Skládání z papíru

Čas přípravy
15 - 30 minut
Čas realizace
45 minut - 1,5 hodiny
Místo
místnost, klubovna
Roční období
celý rok
Počet účastníků
15 - 15
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
27. 8. 2014
Upraveno
17. 10. 2014
Věková kategorie
9 let - 10 let
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Putování se psem
Pracovní listy
Ano
Klíčové kompetence
Kompetence pracovní

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: pracovní.
Při práci rozvíjí fantazii, naučí se pracovat s nástroji a učí se pracovat s papírem přesně a čistě.

Motivace

Když budeme chtít uspět v soutěži Pionýrská stezka, musíme umět i skládanky z papíru. Naučíme se dnes ty jednodušší.

Potřeby

Čtvrtky papíru – formát A4 nebo A3 (trénovat můžeme i na novinovém papíru), mohou být i barevné, obrázky výrobků.
K tomuto metodickému listu je k dispozici šest pracovních listů — T4A, B, C, D, E, F.

Provedení

Můžeme si zvolit, jestli děti rozdělíme do několika malých skupinek a s každou budeme vyrábět něco jiného, nebo zda budeme postupovat společně.
Vojenská čepice – viz pracovní list T4A
List papíru přeložte v půli (na čtvrtky), jako skládáme dopis do obálky, takže všechny rohy jsou u sebe. Čtyřnásobně složený papír rozložte na dvojnásobný. Cíp 5 přeložte a přehněte až ke střednímu přehybu. Podobně přeložte i cíp 6.
Dolní jednoduché kraje papíru 1, 2, a 3, 4 přehněte vzhůru každý na příslušnou stranu. Cípy 1, 2, 3, 4 přeložte podle šikmých hran čepice a založte je dovnitř.
Bouchačka – viz pracovní list T4B
Přeložte čtverec podle jedné i druhé úhlopříčky a rozložte. Obraťte čtverec a přeložte podobně podle středních příček. Položte rozložený čtverec na stůl. Vznikne křížová střecha. Cípy 1, 2, 3, 4 dejte k sobě tak, aby vznikl složený čtverec. Cíp 1 přeložte nahoru. Pod ním vznikne kapsa. Skládanku přeložte napůl tak, aby 6 a 5 byly na sobě. Uchopte skládanku za dolní cípy 2, 3, 4 a prudce se rozmáchněte, jako když házíte míčem. Nárazem vzduchu se složená kapsa otevře a bouchačka bouchne.
Parník – viz pracovní list T4C
Skládanku položte kapsičkami navrch a rohy 1, 2, 3, 4 přeložíte ke středu. Obraťte skládanku a cípy 5 a 7 odhněte ze středu ven ke krajním rohům tak, aby se při tom kapsičky trubkovitě otevřely a pak je přeložte. To budou komíny parníku. Cípy 6 a 8 opatrně nadzvedněte a přeložte celou skládanku po úhlopříčce tak, aby se oba komíny svými boky dotýkaly. Parník je hotový.
Labuť – viz pracovní list T4D
Ustřihněte si čtverec, přeložte po úhlopříčce – bod 1 k bodu 2. Tyto body opět přeložte 2 x přes sebe k úhlopříčce, čímž nám vznikne jednoduchá šipka.
Uchopte špici pravou rukou a přeložte směrem nahoru, vznikne nám dlouhý krk, hlavu uděláme tím, že nejužší bod opět přehneme dolů. Oko si dokreslíme.
Vlaštovka – viz pracovní list T4E
Na obdélníkovém papíru si přeložením rohů naznačte čtverec, ale zbytek papíru neodřezávejte. Poskládejte papír, až dostanete dvojitou čepku s přečnívajícím zbytkem. Z rohů 1 a 2 udělejte dva růžky. Přeložte špičku 0 dospodu v místech, kde jsou růžky, jak je naznačeno na obrázku. Z růžků vznikne zobáček. Jeho čelisti však nejsou nad sebou, ale vedle sebe. Pak přeložte křídla u kořene zobáčku, aby se vytvořil žlábkovitý trup. Křídla vyrovnejte do vodorovné polohy a šipka je hotova. Šipka létá krásným krouživým pohybem bez zvláštní zátěže.
Větrník – viz pracovní list T4F
Čtverec přeložte na polovinu spodním rohem na horní. Zarýhujete a rozložíte. Potom čtverec otočíte o 90° a opět přeložíte, zarýhujete a rozložíte. Ve vyznačených rozích čtverec nastřihnete do poloviny. Každý druhý cíp přiložíte ke středu a upevníte pomocí perliček a drátu na špendlíku na špejli.
Na následující schůzce můžeme udělat přehlídku papírových výrobků a soutěž o nejlépe vypracovanou papírovou skládanku. Porotu mohou tvořit všechny děti, každé dostane bodovací tabulku, v níž bude mít proškrtnuto pouze číslo svých výrobků a ostatním přiděluje body např. 0–5. Na závěr vyhlásíme výsledky, odměníme vítěze a můžeme připojit soutěž v létání papírových vlaštovek.
Pro lepší zvládnutí činnosti zejména u menších dětí je vhodné, aby vedoucí předem poskládali modely skládaček, které budou děti dělat. Děti si tak lépe představí, jak bude vypadat finální výsledek. U dětí je pak důležité dohlédnout na to, aby dělaly přesné ohyby, zejména u složitějších skládaček.
Tato aktivita přibližuje Ideály Pionýra: Pomoc, Poznání a Překonání.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Aktivita umožňuje začlenění dětí do kolektivu a nevytváří bariéry pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami. Vedoucí musí dbát na individuální přístup k těmto dětem a respektovat obecná doporučení v úvodní části metodiky.