Osvědčilo se nám

Chcete přilákat k ručním pracem i kluky? Začněte kytičkami z organzy, protože opalovat látku nad svíčkou baví i ty největší zlobiče.

Více...

Nejlepší hry

 1. Kolotoč
       
 2. Pejskové do boudiček
       
 3. Pane za mnou, pane proti mně
       
 4. Filmové ateliéry
       
 5. Šifrovačka
       

Zdravá výživa

Čas přípravy
20 minut
Čas realizace
1 - 1,5 hodiny
Místo
místnost, klubovna, venku
Roční období
celý rok
Počet účastníků
10 - 15
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
17. 10. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
11 let
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Putování se psem
Pracovní listy
Ano
Klíčové kompetence
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: občanská, sociální a personální.
Zná pravidla /klíče/ péče o své zdraví. Snaží se dodržovat zásady správného životního stylu. Dokáže vyjmenovat prvky zdravého životního stylu a dokáže zdůvodnit svůj názor.

Motivace

Každý člověk musí o své zdraví pečovat. Nejenom se správně stravovat podle zásad zdravé výživy, ale i dodržovat další pravidla, která jsou klíčem k jeho zdraví. Mezi důležité klíče ke zdraví je především pohyb, odpočinek, dodržování osobní hygieny, správný denní režim, dostatek spánku, preventivní /včasná/ návštěva u lékaře, vyvarovat se návykovým látkám – alkohol, nikotin…

Potřeby

Lístečky s různými životními styly, připravený pracovní list 14A.

Provedení

S dětmi si pohovoříme o péči o naše zdraví – Co je pro zdraví důležité? Jak o ně pečujeme? Co dělá každý z nás prospěšného pro své zdraví? Jak trávíme volný čas? Jaký sport nás zajímá? Jaké máme koníčky? Jaké koníčky mají naše rodiče? Děti rozdělíme do malých skupinek, kterým dáme rozstřihané lístky s možnostmi různých životních stylů /viz. příklady uvedené níže/. Děti si ve skupince lístky rozdělují a vyberou ty, o kterých jsou přesvědčené, že jsou nejdůležitější. Lístečky si nalepí na kartony a po uplynutí doby na činnost si o nich s ostatními povídají – zdůvodňují, proč vybrali právě tyto lístky. Dětem rozdáme pracovní list, na kterém mají obrázky klíčů – klíčů ke svému zdraví. Na základě naší diskuse by měly děti samostatně doplnit do jednotlivých klíčů zásady, které vedou k jejich zdraví. Například dostatek pohybu, otužování, odpočinek, zdravá strava, správná životospráva, dodržování osobní hygieny, správný denní režim, nekouřit, nekonzumovat alkohol atd. Děti mohou do klíčů psát jen hesla. Důležité je, aby vystihly a pochopily podstatu péče o své zdraví. Na doplnění tohoto tématu můžeme sáhnout na zajímavou hravou a tvůrčí formu – hra na reklamu. Děti, které budou pracovat ve skupinkách, mají za úkol vymyslet a ztvárnit /graficky, pantomimou, mluvenou scénkou/ reklamu na jimi vybraný „klíč“ ke zdraví – otužování, prevence lékaře, životospráva, pohyb, denní režim… Ponecháme dětem větší časový prostor, neboť tato činnost vyžaduje delší čas na přípravu. Přenecháme jim aktivitu a nebudeme jim do jejich tvořivosti vstupovat. Pokud budou chtít poradit, pak o pomoc musí požádat. Na závěr jednotlivé skupinky zahrají, předvedou své představy o reklamě.
Tato aktivita přibližuje Ideál Pionýra: Pomoc, Překonání, Poznání, Pravda.

Pozor na

Skupinovou činnost – hra na reklamu – nevyhodnocujeme jako soutěž. Jde o přehlídku tvořivosti a dětí v jednotlivých skupinkách. Výběr dětí v pracovních skupinkách neovlivňujeme.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Větší pozornost snad věnovat dětem s dysgrafií při psaní hesel do „klíčů“ ke zdraví – pracovní list. Jednalo by se o vynechání nebo záměny písmene, přesmyk slabik… Dětem s poruchou autistického spektra bude vyhovovat heslovité psaní.