Osvědčilo se nám

Chcete ušetřit a kupujete korálky v mixu? Pak musíte mít dost dětí na třídění.

Více...

Nejlepší hry

 1. Kolotoč
       
 2. Pejskové do boudiček
       
 3. Pane za mnou, pane proti mně
       
 4. Filmové ateliéry
       
 5. Rodokmen
       

Jak na odpady

Čas přípravy
30 minut
Čas realizace
2 hodiny
Místo
místnost, klubovna, venku
Roční období
celý rok
Počet účastníků
žádný
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
17. 10. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
10 let - 11 let
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Putování se psem
Pracovní listy
Ne
Klíčové kompetence
Kompetence k řešení problémů
Kompetence občanská

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: k řešení problémů a občanská.
Využívá získaných zkušeností a znalostí, vědomě třídí odpad.

Motivace

Za svůj život každý z nás vyprodukuje velké množství odpadu. Ne každý ale musí skončit nevyužitý, recyklace je řešení. Dovedeš se zapojit také?

Potřeby

Výkresy, šablony popelnic, kódy pro třídění odpadu, obrázky, fixy – pastelky, nůžky, lepidlo, krabice či koše s označením dle druhů odpadu, kartičky na hru ve dvou či více barvách (podle počtu skupinek), stopky, metodické materiály pro skupinky (pomůcka k práci při tvorbě plakátu).
K tomuto metodickému listu není k dispozici žádný pracovní list.

Provedení

Vedoucí zahájí schůzku povídáním o třídění odpadu. Zjišťuje, zda děti vědí, proč a jak se třídí odpad. Můžeme se ptát například: „Víte, k čemu slouží barevné kontejnery? Proč nevyhazujeme odstřižky papíru do koše? Kam bychom správně měli odnést každou použitou plastovou lahev?...“ Součástí povídání by mělo být také zjištění toho, zda děti znají značky, které se na obalech používají, zda ony samotné či doma třídí odpad.
Pak děti rozdělíme do dvou (případně více) pracovních skupin. Každá skupina dostane větší papír (velikost A3 postačí), obrysy popelnic, kódy pro třídění odpadu, menší obrázky odpadků, pastelky nebo fixy, nůžky a lepidlo. Vyzveme děti k práci. „Pokuste se vytvořit jednoduchý plakát, který by ostatním poradil, jak správně odpad třídit! Nezapomeňte na správné barevné označení třídicích popelnic, obrázky i jednotlivé kódy umístěte tam, kam tento odpad patří.“
K dispozici dětem pro práci dáme i různé materiály o třídění odpadu (můžete si je najít na internetu), používaných značkách a značení. Děti si mohou samostatně, případně s naší pomocí svá řešení ověřit.
Vyrobené plakáty můžeme společně vyvěsit v klubovně do místa, kam ukládáme náš odpad. Pokud ještě nemáme, je dobré připravit si a umístit v klubovně i koše (nebo krabice) na tříděný odpad.
V další části schůzky zařadíme hru, ve které si děti ověří získané znalosti. Děti ponecháme v týmech, které vznikly při předchozí aktivitě. Každý tým se postaví na jednu stranu místnosti. Doprostřed místnosti instruktor či vedoucí umístí „kontejnery“ na tříděný odpad. Je vhodné umístit minimálně kontejnery (krabice či koše s označením) na papír, plast, bílé i barevné sklo, elektroodpad, biomasu, směsný odpad. Po celém prostoru „rozhodí odpad“ – lístečky s názvy odpadu (např. igelitová taška, lahev od vína, sešit, mastný papír…), s kódy odpadků (např. PET, PP, PAP…) i číselné kódy (4, 6, 22 …). Všechny lístky připravíme ve dvojím (či vícerém) barevném provedení – každý tým bude sbírat pouze lístky vylosované barvy. Na povel vedoucího kolektivy začínají třídit. „Podívejte se kolem sebe, spousta odpadu nám znečistila klubovnu. Teď záleží jen na vás, jestli jej dokážete správně vytřídit. Pusťte se do práce!“ Jako pomůcka může dětem posloužit i vytvořený plakát z předchozí aktivity, případně další dříve používané materiály.
Po ukončení třídění všemi týmy, zkontrolujeme společně obsah jednotlivých kontejnerů. Za špatně zařazené lístky můžeme připočítávat např. trestné vteřiny k času družstva. Nezapomeneme si vysvětlit, proč zařazení bylo chybné a kam odpad skutečně patří. Vítězí družstvo, které v kratším čase roztřídilo správně „svůj odpad“.
Po ukončení a vyhodnocení hry se vydáme společně na krátkou procházku. „Teď už jste odborníky a víte, kam který odpad skutečně patří. Proto si třídění vyzkoušíme!“
Z klubovny vezmeme skutečné odpadky a vydáme se k nejbližším kontejnerům na tříděný odpad a odpadky uklidíme. Cestou můžeme dát dětem prostor pro dotazy k třídění, můžeme si ještě vysvětlit další značky a pojmy – zelený bod, pořádkumilovný panáček, přeškrtnutá popelnice. I s těmi se děti mohou na obalech a předmětech setkat.
Tato aktivita přibližuje Ideály Pionýra: Příroda, Pomoc a Poznání.
Vedoucí zahájí schůzku povídáním o třídění odpadu. Zjišťuje, zda děti vědí, proč a jak se třídí odpad. Můžeme se ptát například: „Víte, k čemu slouží barevné kontejnery? Proč nevyhazujeme odstřižky papíru do koše? Kam bychom správně měli odnést každou použitou plastovou lahev?...“ Součástí povídání by mělo být také zjištění toho, zda děti znají značky, které se na obalech používají, zda ony samotné či doma třídí odpad.
Pak děti rozdělíme do dvou (případně více) pracovních skupin. Každá skupina dostane větší papír (velikost A3 postačí), obrysy popelnic, kódy pro třídění odpadu, menší obrázky odpadků, pastelky nebo fixy, nůžky a lepidlo. Vyzveme děti k práci. „Pokuste se vytvořit jednoduchý plakát, který by ostatním poradil, jak správně odpad třídit! Nezapomeňte na správné barevné označení třídicích popelnic, obrázky i jednotlivé kódy umístěte tam, kam tento odpad patří.“
K dispozici dětem pro práci dáme i různé materiály o třídění odpadu (můžete si je najít na internetu), používaných značkách a značení. Děti si mohou samostatně, případně s naší pomocí svá řešení ověřit.
Vyrobené plakáty můžeme společně vyvěsit v klubovně do místa, kam ukládáme náš odpad. Pokud ještě nemáme, je dobré připravit si a umístit v klubovně i koše (nebo krabice) na tříděný odpad.
V další části schůzky zařadíme hru, ve které si děti ověří získané znalosti. Děti ponecháme v týmech, které vznikly při předchozí aktivitě. Každý tým se postaví na jednu stranu místnosti. Doprostřed místnosti instruktor či vedoucí umístí „kontejnery“ na tříděný odpad. Je vhodné umístit minimálně kontejnery (krabice či koše s označením) na papír, plast, bílé i barevné sklo, elektroodpad, biomasu, směsný odpad. Po celém prostoru „rozhodí odpad“ – lístečky s názvy odpadu (např. igelitová taška, lahev od vína, sešit, mastný papír…), s kódy odpadků (např. PET, PP, PAP…) i číselné kódy (4, 6, 22 …). Všechny lístky připravíme ve dvojím (či vícerém) barevném provedení – každý tým bude sbírat pouze lístky vylosované barvy. Na povel vedoucího kolektivy začínají třídit. „Podívejte se kolem sebe, spousta odpadu nám znečistila klubovnu. Teď záleží jen na vás, jestli jej dokážete správně vytřídit. Pusťte se do práce!“ Jako pomůcka může dětem posloužit i vytvořený plakát z předchozí aktivity, případně další dříve používané materiály.
Po ukončení třídění všemi týmy, zkontrolujeme společně obsah jednotlivých kontejnerů. Za špatně zařazené lístky můžeme připočítávat např. trestné vteřiny k času družstva. Nezapomeneme si vysvětlit, proč zařazení bylo chybné a kam odpad skutečně patří. Vítězí družstvo, které v kratším čase roztřídilo správně „svůj odpad“.
Po ukončení a vyhodnocení hry se vydáme společně na krátkou procházku. „Teď už jste odborníky a víte, kam který odpad skutečně patří. Proto si třídění vyzkoušíme!“
Z klubovny vezmeme skutečné odpadky a vydáme se k nejbližším kontejnerům na tříděný odpad a odpadky uklidíme. Cestou můžeme dát dětem prostor pro dotazy k třídění, můžeme si ještě vysvětlit další značky a pojmy – zelený bod, pořádkumilovný panáček, přeškrtnutá popelnice. I s těmi se děti mohou na obalech a předmětech setkat.
Tato aktivita přibližuje Ideály Pionýra: Příroda, Pomoc a Poznání.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Aktivita umožňuje začlenění dětí do kolektivu a nevytváří bariéry pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami. Vedoucí musí dbát na individuální přístup k těmto dětem a respektovat obecná doporučení v úvodní části metodiky.