ne
Klíčové kompetence
Kompetence k řešení problémů

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: k řešení problémů.
Týmová hra na posílení spolupráce, fyzické kondice, postřehu, komunikace a koordinace pohybu.

Motivace

Jde o netradiční obměnu oblíbených her typu volejbal, přehazovaná či ringo. Při této hře si hráči ověří své fyzické schopnosti, komunikaci a spolupráci v týmu, zažijí legraci i napětí.

Potřeby

Míč, volejbalové hřiště, síť, 4 plachty o velikosti 0,75x0,75 m (může být i staré povlečení na běžný polštář).

Provedení

Na klasickém volejbalovém hřišti se sítí se rozmístí dvě družstva. V každém z nich jsou dvě čtveřice (může být i jedna na menším hřišti), přičemž každá má jednu plachtu a každý ze čtveřice ji drží za jeden roh oběma rukama. Hra se hraje s volejbalovým míčem (v horku se dají použít i vodní balonky). Cílem hry je přehodit míč pomocí plachty na druhou stranu přes síť k soupeři tak, aby spadl druhému družstvu na zem. Druhé družstvo se snaží zachytit míč do plachty a pomocí ní míč opět přehodit zpět. Počítání bodů je stejné jako ve volejbale. Takto se hraje dokud někdo nedocílí 21 bodů. Pak se mění strany. V případě že míč zasáhne hráče a pak spadne do plachty, nic se neděje a pokračuje se ve hře. Hráč ale nesmí míč do plachty dostat pomocí volných rukou (proto musí plachtu za svůj roh držet oběma rukama). Ostatní pravidla jsou podobná volejbalu nebo přehazované, musí být stanoven rozhodčí.

Pozor na

Zajistit bezpečný hrací povrch.

Nabídková legenda

Planeta Pomoc – viz příběh v úvodu metodiky.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Zrakově postižení – záleží na typu postižení. U lehčího stupně – ve čtveřici s účastníkem bez postižení. Těžší stupeň postižení – nevhodné.
Sluchově postižení – jedinec musí mít možnost při vysvětlování odezírat ze rtů vedoucího, vysvětlování krok za krokem. Rozhodčí musí mluvit nahlas, srozumitelně, pomalu a používat výraznější gestikulaci.
Pohybově postižení – dle postižení.
Mentálně postižení – srozumitelné vysvětlení hry v jednoduchých krátkých větách. Názorná ukázka.
Řečově postižení – bez omezení. Jen dát dostatečný prostor na komunikaci s hráči a rozhodčím.
Obtížně vychovatelní – striktní hranice a pravidla při práci.
Jedinci se specifickými poruchami učení a chování – bez omezení.