Osvědčilo se nám

Při práci s lepidlem nezapomeňte na staré noviny, nemusíte pak umývat stoly.

Více...


Nebyl jen Andersen…

Čas přípravy
1 - 5 hodin
Čas realizace
1 den
Místo
místnost, klubovna
Roční období
jaro
Počet účastníků
25 - 25
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
27. 8. 2014
Upraveno
17. 10. 2014
Věková kategorie
9 let - 11 let
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Putování se psem
Pracovní listy
Ne
Klíčové kompetence
Kompetence ke komunikaci
Kompetence občanská

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: ke komunikaci, občanská.

Rozvoj dětského čtenářství

Nebyl jen Andersen…

Motivace

Nejlepší motivací k následujícímu programu je zapojení oddílu do akce Noc s Andersenem.

Potřeby

Dětské knížky, medailonky autorů, portréty, pastelky, výkresy. K tomuto metodickému listu není k dispozici žádný pracovní list.

Provedení

Noc s Andersenem je jednou z akcí, kterou české knihovny svádí v konkurenci populárnějších médií boj o zájem dětí a dětské čtenářství. Všem se zdá, že dnešní děti nečtou. Mnozí odborníci se vážně zabývají rozvojem čtenářských návyků. A přitom existuje docela jednoduchá cesta — dát dětem osobní příklad a ukázat jim, že číst je veliké dobrodružství. A tak vznikla v knihovně B. B. Bukovjana v Uherském Hradišti v roce 2000 Noc s Andersenem jako oslava Mezinárodního dne dětské knihy, který se připomíná každoročně 2. dubna na celém světě v den narození známého dánského pohádkáře. Dnes se jedná o mezinárodní akci s účastí více než 50 tisíc nočních čtenářů. Přihlášení je jednoduché, webová stránka je www.nocsandersenem.cz.
Schůzku v rámci takovéto akce samozřejmě připravujeme trošku dopředu. Jedná se o nocování (nejlépe v klubovně, ale klidně i na základně), takže potřebujeme souhlas rodičů, zajistit stravu a nocleh. To vše zvládáme dobře, není třeba tuto problematiku rozvádět, důležitá je ale i příprava programu. Dopředu se musíme dohodnout s dětmi na výběru knih. Dobré je i spojení Noci s Andersenem s akcí Celé Česko čte dětem. Pokud se rozhodneme pro spojení akcí, pozveme na naši pohádkovou noc i zajímavé hosty – mohou to být bývalí členové oddílu, rodiče účastníků, ale třeba i starosta obce nebo učitelé ze škol, kam děti chodí. Hosté ale musí vědět dopředu, že jdou dětem číst, aby se na tuto skutečnost mohli připravit. Můžeme výběr četby nechat na nich, pokud ale máme celou akci motivovanou jediným autorem či jedinou knihou (třeba zrovna H. Ch. Andersen nebo Bílý Tesák J. Londona), pak jim úryvek dáme předem (ne každý je schopen bez problémů sednout před posluchače a číst několik stránek). Hosty pozveme na čas, na nějž máme naplánováno čtení, mohou být ale našimi hosty po celou dobu akce.
Děti si na akci přinesou své oblíbené knížky podle předem zúženého výběru – např. pohádky, příp. jeden konkrétní autor, dobrodružná literatura apod.
Začátek schůzky může být povídání o tom, kdo knížky čte a kdo ne a proč.
Velmi důležitý je moment, kdy se do povídání o knihách zapojí napřed vedoucí – děti ztratí ostych a pak se už předhání, kdo bude vykládat další. Navíc tohle je skvělá aktivita na to, aby vynikly děti, které jsou třeba víc tiché a právě třeba dost čtou, nejsou pak ale přeborníky ve sportu a soutěžních hrách... Takže najednou je tu jejich parketa a mohou se blýsknout.
Následovat bude několik soutěží pro jednotlivce i pro družinky. Každou soutěž průběžně vyhodnocujeme, do připravené tabulky připisujeme účastníkům akce body.
Příklady soutěží :
Pohádkové riskuj: Normální soutěž Riskuj, ale s tématy a otázkami týkajícími se pohádek, jednotlivé otázky jsou rozděleny na těžší za 2 body a lehčí za 1 bod.
Příklady:
téma PRAVDA NEBO LEŽ: Krteček nosil zelené kalhotky.
Křemílek a Vochomůrka žili v perníkové chaloupce
Malá čarodějnice měla havrana Babraxase

téma DOPLŇ POHÁDKOVOU DVOJICI: Aladin a …
Pejsek a ….
Maková panenka a ……….

téma DOPLŇ ČÍSLO: O ………… měsíčkách
………………….krkavců
O ….. prasátkách

Pohádkové aktivity: Normální stolní hra Aktivity, ale s vlastními kartičkami, na kterých jsou napsány názvy postaviček, pohádek a pohádkových předmětů, hrací plánek stejně jako činnosti zůstávají stejné.
Turnaj v pexesu – pexesa s večerníčkovými postavami.
Po soutěžích probíhá čtení vybraných knížek. Dětem čtou vedoucí, instruktoři, hosté. Vhodným doplňkovým programem alespoň pro část „čtení“ je, aby děti kreslily ilustrace ke čtenému textu. Ty pak vystavíme v klubovně, případně z nich uděláme poděkování pro naše hosty.
Po četbě můžeme s dětmi vyjít ještě na vycházku do noční obce, na základně můžeme i vysadit stromeček „pohádkovník“ (viz www.nocsandersenem.cz).
A pak už děti půjdou spát.
Ráno se děti budou ještě věnovat výtvarné činnosti — z ilustrací ke čtení uděláme poděkování pro hosty, vyhodnotíme soutěže, předáme dětem upomínkové pohlednice a samolepky s logem Noci s Andersenem, a pak už jen uklidíme klubovnu a děti předáme rodičům nebo prostě samy odejdou domů.
Modifikací popsané akce může být jakákoli jiná oddílová „Noc dětského čtení“, popsaná akce je jen inspirací, i když hromadnější zapojení pionýrů by jistě bylo zajímavou propagací. Můžeme se na spolupráci dohodnout také s místní knihovnou.
Tato aktivita přibližuje Ideály Pionýra: Poznání a Přátelství.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

U dětí s dyslexií se objevuje obecně nechuť ke čtení. Vychází to z jejich poruchy – přesmyky slabik, záměna písmen, nepochopení textu. Při čtení se soustředí především na písmena a nevnímají obsah. Tato plánovaná činnost je pro ně ideální, neboť nemusí číst, ale poslouchat děj. Skvělé navození vztahu mezi dítětem a knihou. U dětí s ADHD je třeba, aby děti byly poblíž vedoucího nebo instruktora – důležitý je oční kontakt. Při prvních náznacích nesoustředěnosti je nutné dítěti nabídnout jinou činnost, ale opět z tématu. Změnou polohy, činnosti, role se opět koncentrace pozornosti u dítěte zlepší. Dětem autistickým nabídnout jednoduchý příběh nebo téma, které je zajímá a ve kterém se dítě orientuje. Tyto děti poskládají děj podle obrázků.