Osvědčilo se nám

Pokud máte přebrané korálky, je lepší je skladovat v zipových pytlíkách, kolem krásné a praktické krabičky se vejde jen málo dětí.

Více...

Nejlepší hry

 1. Kolotoč
       
 2. Pejskové do boudiček
       
 3. Pane za mnou, pane proti mně
       
 4. Filmové ateliéry
       
 5. Divadlo
       

Mraveneček - Člověče, nezlob se

Čas přípravy
30 minut
Čas realizace
2 hodiny
Místo
místnost, klubovna
Roční období
celý rok
Počet účastníků
od 2
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
17. 10. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Mláďátka a Zvířátka
Pracovní listy
Ne
Klíčové kompetence
Kompetence k učení
Kompetence ke komunikaci
Kompetence sociální a personální
Kompetence pracovní

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: k učení, ke komunikaci, sociální a personální, pracovní.

Dítě rozvíjí svoji kreativitu a jemnou motoriku.

Dítě vidí, že práce jednotlivců dává dohromady celek. Učí se spolupracovat s ostatními.

Motivace

Hra je jedním z prvků pro stmelování kolektivu. Každý si rád hraje a pro děti bude změnou a zajímavým zážitkem, pokud se budou moci spolupodílet na výrobě hry a následně si ji i zahrají.

Potřeby

K tomuto metodickému listu je šablona v elektronické podobě.
K tomuto metodickému listu není žádný pracovní list.
Vatové figurky, prstové barvy, štětce, lepidlo, nůžky, (zbytky látek, krepový papír, vlna, stuhy, výseky z pěnové gumy…), tavná lepicí pistole a tyčinky s lepidlem, balicí papír, vystřižená kolečka (cca 30 ks), pastelky, fixy, házecí kostka, podložka na malování nebo novinový papír na zakrytí stolu.

Provedení

Nejprve dětem převyprávějte úvodní legendu.
Popovídejte si s dětmi, zda mají doma nějaké společenské hry a s kým tyto hry hrají. Která hra se jim nejvíce líbí. Diskusi ukončete tím, že si takovou hru, jakou si vyráběla mláďátka, dnes zkusíte také vyrobit.
Nejprve rozdejte dětem již vystřižená, prázdná kolečka z papíru o průměru cca 10 cm. Řekněte jim, aby si rozmyslely úkol, který by chtěly na kolečko namalovat. Dbejte na to, aby se nevyskytovalo více stejných nápadů, v případě jejich výskytu se pokuste nápady dětí usměrnit. Pokud si dítě není jisté, poraďte mu, co by mohlo namalovat. Až budou mít děti obrázky namalované, dopište ještě pro jistotu texty úkolů do koleček, aby bylo jasné, co který obrázek znamená. Dále můžete použít úkoly z přílohy, které jsou již natištěné – děti je mohou vybarvit.
Hotová kolečka s úkoly rozložte na velký (nejlépe balicí) papír a potom nalepte. Jednotlivá kolečka pospojujte, aby vznikla cesta. Na papíru nezapomeňte označit start a cíl.
Až budete mít hotový hrací plán, můžete začít s dětmi „oblékat“ vatové hrací figurky. Děti mohou pracovat například jenom prstovými barvami a rukama nebo mohou pracovat i štětcem. Další možností je kromě základního pomalování barvou tyto figurky i obléci (například polepit zbytky látek nebo krepovým papírem) a přidělat jim vlasy například ze zbytků vlny. Mezitím co budou figurky schnout, pokliďte s dětmi pracovní místo. Je vhodné figurky označit například zespodu jmény dětí, aby si je potom poznaly.
Než budete hrát vyrobenou hru, je vhodné si s dětmi zahrát nějakou oddychovou hru.
Pokud jsou figurky zaschlé a připravené ke hře, můžete si ji s dětmi zahrát.
Nejprve si stanovte pravidla hry. Například rozlosujte, kdo začne první. První hráč rovnou nasadí figurku do hry a hodí kostkou. O počet bodů hozený na kostce se potom posune a splní úkol, který je na daném políčku. Pokračuje další hráč v pořadí. Hru můžete hrát bez tzv. „vyhazování“, tzn., že hráč, který skočí na políčko, které je již obsazené jiným hráčem, plní úkol z tohoto políčka, a hráč, který na tomto poli byl před ním, se nemusí vracet na začátek hry. Vyhrává ten, kdo se do cíle dostane jako první. Případně můžete odměnit každého, kdo se do cíle dostane, nějakou drobnou sladkostí.
Pravidla hry si můžete upravit podle svého.
Až hru dohrajete, nezapomeňte ji s dětmi uložit.
Tento metodický list pomáhá naplňovat Ideál Pionýra: Pravda (konej a hraj čestně, buď upřímný a poctivý).

Pozor na

Děti by na sobě měly mít oblečení, které si mohou potřísnit barvou nebo lepidlem. Pozor při práci s nůžkami. Děti by měly pracovat v klidu a vsedě. Pokud budete pracovat s tavnou lepicí pistolí, je třeba dodržovat bezpečné zásady práce s ní. Děti by s tavnou lepicí pistolí neměly pracovat.

Nabídková legenda

Jednoho dne hodně pršelo, a tak se všichni kamarádi šli schovat k medvíděti ……… do brlohu. „Co budeme dneska dělat?“ zeptal se sovík a mravenečka napadlo, že by si mohli všichni dohromady zahrát nějakou hru. Ale medvídě doma žádnou deskovou hru nemělo. Mraveneček chvilku přemýšlel a potom řekl: „Tak, když žádnou nemáme, co kdybychom si nějakou vyrobili?“ Všichni nadšeně souhlasili. Medvídě se zeptalo maminky, jestli by jim mohla s výrobou pomoci. Maminka medvědice řekla, že jim ráda pomůže a hned pro mláďátka připravila figurky, velký papír, nůžky, barvy a štětce. Mraveneček na velký papír namaloval kolečka a pospojoval je čarami. Do každého kolečka namaloval nějaký úkol. Ostatní kamarádi mezitím namalovali figurky tak, aby každá byla jiná a oni si je poznali. Když byla mláďátka s prací hotova, posadila se všechna okolo stolu a začala hrát hru. Když hru dohrála, složila ji pěkně do krabice a medvídě ji uložilo do police ke svým hračkám. Hra se všem moc líbila a mláďátka si slíbila, že si ji zase někdy zahrají. „Jé, přestalo pršet, pojďte si hrát ven,“ zahoukal na kamarády sovík ……… a mláďátka vyběhla ven z brlohu a šla si hrát na louku.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Při kreslení políček hracího plánu dětem, které nemají příliš jistý kreslený projev, můžete nabídnout předtištěný obrázek k dovybarvení nebo jim nabídněte pomoc načrtnutím hlavních rysů obrázku. Pokud by i tak obrázek nebyl názorný, doplňte například na okraj kolečka text úkolu. I nepříliš názorné výtvory chvalte.
Při malování figurek nechte dětem volnou ruku. Figurka může být například nabarvená jen jednou barvou – nemusí mít výraz postavy. Pokud si děti nejsou jisté, můžete jim nabídnout pomoc s doplněním některých detailů.
Před samotnou hrou těmto dětem pravidla pro jistotu zopakujte a ujistěte se, že jim porozuměly. Pokud děti neumí počítat a určit tak, na jaké políčko mají postoupit, citlivě jim poraďte, kam mají figurku posunout. V případě, že děti mají objektivní problém s provedením úkolu, můžete vymyslet úkol náhradní, který je pro ně vhodný.