Osvědčilo se nám

Do vybavení tábora se hodí pláštěnka „navíc“. Ne všichni vědí, že dlouhá pláštěnka ke kotníkům není nepromokavá bunda do pasu.

Více...


Ptáček - Čtu, vyprávím

Čas přípravy
1 hodina
Čas realizace
1 - 1,5 hodiny
Místo
místnost, klubovna
Roční období
celý rok
Počet účastníků
od 2
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
17. 10. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Mláďátka a Zvířátka
Pracovní listy
Ano
Klíčové kompetence
Kompetence k učení
Kompetence ke komunikaci
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: k učení, ke komunikaci, sociální a personální, občanská.

Získání dětí pro aktivní četbu, budování vztahu ke knize, pěstování návyku šetrného zacházení s knihou, rozvoj vyjadřovacích schopností, řeči.

Motivace

Četba knih je pro dítě velmi důležitá: rozvíjí jejich osobnost, postoje a rozšiřuje jejich slovní zásobu. Pomocí správného vedení se děti naučí s knihou zacházet a vybudují si k četbě pozitivní vztah…

Potřeby

Knihy – Ladova Říkadla, Hrubínův Špalíček, Erbenovy Pohádky, apod. – různé knížky pohádek k inspiraci (hra Promíchané pohádky), na ukázku a k prohlédnutí, pastelky, sada promíchaných názvů pohádek a nůžky pro každé družstvo.
K tomuto metodickému listu je pracovní list U6A.

Provedení

Promíchané pohádky
Hrají dvě a více družstev. Pro každé sada promíchaných názvů pohádek a nůžky. Úkolem je lístky správně rozstřihnout a pohádky sestavit do správné podoby. Vítězí družstvo, které složilo správně více kartiček.

Dlouhý Ohnivák Otesánek Ryška
O kohoutkovi a štěstí Drak Děda Vševěda Široký a Tři zlaté vlasy Jabloňová Zlatovláska panna liška O třech přadlenách a slepičce Bystrozraký Pták dvanáctihlavý Rozum

Metodická poznámka: S vystřihováním a se čtením textu může pomáhat instruktor. Na závěr si prohlédneme knížky pohádek a přesvědčíme se, že jsme pohádky sestavili správně. Nápověda: Dlouhý, Široký a Bystrozraký, Otesánek, O kohoutkovi a slepičce, Drak dvanáctihlavý, Rozum a štěstí, Tři zlaté vlasy Děda Vševěda, Jabloňová panna, Zlatovláska, Pták Ohnivák a liška Ryška, O třech přadlenách (z knihy pohádek K. J. Erbena).

Kdo zná více pohádek
Rozdělíme děti do několika skupinek, podle počtu instruktorů a dospělých. Skupinky jmenují názvy pohádek (nebo postavičky z večerníčků) a instruktoři je zapíší na papír. Vyhrává skupinka, která: a) má nejvíce názvů;
b) jmenovala pohádky, které nikdo nemá.

Kdo chybí do dvojice
Hrajeme ve stejných skupinkách (viz výše). Vedoucí hry jmenuje vždy jednoho hrdinu ze známých dvojic. Která skupinka je pohotovější a jmenuje druhého, získá bod. Příklad: Rumcajs (Manka), Spejbl (Hurvínek), Kubula (Kuba Kubikula).


Práce s pracovním listem Úkoly:
1. Vyprávějte si s dětmi, kde se všude mohou setkat s pohádkami. Děti potom mohou v pracovním listě označit, kde se samy setkávají s pohádkami.

2. Děti si různými barvami pastelek spojují pohádkové dvojice. (Ty je možné mít také předem předepsané na balicím papíru nebo na tabuli a spojovat názorně společně na velkém modelu i v pracovním listě.) 3. Do rámečku mohou děti domalovat pohádkovou postavičku, kterou mají rády. Potom ji mohou ukázat ostatním a povyprávět o ní.

Na aktivity navazuje nabídkový program Pionýrského Sedmikvítku v oblasti divadlo.

Pozor na

Upozorněte děti, aby zacházely s knihami opatrně. Při práci s nůžkami je třeba, aby děti pracovaly v klidu a vsedě.

Nabídková legenda

Dnes si ptáček …… připravil několik dotazů: „Děti, máte rády pohádky? A večerníčky? A knížky vůbec? Koho baví si číst? Kdo raději jen poslouchá? Nebo si prohlíží? Co si teď doma čtete? O čem to je? A víte, co je to knihovna? Knihkupectví? Knihařství? Knihovnička?“

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Dyslektici čtou buď příliš pomalu, nebo příliš rychle a se spoustou chyb. Pokud však budou chtít číst děti samy, poskytněte jim kompenzační pomůcku (nejčastěji se užívá dyslektické okénko, které zvládnete vyrobit i z tvrdého kartonu – odkrývá pouze čtenou slabiku).
Malování oblíbených pohádkových postaviček bude pro děti zábavné, i když ne vždy postavy z kresby poznáte – přesto výtvory chvalte a s dětmi si o nich popovídejte.