Osvědčilo se nám

Do lodě vždy všechno přivažte, hlavně houbičku, neuplave.

Více...

Náhodná hra

Lakros

Více...

Nejlepší hry

 1. Kolotoč
       
 2. Pejskové do boudiček
       
 3. Pane za mnou, pane proti mně
       
 4. Filmové ateliéry
       
 5. Vitráž
       

Podzim v přírodě

Čas přípravy
30 minut
Čas realizace
1 hodina
Místo
místnost, klubovna
Roční období
podzim
Počet účastníků
žádný
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
17. 10. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
10 let - 11 let
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Putování se psem
Pracovní listy
Ano
Klíčové kompetence
Kompetence k učení
Kompetence ke komunikaci
Kompetence sociální a personální

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: k učení, ke komunikaci, sociální a personální.
Vnímá proměny v podzimní přírodě, poznává některé rostliny.

Motivace

Už nám začíná podzim a pod nohama krásně šustí spadané listí. Víš, které stromy rostou ve tvém okolí?

Potřeby

Pracovní listy pro všechny děti, obrázky různých rostlin (doporučený seznam je uveden v příloze) – můžete využít atlasy a klíče, psací potřeby, balicí papír a fixy, pexeso.
K tomuto metodickému listu jsou k dispozici pracovní listy P14 A, B.

Provedení

Nejlépe už schůzku předem jít s dětmi na vycházku do podzimní přírody, upozornit na stromy, které rostou v našem okolí, a co se s nimi děje na podzim. Děti vycházejí ze zkušeností – pojmenovávají viditelné proměny, vedoucí upozorní na další změny (například zpomalení toku mízy, navození klidového režimu…).
Další schůzku zahájí vedoucí besedou s dětmi a připomene dětem, co viděly minule. Např. „Jaké stromy jsme viděli? Co se s nimi děje? Co se mění?“ V úvodní části využijeme připravených obrázků dřevin a bylin – můžeme např. soutěžit, kdo jich pozná víc. Instruktor připraví vzorky některých dřevin a bylin (kůra, polínko, list…), společně se pokusíme správně k obrázku přiřadit i vzorky. Pak vedoucí rozdá dětem pracovní listy a vyzve je k dopsání doplňovaček (děti mohou pracovat ve skupinách a vzájemně si pomáhat, jednotlivým skupinkám může pomoci instruktor). Můžeme řešení společně doplnit na balicí papír – po ruce je vhodné mít obrázky nebo fotky alespoň méně známých stromů a keřů.
Pracovní listy si děti ukládají do složky, v jednom z dalších metodických listů se k nim ještě můžeme vrátit.
K další činnosti využijeme tematické pexeso. Můžeme vybrat jen některé kartičky (podle schopností dětí). Je možné hrát pexeso, jak je všichni známe, nebo kartiček využít a zahrát si pexedomino. Kartičky instruktor rozdá dětem. Všichni si své kartičky prohlédnou a následně podle stanoveného pořadí kartičky pokládají. Podmínky stanovujeme podle schopností dětí, např. ke stromu vždy musí dát další kartičku se stromem, k houbě s houbou apod. a pak položí další kartičku, která nahrazuje vlastně druhou polovinu dominové kostky. Kdo se první zbaví všech kartiček, vyhrál. Nejúspěšnější hráče můžeme ocenit.
Tato aktivita přibližuje Ideály Pionýra: Příroda a Poznání. Aktivitou lze navázat na akci Pionýrská stezka.

Pozor na

Při pexedominu je možné stanovit také podmínku, že každou pokládanou kartičku hráč pojmenuje – řekne, co je na ní nakresleno. Tím opět procvičujeme poznávání přírodnin.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Při vypracování pracovních listů je třeba, aby dětem se specifickými vzdělávacími potřebami (dyslektici, dysgrafici) pomáhali instruktoři nebo vedoucí. Tyto děti mají problémy se čtením a psaním (záměny hlásek, písmen, přesmyky slabik ve slovech). Řešení pracovních listů bude pro ně složitější a náročnější, nedokážou seskládat správná slova z hlásek a napsat je. Aby děti zažily pocit úspěšnosti, je třeba jim dopomoci.