Osvědčilo se nám

Jezdíte na vodu? Mobily, toaletní papír a sirky patří do voděodolných vaků.

Více...

Náhodná hra

Plachtovaná

Více...

Nejlepší hry

 1. Kolotoč
       
 2. Pejskové do boudiček
       
 3. Pane za mnou, pane proti mně
       
 4. Filmové ateliéry
       
 5. Uzly
       

Skládání z papíru

Čas přípravy
15 - 30 minut
Čas realizace
45 minut - 1,5 hodiny
Místo
místnost, klubovna
Roční období
celý rok
Počet účastníků
15 - 15
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
27. 8. 2014
Upraveno
17. 10. 2014
Věková kategorie
9 let - 10 let
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Putování se psem
Pracovní listy
Ano
Klíčové kompetence
Kompetence pracovní

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: pracovní.
Při práci rozvíjí fantazii, naučí se pracovat s nástroji a učí se pracovat s papírem přesně a čistě.

Motivace

Když budeme chtít uspět v soutěži Pionýrská stezka, musíme umět i skládanky z papíru. Naučíme se dnes ty jednodušší.

Potřeby

Čtvrtky papíru – formát A4 nebo A3 (trénovat můžeme i na novinovém papíru), mohou být i barevné, obrázky výrobků.
K tomuto metodickému listu je k dispozici šest pracovních listů — T4A, B, C, D, E, F.

Provedení

Můžeme si zvolit, jestli děti rozdělíme do několika malých skupinek a s každou budeme vyrábět něco jiného, nebo zda budeme postupovat společně.
Vojenská čepice – viz pracovní list T4A
List papíru přeložte v půli (na čtvrtky), jako skládáme dopis do obálky, takže všechny rohy jsou u sebe. Čtyřnásobně složený papír rozložte na dvojnásobný. Cíp 5 přeložte a přehněte až ke střednímu přehybu. Podobně přeložte i cíp 6.
Dolní jednoduché kraje papíru 1, 2, a 3, 4 přehněte vzhůru každý na příslušnou stranu. Cípy 1, 2, 3, 4 přeložte podle šikmých hran čepice a založte je dovnitř.
Bouchačka – viz pracovní list T4B
Přeložte čtverec podle jedné i druhé úhlopříčky a rozložte. Obraťte čtverec a přeložte podobně podle středních příček. Položte rozložený čtverec na stůl. Vznikne křížová střecha. Cípy 1, 2, 3, 4 dejte k sobě tak, aby vznikl složený čtverec. Cíp 1 přeložte nahoru. Pod ním vznikne kapsa. Skládanku přeložte napůl tak, aby 6 a 5 byly na sobě. Uchopte skládanku za dolní cípy 2, 3, 4 a prudce se rozmáchněte, jako když házíte míčem. Nárazem vzduchu se složená kapsa otevře a bouchačka bouchne.
Parník – viz pracovní list T4C
Skládanku položte kapsičkami navrch a rohy 1, 2, 3, 4 přeložíte ke středu. Obraťte skládanku a cípy 5 a 7 odhněte ze středu ven ke krajním rohům tak, aby se při tom kapsičky trubkovitě otevřely a pak je přeložte. To budou komíny parníku. Cípy 6 a 8 opatrně nadzvedněte a přeložte celou skládanku po úhlopříčce tak, aby se oba komíny svými boky dotýkaly. Parník je hotový.
Labuť – viz pracovní list T4D
Ustřihněte si čtverec, přeložte po úhlopříčce – bod 1 k bodu 2. Tyto body opět přeložte 2 x přes sebe k úhlopříčce, čímž nám vznikne jednoduchá šipka.
Uchopte špici pravou rukou a přeložte směrem nahoru, vznikne nám dlouhý krk, hlavu uděláme tím, že nejužší bod opět přehneme dolů. Oko si dokreslíme.
Vlaštovka – viz pracovní list T4E
Na obdélníkovém papíru si přeložením rohů naznačte čtverec, ale zbytek papíru neodřezávejte. Poskládejte papír, až dostanete dvojitou čepku s přečnívajícím zbytkem. Z rohů 1 a 2 udělejte dva růžky. Přeložte špičku 0 dospodu v místech, kde jsou růžky, jak je naznačeno na obrázku. Z růžků vznikne zobáček. Jeho čelisti však nejsou nad sebou, ale vedle sebe. Pak přeložte křídla u kořene zobáčku, aby se vytvořil žlábkovitý trup. Křídla vyrovnejte do vodorovné polohy a šipka je hotova. Šipka létá krásným krouživým pohybem bez zvláštní zátěže.
Větrník – viz pracovní list T4F
Čtverec přeložte na polovinu spodním rohem na horní. Zarýhujete a rozložíte. Potom čtverec otočíte o 90° a opět přeložíte, zarýhujete a rozložíte. Ve vyznačených rozích čtverec nastřihnete do poloviny. Každý druhý cíp přiložíte ke středu a upevníte pomocí perliček a drátu na špendlíku na špejli.
Na následující schůzce můžeme udělat přehlídku papírových výrobků a soutěž o nejlépe vypracovanou papírovou skládanku. Porotu mohou tvořit všechny děti, každé dostane bodovací tabulku, v níž bude mít proškrtnuto pouze číslo svých výrobků a ostatním přiděluje body např. 0–5. Na závěr vyhlásíme výsledky, odměníme vítěze a můžeme připojit soutěž v létání papírových vlaštovek.
Pro lepší zvládnutí činnosti zejména u menších dětí je vhodné, aby vedoucí předem poskládali modely skládaček, které budou děti dělat. Děti si tak lépe představí, jak bude vypadat finální výsledek. U dětí je pak důležité dohlédnout na to, aby dělaly přesné ohyby, zejména u složitějších skládaček.
Tato aktivita přibližuje Ideály Pionýra: Pomoc, Poznání a Překonání.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Aktivita umožňuje začlenění dětí do kolektivu a nevytváří bariéry pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami. Vedoucí musí dbát na individuální přístup k těmto dětem a respektovat obecná doporučení v úvodní části metodiky.