Osvědčilo se nám

Koupili jste si úžasný hlavolam z mnoha dílků? Jděte si koupit ještě jeden na náhradní díly.

Více...

Nejlepší hry

 1. Kolotoč
       
 2. Pejskové do boudiček
       
 3. Pane za mnou, pane proti mně
       
 4. Filmové ateliéry
       
 5. Kámen, nůžky, papír
       

Mapové značky

Čas přípravy
15 minut
Čas realizace
45 minut
Místo
místnost, klubovna, les
Roční období
celý rok
Počet účastníků
do 30
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
17. 10. 2014
Upraveno
8. 4. 2018
Klíčová slova
Tajemství staré truhly, Příroda, P8, mapové značky, mapa, postřeh, paměť
Věková kategorie
12 let - 14 let
Typ aktivity
Poznávací
Na paměť
Na postřeh
Oddílová schůzka
Náročnost na materiál
Malá
Výchovný program
Tajemství staré truhly
Pracovní listy
Ne
Klíčové kompetence
Kompetence k učení
Kompetence ke komunikaci
Kompetence občanská

Cíle

 

Rozvoj těchto kompetencí: k učení, komunikativní, občanská.


Procvičení mapových značek, postřehu a paměti, poznávání okolí klubovny (tábořiště).

 

Motivace

Není nic horšího, než mít mapu a přesto se ztratit. Co ale všechno znamenají ty obrázky v mapě nakreslené? Není těžké poznat, co je hájovna, co hrad. Pojďme ale spolu poznat i ty značky méně známé a na první pohled nerozpoznatelné.

Potřeby

Viz dále.


K tomuto metodickému listu není k dispozici žádný pracovní list.

Provedení

 

Co je to?

Jde o aktivitu, která by měla být úplně prvním seznámením s mapovými značkami. Doprostřed stolu rozložíme několik kartiček se značkami (bez názvů) a děti na papír píšou, co jim která značka připomíná a co by mohla v mapě představovat. Některé symboly jsou poměrně jednoznačné, ale určitě se podivíte, co děti všechno vymyslí.

Varianta: Doprostřed stolu rozložíte názvy značek (bez obrázků) a děti pro ně vymýšlejí označení – piktogram. Ani u jedné z těchto variant nejde o správné řešení, ale o seznámení s tématem, vyvolání asociací a kreativní přemýšlení.


Kdo dřív najde

Každý oddíl dostane mapu okolí. Cílem je najít v ní co nejdříve to, co určí vedoucí – kostel, železniční zastávku, hrad, jeskyni apod. Který oddíl najde první, vyhrává. Obměnou je, když vedoucí vyvolává názvy pamětihodností, zastávek atd. a děti hledají, co je to a kde. Následně je vhodné si s dětmi povídat o tom, která místa v okolí už navštívily a kam by se naopak chtěly podívat. Z takové diskuse může snadno vyplynout i cíl dalšího výletu.


Diktát

Připravíme si příběh, v němž se objevují mapové značky, např. šel jsem kolem hájovny, po lesní pěšině k rybníku a potkal jsem Martina. Ten mi začal vyprávět o starém hradu nad řekou. Úkolem hráčů je kreslit jednotlivé značky tak, jak je slyší a jak následují.

Varianta 1: Snazší varianta je, že děti v malých skupinkách tento příběh skládají z kartiček, které mají před sebou.
Varianta 2: Později je možné dát malým skupinkám několik kartiček a ony musí vymyslet zajímavý příběh, v němž se objeví to, co mají na kartičkách.
Varianta 3: Děti mohou sestavit vlastní příběh o některém výletu, který přímo zažily.


Znáš mapové značky?

Čas přípravy: 15 minut
Čas realizace: 20 minut
Potřeby: dvacet kartiček, připínáčky, pro každého hráče papír a tužka, stopky

V lese upevněte na dvacet stromů kartičky, na nichž je vždy nakreslena mapová značka a dopsán její význam. Stromy by od sebe neměly být příliš vzdálené. Na signál se všichni hráči rozběhnou ke stromům, prohlédnout si značky a snaží si je zapamatovat i s tím, co která značka znamená. Po uplynutí časového limitu (cca 5 minut) musí všichni hráči prostor opustit, každý dostane papír a tužku a kreslí zapamatované značky i s jejich výkladem. Za každou kompletní kartičku dostává hráč tři body, za značku bez výkladu jsou body dva, za výklad bez značky bod jeden.

Varianta: Na kartičkách jsou nakresleny pouze mapové značky (bez jejich výkladu).


Cesta k pokladu

Pomocí mapových značek sestavíme zprávu, která děti dovede k pokladu. To však lze pouze v případě, že už je ovládají.


Domino

Potřeby: nůžky, čtvrtky, pravítko, tužka

S dětmi můžeme na některé schůzce vytvořit domino s mapovými značkami. Ze čtvrtky nastřiháme obdélníčky (cca 6x3 cm), které tužkou rozdělíme na dva čtverce. Do jednoho políčka nakreslíme mapovou značku, do druhého slovní výklad jiné značky. Takto vytvoříme cca 40 kartiček (na některých může být značka i výklad téhož pojmu). Následně si můžeme zahrát klasické domino.

Na tuto činnost lze navázat v soutěži Pionýrská stezka.


Tato aktivita přibližuje Ideály Pionýra: Příroda a Paměť.

 

Pozor na

Při výběru mapy pozor na to, aby se značky v ní shodovaly s těmi, které se děti učily.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

 

Tato aktivita představuje mírnější riziko u dětí, které jsou mentálně hendikepované. K učení se něčemu novému, ne zcela často užívanému potřebují zpravidla víc času, víc opakování. Vhodné je, aby měly možnost co nejvíce se podílet na tvorbě pomůcek, různých kartiček apod. Při konkrétní praktické činnosti si informace snáze zapamatují. Vhodná je pro ně i práce v malé skupině.