Osvědčilo se nám

Máte super deskovku? Zalaminujte si pomocné kartičky, déle vydrží.

Více...

Náhodná hra

Kudy kam

Více...

Nejlepší hry

 1. Kolotoč
       
 2. Pejskové do boudiček
       
 3. Pane za mnou, pane proti mně
       
 4. Filmové ateliéry
       
 5. Camera obscura I.
       

Každý má svůj kabátek

Čas přípravy
15 minut
Čas realizace
30 minut - 1 hodina
Místo
místnost, klubovna
Roční období
celý rok
Počet účastníků
od 8
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
17. 10. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
9 let - 11 let
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Putování se psem
Pracovní listy
Ne
Klíčové kompetence
Kompetence k řešení problémů
Kompetence občanská

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: občanská a k řešení problémů.
Zvolí vhodné oblečení a obutí do přírody.

Motivace

Zvířata mají peří, srst, kožich… člověk se obléká. Víme, co si obléci?

Potřeby

Různé druhy oděvů, obuvi, případně i doplňky a různé druhy zavazadel (můžeme využít i obrázků věcí, ale pak musíme hru upravit), lístky s názvy ročních období.
K tomuto metodickému listu není k dispozici žádný pracovní list.

Provedení

Vedoucí rozdělí děti do čtyř skupinek. Vyzve je k tomu, aby si prohlédly, co mají oblečeno na sobě. Podle ročního období pak děti jmenují části oděvu, případně obuv. Společně hledáme odpovědi na otázky: „Oblékly byste se stejně, kdybyste šly na hřiště? Jak byste se oblékly do divadla? Jak byste se oblékly na výlet do přírody? Myslíte si, že byste se za tři měsíce oblékaly jinak? Proč? Co by se změnilo?...“
Pak si zástupci jednotlivých skupinek vylosují jeden z připravených lístků s uvedením názvu ročního období.
„Vyberte si z připravených částí oblečení a obutí to, co byste si oblékly do přírody ve svém ročním období. Oblečte a obujte správně jednoho člena své skupinky.“
Ponecháme dětem čas na splnění úkolu. Pak vyzveme „modely nebo modelky“ a uspořádáme malou módní přehlídku. Jednotlivé modely mohou členové skupinek komentovat, připomeneme si základní části oděvu, na které bychom v daném období neměli zapomenout. (např. v zimě rukavice, čepice…; v létě pokrývka hlavy… apod.) Tato aktivita přibližuje Ideály Pionýra: Překonání a Příroda.

Pozor na

V případě, že máme menší počet dětí, můžeme přibrat „do hry“ děti mladší či starší, případně si každá skupinka postupně vylosuje dvě roční období.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Tato činnost nevyžaduje zvláštní specifika pro práci s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami.