Osvědčilo se nám

Jezdíte na vodu? Mobily, toaletní papír a sirky patří do voděodolných vaků.

Více...

Nejlepší hry

 1. Kolotoč
       
 2. Pejskové do boudiček
       
 3. Pane za mnou, pane proti mně
       
 4. Filmové ateliéry
       
 5. Divadlo v oddíle I.
       

Netradiční čtyřboj v klubovně

Čas přípravy
15 minut
Čas realizace
1 hodina
Místo
místnost, klubovna
Roční období
celý rok
Počet účastníků
20 - 20
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
27. 8. 2014
Upraveno
8. 4. 2018
Klíčová slova
Tajemství staré truhly, Sport, S2, fyzické dovednosti, soutěživost, sport v klubovně
Věková kategorie
12 let - 14 let
Typ aktivity
Sportovní
Pohybová
Oddílová schůzka
Náročnost na materiál
Střední
Výchovný program
Tajemství staré truhly
Pracovní listy
Ano
Klíčové kompetence
Kompetence sociální a personální

Cíle

 

Rozvoj těchto kompetencí: sociální a personální.


Zdokonalení fyzických dovedností, získání pocitu sebeuspokojení, ověření zdatnosti, překonání vlastních hranic, podpora soutěživosti.

 

Motivace

Soutěžit se nemusí pouze v klasických disciplínách. I Usain Bolt nebo Bára Špotáková musí trénovat rozmanitě. A že nemáme po ruce tělocvičnu? To přece nevadí.

Potřeby

 

Propozice a tabulky pro netradiční čtyřboj (skok do dálky z místa, výskok dosažný, kliky, leh-sedy) - viz Přepočtová tabulka. Značka pro start skoku do dálky z místa. Míra pro skok dosažný (nalepit na zeď lepicí pásku a vyznačit na ní centimetry). Metr, stopky.


K tomuto metodickému listu je pracovní list S2A, S2B, S2C.

 

Provedení

 

Na začátku schůzky seznámíme děti s podmínkami netradičního čtyřboje. Vyznačíme čtyři stanoviště, na kterých se děti vystřídají. Pokud nemáme obsazená rozhodčími všechna stanoviště, plníme úkoly se všemi postupně.


Skok do dálky z místa

Skok provádíme z mírného stoje rozkročného od vyznačené odrazové čáry, špičky se jí lehce dotýkají. Skákat je možné i na písčité cestě. Při skocích do pískoviště musí být rovina písku srovnána do roviny odraziště.

Hodnocení: délka nejdelšího ze tří pokusů, s přesností na 1 cm. Měříme od vyznačené odrazové čáry k místu doskoku. Při dotyku země rukou za tělem, případně dopadu do sedu, je pokus neplatný. Měří se poslední zanechaná stopa.


Výskok dosažný

Na stěně vyznačíme nebo připevníme délkovou míru. Nejnižší bod tam, kam dosáhne i ten nejmenší cvičenec, nejvyšší pak o něco výše, než může dosáhnout ten nejvyšší. Každý centimetr je vyznačen.

Cvičenec si stoupne bokem ke stěně (praváci pravým, leváci levým bokem), a to tak blízko, aby se stěny lehce ramenem dotýkal. Vzpažením pak vyznačí místo, kam až dosáhne. Přitom musí stát na plných chodidlech, paži se snaží vytáhnout z ramene co nejvýše. Rozhodčí tento údaj zaznamená. Cvičenec pak úkrokem odstoupí asi 15cm od stěny, avšak zůstává stále v postavení bokem ke stěně.

Následuje vlastní test. Z mírného podřepu se zapažením se cvičenec odrazí snožmo a švihem paží vzhůru se snaží vyskočit co nejvýše. Dotykem prstů ruky, která je blíže ke stěně, vyznačí místo, kam nejvýše dosáhne.

Hodnocení: Stanovíme rozdíl v centimetrech mezi výší dotyku ve stoji a dotyku při výskoku. Hodnotíme nejlepší ze tří pokusů. Rozdíl v centimetrech = počet bodů.


Kliky

Úkolem je provést co nejvíce kliků – cvičíme plynule bez přestávek do únavy. Muži a chlapci starší 10 let provádějí kliky ve vzporu ležmo, chlapci 6–9 let a všechny kategorie žen cvičí ze vzporu klečmo (oporem o kolena, přičemž trup a stehna tvoří přímku). Ruce jsou opřeny dlaněmi o zem v úrovni prsou a v šíři ramen, prsty směřují vpřed. Každý klik musí být ukončen vzporem, při kterém jsou paže zcela napjaty. Je třeba dbát na správné provedení, které vyžaduje, aby po celou dobu cvičení trup a nohy (případně trup a stehna) tvořily přímku. To znamená neprohýbat se ani nevysazovat.

Hodnocení: Výkon hodnotíme počtem úplně dokončených vzporů ležmo, tzn. že cvičíme do únavy. Cvičení však ukončíme i tehdy, pokud se cvičenec začne prohýbat či vysazovat. Počet dokončených vzporů ležmo = počet bodů.


Leh-sed

Jde o cvičební cyklus, který provádíme po dobu 2 minut. Při cvičení přidržuje testovanému spolucvičenec nohy tlakem na kotníky u země. Tempo je individuální, cvičení je možné případně i přerušit — čas však běží dál. Cvičební cyklus začínáme z lehu na zádech, nohy jsou pokrčeny v úhlu cca 45° a mírně (asi na šíři chodidla) roznoženy. Ruce jsou spojeny za hlavou v týlu, lokty se dotýkají země. Při sedu pootočíme mírně trup a dotkneme se jedním loktem opačného kolena (při prvním cyklu levým loktem pravého kolena, při dalším vždy opačně).

Hodnocení: Počet ukončených cvičebních cyklů za 2 minuty.
a děvčata. Stopky, metr, tužka, lepicí páska na omítku, pásmo, křída, poznámkový blok na zapisování výsledků.


Přepočtová tabulka chlapci a dívky 12–14 let

Chlapci (12—14 let)

Výkonnost Body Skok do dálky z místa (cm) Výskok dosažný (cm) Kliky (počet) Leh - sed (počet)

Výborná 10, 9, 8 240, 228, 216 48, 46, 44 38, 34, 30 68, 63, 59

Dobrá 7, 6 205, 195 41, 39 26, 22 53, 47

Snížená 5, 4 185, 175, 36 34 18, 14 41, 34

Slabá 2, 1 165, 155, 148 32, 30, 25 10, 8, 6 26, 23, 21

Dívky (12–14 let)

Výkonnost Body Skok do dálky z místa (cm) Výskok dosažný (cm) Kliky (počet) Leh - sed (počet)

Výborná 10, 9, 8 215, 205, 198 42, 40, 38 35, 33, 30 66, 60, 54

Dobrá 7, 6 190, 180 36, 34 26, 22 48, 42

Snížená 5, 4 170, 160 32, 30 18, 15 36, 30

Slabá 2, 1 150, 140, 130 28, 26, 23 13, 11, 9 26, 22, 20

 

Pozor na

Předem informovat děti o sportovním oblečení na schůzku, pití.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Aktivita umožňuje začlenění dětí do kolektivu a nevytváří bariéry pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami. Vedoucí musí dbát na individuální přístup k těmto dětem a respektovat obecná doporučení v úvodní části metodiky.