Osvědčilo se nám

Půjčíte-li někomu něco, napište si to. Není to otázka nedůvěry. Paměť je prevít.

Více...

Nejlepší hry

 1. Kolotoč
       
 2. Pejskové do boudiček
       
 3. Pane za mnou, pane proti mně
       
 4. Filmové ateliéry
       
 5. Nebyl jen Andersen…
       

Známe se?

Čas přípravy
30 minut - 1,5 hodiny
Čas realizace
1 hodina
Místo
místnost, klubovna, venku
Roční období
celý rok
Počet účastníků
žádný
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
17. 10. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
9 let - 11 let
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Putování se psem
Pracovní listy
Ano
Klíčové kompetence
Kompetence k řešení problémů
Kompetence ke komunikaci
Kompetence sociální a personální

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: k učení, k řešení problémů, ke komunikaci, sociální a personální, občanská.
Ví, co dokáže a co nezvládne. Rozpozná jednání a chování, která může ve svém okolí ještě tolerovat. Zná svá práva a povinnosti. Podle svých věkových a mentálních možností se seznámí s Úmluvou o právech dítěte.

Motivace

Život člověka není poskládaný jen z příjemných a radostných okamžiků. Na životní pouti se setkáváme i s různými nástrahami. Nepotkáváme jen kamarády a přátele, čekají nás i setkání s lidmi a situacemi pro nás nebezpečnými, ze kterých je někdy obtížné vyváznout bez úhony.

Potřeby

Kartičky – „Jaký jsem“, „Co dobře umím, co dokážu“.
Tento metodický list má k dispozici pracovní list C10A.

Provedení

S dětmi v kruhu hovoříme o situacích, kterých mohou být svědky. Situace, které nejsou příjemné. Jedná se o napadání mladších a slabších kamarádů (slovní, fyzické, zesměšňování, schovávání věcí…). Ptáme se dětí, jestli vědí, co je to šikana. Co si pod tím pojmem představují. V této fázi je dobré děti rozdělit na mladší /3.ročník/ a starší /4. a 5. ročník/. Dětem 3. ročníku předložíme pracovní list, který je k tomuto tématu vypracován. Obrázek na pracovním listu si mohou vybarvit a napsat jedno heslo – Jaký jsem – veselý, kamarádský,…
Dětí starších /4. a 5. ročník/ se můžeme zeptat, zda byly svědky šikanování. Co udělaly, jak se zachovaly. Přivedeme děti k nejdůležitějšímu bodu tohoto tématu – jak by se zachovaly v případě, kdyby byly svědky takovéhoto jednání. Velmi důležité je znát sami sebe. Přivedeme je k zamyšlení a ptáme se jich otázkami – např. Znáte se? Víte, jací jste? Co dobře umíte, co dokážete? Víte, co nezvládnete, na co nemáte? Po této diskusi můžeme dětem nabídnout kartičky – „Jaký jsem“, „Co dobře umím a dokážu“. Děti si samostatně kartičky vyplní. Necháme jim čas na zpracování. Zeptáme se, zda chtějí kartičky zveřejnit – anonymně, nebo zda chtějí o obsahu kartiček mluvit v oddílovém kruhu. Kartičky můžeme také vyvěsit (pokud děti s tím souhlasí) a ostatní hádají, komu by kartičku přiřadili. Poznávají se tak i ostatní děti v oddíle. Tato aktivita je vhodná pro děti 4.–5. ročníku.
Tato aktivita přibližuje Ideál Pionýra: Přátelství, Poznání, Pravda, Pomoc.

Pozor na

Při diskusi s dětmi o šikanování – nekritizujeme, nevynášíme soudy nad dětmi a jejich jednáním, se kterým se svěřují. Vyslechneme je a necháme děti vyjadřovat se k tématu. Na závěr bychom měli zaujmout stanovisko a navést děti k řešení problému.
Na toto téma se musíme velmi dobře připravit. Jde o citlivé téma. Někteří členové oddílu mohou mít nepěkné zážitky, které již prožili na vlastní kůži.
Doporučená literatura:
MICHAL KOLÁŘ Skrytý svět šikanování ve školách. Portál, 1997
PAVEL ŘÍČAN Agresivita a šikana mezi dětmi. Portál, 1995

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Právě děti se specifickými vzdělávacími potřebami jsou v této oblasti „ohroženy“. Tyto děti jsou zpravidla agresory vyhledávány a je na nich páchána šikana. Při rozboru této činnosti je třeba, aby vedoucí byli obezřetní a citliví.
Je třeba se při probírání tohoto tématu zaměřit především na tyto děti a vysledovat, zda nerozklíčujeme některé problémy a jevy, se kterými se již setkaly.