Osvědčilo se nám

Samonosný bazén s nafukovacím kruhem nahoře se nesmí naplnit „štrejch“ – celý vám vyteče.

Více...

Nejlepší hry

 1. Kolotoč
       
 2. Pejskové do boudiček
       
 3. Pane za mnou, pane proti mně
       
 4. Filmové ateliéry
       
 5. Bramboriáda
       

Klubovna plná písniček

Čas přípravy
20 minut
Čas realizace
1 hodina
Místo
místnost, klubovna
Roční období
celý rok
Počet účastníků
do 20
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
17. 10. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
9 let - 11 let
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Putování se psem
Pracovní listy
Ne
Klíčové kompetence
Kompetence k učení
Kompetence občanská

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: k učení, občanská.

Rozvoj hudebního cítění, podnícení zájmu o oblast hudby i v oblasti „hudební teorie“.

Motivace

Písnička patří k mnoha našim činnostem, nejčastěji je zpíváme u táboráků na výpravách a táborech. Ale nemusíme je jen zpívat, písničky můžeme i poslouchat, poznávat, skládat společně zpěvník našich nejoblíbenějších. Následující činnost je zaměřena soutěžně a prověří jak znalost hudebních nástrojů, tak znalost písniček.

Potřeby

Pexeso hudebních nástrojů nebo čtvrtky a pastelky, lístečky s názvy hudebních nástrojů, tabule na vyhodnocování soutěže Hudební risk, nahrávky písniček, které v soutěži použijeme, namnožený pracovní list pro každého účastníka, tužky pro soutěžící.
K tomuto metodickému listu není k dispozici pracovní list.

Provedení

Celá schůzka bude hudebně laděná.
Nejprve zjistíme, jak děti umí poznávat hudební nástroje. K tomu si zahrajeme jednoduchou stolní hru.
Pokud máme pexeso, může jej využít a děti, které najdou dvojici, musí nejprve poznat hudební nástroj a teprve pak si mohou bod započítat.
Nemáme-li pexeso, zařadíme na začátek schůzky výtvarnou činnost – každé dítě nakreslí na čtvrtku hudební nástroj a ostatní je pak přiřazují k názvům, které mezi tím napíšeme na nástěnku nebo velký balicí papír.
Soutěž vyhodnotíme a pokračujeme další – tentokrát velkou soutěží.
Rozdělíme děti do soutěžních týmů a začneme hrát hudební Riskuj.
Připravíme si na balicí papír tři soutěžní okruhy – lidové písničky, písničky k táboráku a písničky z pohádek.
Máme vždy pět úkolů různé bodové hodnoty od 10 do 50 bodů podle náročnosti ukázky.
Písničky máme předem připravené ve zvukové podobě a poté, kdy děti vyberou oblast a náročnost, pustíme ukázku. Ukázka trvá cca 20—30 vteřin a pak mají děti minutu na to, aby odpověděly. U lidových písniček je jejich úkolem, aby navázaly na ukázku a dozpívaly alespoň jednu sloku (ukázky jsou seřazeny od těch nejznámějších po ty méně běžné), u folkové hudby chceme interpreta nebo dokončení sloky (podle bodové náročnosti) a u pohádkových písniček chceme, aby určily, z které pohádky písnička byla.
A po hodnocení a připočtení bodů budeme pokračovat poslední soutěží, a to kvízem hudebních nástrojů. K této soutěži děti využijí pracovní list. Pracovní listy rozdáme opět jednotlivcům a vítězí ten, kdo má nejdříve vyluštěnou tajenku. Výsledek ale neříká vítěz nahlas, necháme doluštit všechny děti.
Protože výsledkem závěrečného kvízu je název jednoho z pionýrských ideálů – přátelství, při závěrečném hodnocení oceníme nejen ty, kteří zvítězili, ale také ty, kteří byli nejlepšími týmovými hráči, nejlépe spolupracovali v prostřední soutěži.
Tato aktivita přibližuje ideály Pionýra Pomoc, Překonání a Přátelství a je přípravou k zapojení do Pionýrského Sedmikvítku – Dětská Porta nebo Hudba.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Aktivita umožňuje začlenění dětí do kolektivu a nevytváří bariéry pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami. Vedoucí musí dbát na individuální přístup k těmto dětem a respektovat obecná doporučení v úvodní části metodiky.