Osvědčilo se nám

Chcete rozlišit děti při týmovce jako třeba fotbal či bojovka – rozlišovací vesty jsou ideální – jsou vidět i v lese.

Více...


Geocaching II.

Čas přípravy
2 hodiny
Čas realizace
žádný
Místo
venku
Roční období
celý rok
Počet účastníků
žádný
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
17. 10. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
15 let - 18 let a více
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Osmá planeta
Pracovní listy
Ne
Klíčové kompetence
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence ke komunikaci
Kompetence sociální a personální
Kompetence pracovní

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: k učení, k řešení problémů, ke komunikaci, sociální a personální, pracovní.
Využití GPS navigace, práce s technikou, nové možnosti cestování.

Motivace

Systém hledání „kešek“ s GPS funguje i přes internet, kde si každý eviduje již jím objevené kešky a najde zde i informace o dalších, ještě nenalezených keškách. Do této činnosti se mohou zapojit jak týmy, tak i jednotlivci, a to i v rámci celosvětové hry Geocaching. Jde o hledání „pokladů“ neboli „kešek“ (anglicky „Cache“). Lidé, kteří se této zábavě věnují, schovávají krabičky („kešky“) různě po celém světě.

Potřeby

GPS navigace, internet, dárečky – odměny do krabiček, tužka a papír.

Provedení

Tato aktivita spočívá v zapojení do celosvětové hry Geocaching. K tomu potřebujete jen GPS a internet. Každý hráč je zaregistrován (bezplatně) na webových stránkách www.geocaching.com. Existuje i česká verze www.geocaching.cz, ale tento web je pouze pro zájemce o zboží, jsou zde však uvedena i pravidla. Po registraci máte možnost vidět na mapě všechny vytvořené „kešky“. Pokud je rozkliknete, zobrazí se vám jejich základní popis, pozice, velikost krabičky i nápovědy, kdyby se vám nedařilo je najít. Pokud si tyto údaje zaznamenáte a vydáte se hledat, zažijete spoustu zábavy. Nejde totiž jen poklad nalézt, ale také jej nikomu nevyzradit. Lidé, kteří se o tyto poklady nezajímají, by je mohli přemístit, ukrást či zničit. A to by byla škoda. Těmto lidem nezasvěceným do světa geocachingu se říká „Mudlové“.
Po nalezení kešky ji otevřete. Uvnitř se vždy nachází blok a tužka (občas tam tužka není, vezměte si raději svou); do bloku zapíšete svůj „nick“, který jste uvedli při registraci, datum, hodinu, nějaký text pro tvůrce kešky a co jste do kešky vložili či z ní odnesli. Existují totiž kešky, ve kterých můžete vyměňovat drobnosti (ne odpadky), velmi oblíbená jsou překvapení z čokoládových vajíček. Více o Geocachingu se dozvíte na www.geocaching.com (v angličtině bohužel) a na www.wikipedia.cz. Existuje i placené členství (cena je cca 300,- Kč) na 10 měsíců. Toto členství je ale určeno pro majitele dražších GPS, platba jim umožňuje nahrát do GPS celý popis kešky i s nápovědou. Není to pro hru důležité. Existuje několik druhů kešek, o všech se dočtete na www.wikipedia.cz po zadání hesla geocaching. Tato aktivita navazuje na ML T5.
Tato aktivita přibližuje Ideály Pionýra: Poznání, Paměť a Přátelství.

Pozor na

Vlastní bezpečnost při hledání kešek, zejména v těžko přístupných místech.

Nabídková legenda

Planeta Přátelství – viz příběh v úvodu metodiky.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Zrakově postižení – záleží na typu postižení. Lehčí stupeň – zabezpečit bezpečnost při hledání, nejlépe doprovod. Těžší stupeň postižení – nevhodné.
Sluchově postižení – umožnit účastníku odezírat ze rtů vedoucího při vysvětlování aktivity.
Pohybově postižení a mentálně postižení – záleží na terénu, zajistit doprovod při hledání; v těžko dostupném terénu nevhodné.
Řečově postižení – bez omezení. Jen dát dostatečný prostor na dotazy a komunikaci.
Obtížně vychovatelní – důraz a dodržení pravidel.
Jedinci se specifickými poruchami učení a chování – bez omezení.