Osvědčilo se nám

Zbývají vám na táboře po dětech jednoponožky a nikdo je nechce? Nevyhazujte, vyperte a vytvoříte z nich ponožkové maňásky.

Více...

Náhodná hra

Ringet

Více...

Nejlepší hry

 1. Pejskové do boudiček
       
 2. Pane za mnou, pane proti mně
       
 3. Filmové ateliéry
       
 4. Zvonková
       
 5. Výroba kuláčů
       

Hry a aktivity s náčiním na badminton a

Čas přípravy
30 minut
Čas realizace
do 2 hodiny
Místo
tělocvična, hřiště, louka
Roční období
celý rok
Počet účastníků
2 - 4
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
17. 10. 2014
Upraveno
8. 4. 2018
Klíčová slova
Tajemství staré truhly, Sport, S14, fyzická vytrvalost, méně známé hry, koordinace pohybů, spolupráce
Věková kategorie
12 let - 14 let
Typ aktivity
Sportovní
Pohybová
Oddílová schůzka
Náročnost na materiál
Velká
Výchovný program
Tajemství staré truhly
Pracovní listy
Ne
Klíčové kompetence
Kompetence k řešení problémů
Kompetence sociální a personální
Kompetence pracovní

Cíle

 

Rozvoj těchto kompetencí: k řešení problémů, sociální a personální, pracovní.


Rozvíjení nových pohybových dovedností, koordinace pohybů, podpora spolupráce a ohleduplnosti.

 

Motivace

Dnes balíme věci na víkendovou akci a narazili jsme na pálky na badminton a „líný“ tenis. A hned se strhlo dohadování o tom, jestli je s sebou vzít. Jedni říkají, že určitě, druzí nechtějí, protože je to hra jen pro dva, maximálně pro čtyři a co budou dělat ostatní a že nemáme na tábořišti to správné hřiště. A tak dochází k výzvě vymyslet hry, které může hrát víc lidí.

Potřeby

Pálky na badminton, „líný tenis“, míč, potřeby na označení hřiště (dle povrchu např., sprej na trávu, křída, čísla 1–12). Hřiště.

Provedení

 

Hry s náčiním na badminton a soft tenis

Bílí a černí

Děti stojí v kruhu tak, aby kolem sebe měly dostatek místa a nemohly se zranit pálkou. Můžeme vymezit každému místo, kde stojí, např. sprejem na trávu. Hráči se rozpočítají na bílé a černé. Každé družstvo má svojí barvou označený míček nebo košíček. Snahou družstva je udržet svůj „míč“ ve hře co nejdéle. Hráč však smí hrát pouze s míčem své barvy. Můžeme počítat počet „přehozů“, nebo v každé hře získá bod to družstvo, které udrží „míč“ ve hře déle.


Na čísla

Děti se postaví do řady vedle sebe, rozdělí si čísla podle počtu hráčů. Vedoucí stojí proti této řadě ve vzdálenosti asi 5 metrů (upravíme dle obratnosti hráčů). Vedoucí odpaluje „míč“ a přitom zakřičí číslo hráče, kterému je přihrávka určena. Je důležité, aby přihrávky nebyly zcela přesné a vyvolaný hráč musel za přihrávkou vyběhnout. Alternativou je, že hráči jsou rozděleni na dvě družstva a vždy ten, kdo podává, zakřičí číslo toho, komu je přihrávka určena. V tomto případě musíme vymezit čarou místo, kam minimálně musí přihrávka dopadnout, nebo jiným způsobem vedoucí rozhoduje o tom, zda přihrávka byla „chytatelná“.


Hodiny

Na hracím prostoru označíme na zemi sprejem 12 kruhů, cca velikosti gymnastické obruče, označíme jako hodiny na ciferníku. Hráč stojí ve středu kruhu. Jeho úkolem je trefit se do těch číslic, které mu určíme číselným kódem (např. 8, 4, 12). Kdo to zvládne s nejmenším počtem pokusů? Velikost terčů a vzdálenost od nich volíme podle zdatnosti a dovednosti.


Pravidla na badminton najdete na: www.sportovni.net/badbinton/pravidla.


Tyto aktivity přibližují Ideály Pionýra: Překonání a Přátelství.

 

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

 

Aktivita umožňuje začlenění dětí do kolektivu a nevytváří bariéry pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami. Vedoucí musí dbát na individuální přístup k těmto dětem a respektovat obecná doporučení v úvodní části metodiky.