Osvědčilo se nám

Neberte si korálky jako rukodílo do přírody, ani na deku ne, nikdo je z té trávy nevysbírá.

Více...

Nejlepší hry

 1. Kolotoč
       
 2. Pejskové do boudiček
       
 3. Pane za mnou, pane proti mně
       
 4. Filmové ateliéry
       
 5. Koťátko v tělocvičně
       

Stromy pro zvířátka

Čas přípravy
30 minut
Čas realizace
2 hodiny
Místo
venku
Roční období
zima
Počet účastníků
žádný
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
17. 10. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
9 let - 11 let
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Putování se psem
Pracovní listy
Ne
Klíčové kompetence
Kompetence občanská
Kompetence pracovní

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: pracovní a občanská.
Podílí se na ochraně přírody, na přikrmování zvířat v zimním období.

Motivace

Vánoce jsou svátky obdarovávání našich blízkých. Naši nadílku jistě přivítají i živočichové žijící ve volné přírodě.

Potřeby

Seno, tvrdé pečivo, kaštany, žaludy, jablka, mrkev, zelí, zrní…… provázek na připevnění.
K tomuto metodickému listu není žádný pracovní list.

Provedení

Vedoucí se předem domluví s dětmi na aktivitě, která bude probíhat v zimní přírodě. Je vhodné využít období, kdy je již napadaný sníh (předvánoční čas – motivace a navíc můžeme sledovat i stopy zvířat). Vedoucí si s dětmi povypráví o tom, co všechno je možné pro zvířata připravit – vhodné krmení pro některé druhy zvířat (zajíce, srnčí, bažanty…) a proč je tato aktivita potřebná. „Mají všechna zvířata dost krmení v tuto dobu? Proč tomu tak je? Jak jim můžeme pomoci?“ apod. Na další schůzku si děti přinesou z domu připravené „dobroty“, samotné strojení stromku může probíhat buď jako samostatná akce nebo v rámci víkendového pobytu. Vedoucí nebo instruktor předem vytipují vhodný stromek, keř, skupinu keřů či menších stromů. Spolu s dětmi pak přinesené krmivo rozvěsí na nižší větve, nasypou pod stromy a keře na hromádky (je dobré udělat jakási hnízda ze sena či slámy a do nich nasypat zrní, kaštany, žaludy). Krmivo si můžeme nasbírat průběžně na podzimních výpravách (např. zralé květy slunečnice, jablka, šišky i se semeny…). Po nějakém čase se můžeme s dětmi vypravit svůj stromek zkontrolovat a pokusit se číst ve stopách, kdo se na naši hostinu dostavil. Případně se můžeme pokusit některé stopy zvířat odlít ze sádry i ve sněhu.
Tato aktivita přibližuje Ideály Pionýra: Pomoc, Příroda.

Pozor na

Nezapomeňte dětem připomenout vhodné oblečení a obutí pro tuto aktivitu. Můžeme také vyrobit závěsná krmítka pro ptáky (viz ML P7) a přivěsit je na náš stromeček pro zvířata.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Aktivita umožňuje začlenění dětí do kolektivu a nevytváří bariéry pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami. Vedoucí musí dbát na individuální přístup k těmto dětem a respektovat obecná doporučení v úvodní části metodiky.